Saltar apartados

FORMACIÓ CONTÍNUA 2011


PLA DE FORMACIÓ  DELS EMPLEATS PÚBLICS Al SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

CONVOCATÒRIA:

Resolució d'11 de gener de 2011, de la Direcció general d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels Empleats al Servei de l'Administració de la Generalitat per a l'any 2011. DOCV nº 6439 - 17/01/2011 

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: Del 18 de gener al 9 de febrer inclusivament.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 

RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS EXCLOSES, ADJUDICACIÓ PER CURS I SOL·LICITANTS QUE NO TENEN CURS ASSIGNAT

 

RELACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS EXCLOSES, ADJUDICACIÓ DELS CURSOS I SOL·LICITANTS QUE NO TENEN CURS ASSIGNAT

 


CURSOS PROGRAMATS

PRIMER QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Amb

Prof

Ho

Pl

Dissenye de docència on-line. Julio Cabero Almenara. Universitat de Sevilla 

24  i 25 de març. De 9 a 14 i de 16 a 21 hores.

TEC  ATP

Nov

15

20

Programari auxiliar per a l'anàlisi qualitativa:Atles.TI. Juan Muñoz Justicia. Universitat A. de Barcelona

4, 5 i 6 d'abril. De 9 a 14 hores

TEC  ATP

Nov

15

20

Disseny d'una assignatura en modalitat semipresencial B-learning.
Herminia Provencio;
Mª José Rodríguez. Universitat d'Alacant

-8 d'abril, de 9,30 a 14,30 hores.

-11 y 13 d'abril, de 16 a 21 hores.

TEC  ATP

Nov

20

20

 

SEGON QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Amb

Prof

Ho

Pl

L'aprenentatge basat en problemes com a mètode docent.
Antoni Font Ribas.
Universitat de Barcelona

18 de maig, de 16 a 20 h.; 19 de maig, de 9,30 a 13,30 h. i de 16 a 20 h.; 20 de maig, de 9,30 a 13,30 hores.

MET

Nov

16

20

Gestors de referències bibliogràfiques disponibles en la UA: Refworks i Reference Manager.
Ana Rosa Candela i Javier Puig.
Universitat d'Alacant

23 i 25 de maig de 10.30 a 14.00 hores. 27 de maig d'11.00 a 14.00 hores; 30 de maig de 16.00 a 19.00 hores; i 1 de juny d'11 a 14 hores; 3 de juny d'11.00 a 14.00 hores i 6 de juny de 16.00 a 19.00 hores

TEC  ATP

Nov

22

20

Aprenentatge basat en projectes.
Javier Bará  Tems i Miguel Valero García.
Universitat Politècnica de Catalunya 

26 i 27 de maig. De 10 a 14 i de 16 a 19 hores

MET

Nov

10

40

Fonaments de fotografia digital com a eina en el procés d'ensenyament. Basilio Pueo Ortega. Universitat d'Alacant

30, 31 de maig, 1, 6 de juny de 16 a 19,30 hores i 7 i 8 de 16 a 19 hores.

TEC  ATP

Nov

20

15

Habilitats directives en l'entorn universitari: Taller de lideratge.
Ernesto dels Reis.
Universitat Politècnica de València 

13 i 14 de juny. De 9 a 14 hores.

MET

Nov

10

30

Estratègies d'aprenentatge autònom per a alumnat universitari.
Juan I. Pou Municio.
Universitat Autònoma de Madrid

16 i 17 de juny. De 16 a 20 i de 10 a 14 hores.

MET

Nov

8

20

Academic English for teaching and presenting. Teresa Morell Moll. Universitat d'Alacant

20, 21 de juny, de 10 a 13 i de 16 a 19 hores. 22 de juny de 16 a 19. 27 de juny, de 10 a 13. 28 de juny de 16 a 18.

MET

Nov

20

25

Les TICS com a aliades per a encarar l'EEES: noves metodologies i noves eines.
Albert Sangrà Morer.
Universitat Oberta de Catalunya

21 i 22 de juliol, de 16 a 21 i de 9 a 14 hores

TEC  ATP

Nov

10

30

Tècniques bàsiques en  l'aula.
José Miró Julià
. Universitat de Balears

18 i 19 de juliol. De 9 a 14 hores.

MET

Nov

10

30

 

TERCER QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Amb

Prof

Ho

Pl

La difusió del coneixement universitari: la propietat intel·lectual
Ignasi Labastida i Juan. Universitat de Barcelona

12 i 13 de setembre. De 9 a 14 i de 16 a 21 hores.

