Saltar apartados

Formació Contínua 2010

PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA DELS EMPLEATS PÚBLICS AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA


ANY 2010


CONVOCATÒRIA:

Resolució de 20 de gener de 2010, de la Direcció General d'Aministració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels Empleats Públics al Servei de l'Administracio de la Generalitat Valenciana, per a l'any 2010. DOGV nº 6192 - 26/01/2010


TERMINI D'INSCRIPCIÓ: Del 27 de gener al 18 de febrer inclusivament.

FORMULARI DE SOL.LICITUD

 

RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS EXCLOSES, ADJUDICACIÓ PER CURS I SOL·LICITANTS QUE NO TENEN CURS ASSIGNAT

 

RELACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS EXCLOSES, ADJUDICACIÓ DELS CURSOS I SOL·LICITANTS QUE NO TENEN CURS ASSIGNAT

 

CURSOS PROGRAMATS

 

PRIMER QUADRIMESTRE

 

CURS I PONENT/S

DATES

TEMA

DIRIGIT

Academic English for teaching and presenting.

Teresa Morell Moll. Universitat d'Alacant

15 de març de 10 a 13 hores i de 16 a 19h. , 16 de març de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores ,17 de març de 16 a 19 hores ; 22 de març de 10 a 13 hores   ; 23 de març  de 16  a 18h. 

MET

NOVELL

Disseny de docència on-line.

Julio Cabero Almenara. Universitat de Sevilla.

25 de març de 2010, de 9 a 14 i de 16 a 21 hores, i 26 de març de 9 a 14 hores.

TEC
ATP

NOVELL

Programari auxiliar per a l'anàlisi qualitativa: Atles.Tu

Miguel Ángel Sahagún. O. Autònoma de Barcelona

19, 20 i 21 d'abril de 2010 de 9 a 14 hores.

TEC

ATP

NOVELL

Aprenentatge basat en projectes. 

Javier Bará  Tems i Miguel Valero García. Universitat Politècnica de Catalunya

29 d'abril de 2010, de 10 a 13 30 i de 16 a 19 hores, i el 30 d'abril, de 10 a 13 30 hores.

MET

NOVELL

 

SEGON QUADRIMESTRE

 

CURS I PONENT/S

DATES

TEMA

DIRIGIT

Taller pràctic per a l'ús de recursos i eines de consulta per a avaluar la qualitat de les publicacions.

María Dolores Marset i Ana Rosa Candela Hidalgo. Univerrsidad d'Alacant

10, 11, 12 i 13 de maig de  10 a 14 hores.

TEC
ATP

NOVELL

 Taller la tutoria com a estratègia didàctica en l'ensenyament universitari

Eloïna García Félix. O. Politècnica de València

 17 de maig de 2010, de 15,30 a 20,30 hores; 18 de maig, de 9,30 a 14,30 hores.

PAT

TUTOR

Com podem gestionar la nostra bibliografia?:  gestors de referències bibliogràfiques disponibles en la UA: Refworks i Reference Manager.

Ana Rosa Candela Hidalgo i Javier Puig Ruano. Universitat d'Alacant

24 i 26 de maig d'11 a 14 hores,
28 de maig de 10 a 14 h.
31 de maig d'11 a 14 h.
2 de juny, de 16 a 19 h.
4 de juny d'11 a 14 h.
i 8 de juny de 16 a 19 h.

TEC
ATP

NOVELL

Fonaments de fotografia digital com a eina en el procés d'ensenyament.

Miguel Roma Romero i Basilio Pueo Ortega.  Universitat d'Alacant

31 de maig, 1, 2  , i 7 de juny de 2010 de 16 a 19 30 hores; 8 i 9 de juny de 16 a 19 hores.

TEC
ATP

NOVELL

Habilitats directives en l'entorn universitari: Taller de lideratge.

Ernesto dels Reyes López. Universitat Politècnica de València.

14 i 15 de Juny de 2010, de  9 a 14 hores.

MET

NOVELL

Disseny d'una assignatura en modalitat semi-presencial b-learning. 

Herminia Provencio Garrigós i Mª José Rodríguez Jaume. Universitat d'Alacant

15, 16, 17 i 18 de juny de 2010, de 9 a 14 hores.

TEC
ATP

NOVELL

Fonaments de vídeo digital com a eina en el procés d'ensenyament.

Miguel Roma Romero i Basilio Pueo Ortega. Universitat d'Alacant

28, 29 de juny, 5, 6 de juliol de 2010, de 16 a 19:30 h.; 30 de juny i 7 de juliol, de 16 a 19 h.

TEC
ATP

NOVELL

Les TIC com a aliades per a encarar l'EEES: noves metodologies.

Albert Sangrà Morer. Universitat Oberta de Cataluny

15 de Julio de 2010, de 16 a 21 hores
16 de Julio de 2010, de 9 a 14 hores

TEC
ATP

NOVELL

Tècniques bàsiques en  l'aula.

Dr. José Miró Julià. Universitat de les Illes Balears .

19 i 20 de juliol de 2010, de 10 a 14 hores.