INV

Nov

10

25

Creació de continguts i interacció docent amb Moodle
Miguel Cazorla i Francisco Arcos.
Universitat d'Alacant

14, 15, 16, 19 i 20 de setembre. De 16 a 20 hores.

TEC  ATP

Nov

20

25

Tècniques vocals per a prevenir problemes de veu.

Irene Bodelón Alonso, Trinitat López de Letona.

Del 5 d'octubre al 9 de novembre (dimecres i divendres). De 13 a 15 h.

MET

Nov

21

20

Com preparar comunicacions orals en congressos.
Francisco Pedroche
Universitat Politècnica de València

17 i 18 d'octubre. De 9 a 14 hores.

INV

Nov

10

25

Dinàmica de grups en l'educació universitària Jaume Llacuna Morera. Universitat de Barcelona

19, 20 i 21 d'octubre. De 9 a 14 hores.

MET

Nov

15

20

Recerca i recuperació de la informació i els recursos d'informació electrònica disponibles en la biblioteca universitària de la UA.
Ana Rosa Candela Hidalgo, Rosa Fernández Ferro. Universitat d'Alacant

7, 9, 11, 14 i 16 de novembre. De 10 a 14 hores.

TEC  ATP

Nov

20

15

La interacció en la classe magistral.
Teresa Morell Moll
. Universitat d'Alacant

14 de novembre de 10 a 13 hores. Dia 15 de novembre de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores.

MET

Nov

10

25

Photoshop. Disseny creatiu per a l'ensenyament i la investigació.
Francisco Ortiz Zamora.
Universitat d'Alacant

12, 14, 16, 19 i 21 de desembre. De 10 a 14 i de 16 a 20 hores.

TEC  ATP

Nov

20

20

 

Els dates de les activitats són susceptibles de modificacions posteriors
 

Nota: Programa de cursos publicat en
 el DOCV nº 6439 - 17/01/2011.

PDI: tot el PDI
NOV: PDI novell prioritàriament
TUT: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament
XARXES: PDI de Xarxes prioritàriament

MET: formació metodològica
INV: formació en investigació
ATP: aquest curs és vàlid per als càlculs relatius a l'obtenció de l'Acreditació Teconólogica del Professorat (ATP-GITE) 2011

INFORMACIÓ GENERAL:

Destinataris:


Els activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació és pot fer únicament per la via del formulari de la pàgina web (http://web.ua.es/va/ice/), en l'apartat "Programa de formació docent".


Criteris de selecció:

Segons convocatòria  DOCV nº 6439 - 17/01/2011.:

Requisistos específics:

L'ordre de prioritat és el següent

-Personal docent contractat
-Personal docent funcionari
-Personal investigador en formació

Requisits generals:

S'atendrà als següents criteris per ordre de prioritat:

1.1 Per a aquells cursos que tinguen requisits específics es comprovarà que efectivament els interessats reuneixen aquests requisits.

1.2 S'atorgarà preferència a les peticions d'aquells sol·licitants que no hagen realitzat un curs de similars característiques en els anys 2008, 2009 i 2010, excepte en aquells cursos que formen part d'un itinerari.

1.3 Així mateix, s'atorgarà preferència, a qui no haja realitzat cursos de formació i els anys 2008, 2009 i 2010.

1.4 Tindran preferència durant un any, els qui s'hagen incorporat al servei actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingresado des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, (articule 60.1 d l'EL3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).

 
1.5 S'haurà d'equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril per a la igualtat de Dones i Homes.

1.6 En cas d'empat entre sol·licitants en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

    En la selecció haurà de tenir-se en compte, d'una banda, la reserva de places per a persones amb discapacitat, establida i l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d'altra banda, la reserva de places prevista en l'article 60.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a les empleades públiques, que reunisquen els requisits.
 

Relació d'admesos:

L'I.C.I. comunicarà l'admissió personalment als persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.


Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'I.C.I. per a poder oferir la seua plaça a una altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.


Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents dels cursos que s'inscriguen, ocuparen l'últim lloc en la llista d'espera.


Avaluació:

Als assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) un certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau , haver realitzat els tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor o professor.


Protecció de dades:

Les dades personals quedaren inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'I.C.I. de la Universitat d'Alacant,  el qual es compromet a no fer un ús diferent d'allò per a això han sigut sol·licitats, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464