MET

NOVELL

 

TERCER QUADRIMESTRE

CURS I PONENT/S

  DATES

TEMA

DIRIGIT

El Portfolio com a instrument d'avaluació. Una aproximació als seus avantatges i inconvenients

María Martínez Lirola. Universitat d'Alacant

7 i 8 de setembre de 2010 , de 9 a 14 hores, i 14 de desembre de 16 a 21 hores.

MET

NOVELL

La difusió del coneixement universitari: la propietat intel·lectual

 Ignasi Labastida i Juan. Universitat de Barcelona

13 de Setembre de 2010 de 16 a 21 hores, i 14 de setembre de 2010, de 9 a 14 hores.

INV

NOVELL

L'acció tutorial universitària: planificació i instruments

José Daniel Álvarez Teruel. Universitat d'Alacant

20 i 21 de Setembre, de 16 a 21 hores.

PAT

TUTOR

Avaluació de l'aprenentatge de competències.

Amparo Fernández March. Universitat Politècnica de València

14 i 15 d'octubre de 2010, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores.

MET

NOVELL

Com preparar comunicacions orals en congressos.

Francisco Pedroche. Universitat Politècnica de València

18 i 19 d'octubre de 2010, de 9 a 14 hores.

INN

NOVELL

Conèixer, usar i divulgar continguts sota llicències Creative Commons.

Ignasi Labastida i Juan. Universitat de Barcelona

21 d'octubre de 2010, de 16 a 21 hores i 22 d'octubre de 9 a 14 hores.

TEC
ATP

NOVELL

La interacció en la classe magistral

Teresa Morell Moll. Universitat d'Alacant

25 d'octubre de 2010, de 10 a  13 hores i de 16 a 19 hores; 26 d'octubre de 2010, de 10 a 14 hores.

  MET

 NOVELL

 Disseny de docència on-line.

Albert Sangrà Morer. Universitat Oberta de Catalunya .

25 novembre de 2010, de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores, i 26 de novembre de 9 a 14 hores.

TEC
ATP

NOVELL

Planificació del treball en equips docents.

Rosa Sayós Santigosa. Vicedegana de l'àrea acadèmica de la Facultat de Formació del Professorat de l'O. de Barcelona

3, 4 i 5 de novembre de 2010 de 9 a 14 hores

MET

NOVELL

 Processos verbals i no verbals per a una comunicació eficaç

Jaume Llacuna Morera. Universitat de Barcelona.

8, 9 i 10 de novembre de 2010 de 9 a 14 hores.

MET

NOVELL

L'avaluació formativa. Instruments docents i aplicació

José Daniel Álvarez Teruel. Universitat d'Alacant

10 de novembre de 16 a 21 h

11 de novembre de 9 a 14 h

MET

NOVELL

Recerca i recuperació de la informació en els recursos d'informació electrònica disponibles en la biblioteca universitària de la UA.

 

Ana Rosa Candela Hidalgo. Universitat d'Alacant

15, 16, 17, 18 i 19 de novembre, de 10 a 14 hores

TEC
ATP

NOVELL

Tècniques vocals per a prevenir problemes de veu.

Irene Bodelón Alonso. i Trinitat Martínez López de Letona. Logopedes Col·legiades

Del 3 de novembre de 2010 al 3 de desembre (dimecres i divendres). Dia 3 de novembre de de  9 a 12 hores. I la resta de 13 a 15 hores.

MET

NOVELL

Taller dinàmica de grups en l'educació universitària

Jaume Llacuna Morera. Universitat de Barcelona .

13, 14 i 15 de desembre de 2010, de 9 a 14 hores.

MET

NOVELL

Els dates dels activitats són susceptibles de modificacions posteriors

 

Nota: Programa de cursos publicat en el DOCV (DOCV nº 6192 - 26/01/2010)

PDI: tot el PDI
NOVELL: PDI novell prioritàriament
TUTOR: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament
XARXES: PDI de Xarxes prioritàriament

MET: formació metodològica
INN: formació en innovació educativa
INV: formació en investigació
ATP: Aquest curs és vàlid per als càlculs relatius a l'obtenció de l'Acreditació Tecnològica del Professorat (ATP-GITE) de 2010.

 
INFORMACIÓ GENERAL:

Destinataris:


Els activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació és pot fer únicament per la via del formulari de la pàgina web (http://web.ua.es/va/ice/), en l'apartat "Programa de formació docent".

Criteris de selecció:

Segons convocatòria DOCV nº 6192 - 26/01/2010, l'ordre de prioritat és el següent:

-Personal docent contractat
-Personal docent funcionari
-Personal investigador en formació

 

 

Si el nom d'inscrits en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, és tindrà en compte, a més, l'ordre d'entrada dels sol·licituds.


Relació d'admesos:

L'ICE comunicarà l'admissió personalment als persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.


Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'ICE per a poder oferir la seua plaça a altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dues dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.


Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en els convocatòries següents de cursos que s'inscriguen, ocuparen l'últim lloc en la llista d'espera.


Avaluació:

Als assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau , haver realitzat els tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor o professor.


Protecció de dades:

Els dades personals quedaren inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'ICE de la Universitat d'Alacant, que és compromet a no fer un ús distint d'allò per a això han estat sol·licitats, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. És pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancell·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464