Saltar apartados

PROCESSOS VERBALS I NO VERBALS PER A UNA COMUNICACIÓ EFICAÇ

Data de publicació: 17/09/2012

Aquesta convocatòria extraordinària es regirà, igual que la convocatòria ordinària, per l'establit en la Resolució de 10 d'abril de 2012, de la Direcció general de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat per a l'any 2012.

Codi del curs: 12F08

IMPARTIT PER:

Jaume Llacuna Morera. Universitat de Barcelona. Doctor en Filosofia i Lletres. Lingüista. Especialitzat en tècniques de comunicació aplicades, fonamentalment, a l'ensenyament.

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS:

 1. Els i les assistents identificaran l'estructura del discurs. S'identificaran les parts essencials d'un procés de comunicació: introducció, presentació del problema o hipòtesi, desenvolupament dels continguts, argumentació, conclusions.
2. Identificaran els mecanismes verbals de transmissió: utilització de les paraules, aspectes semàntics, sintàctics i morfològics. Aspectes pragmàtics d'un procés de comunicació. La comunicació “parlada”. Presentacions, classes, intervencions en reunions, etc.
3. S'identificaran els aspectes prosódicos de la comunicació: to, intensitat, pauses, etc. Aspectes “emocionals” del llenguatge.
4. S'incidirà sobre els aspectes no verbals del procés de comunicació: gestos, postures, aspectes facials, etc.
5. Els alumnes i alumnes realitzaran pràctiques filmades per a la visualització de les seues pròpies experiències.

PROGRAMA:

Primera sessió:

 • Les parts d'un discurs. La presentació. Estructura formal del procés comunicatiu.
 • Preparació de l'exposició. Aspectes importants.
 • La preparació “emocional” del  comunicador/a. Situació davant reunions, classes, congressos, etc.
 • Preparació d'una pràctica expositiva sobre un tema concret.


Segona sessió:

 • L'estructura de la comunicació verbal.  Oracions i aspectes gramaticals.
 • L'eficàcia comunicativa. La repercussió del missatge.
 • Realització d'una pràctica individual que serà filmada. Es realitzarà un exercici de 5 minuts.
 • Visualització de la pràctica realitzada i comentari per part dels assistents al seminari. ¿Ha sigut eficaç el procés comunicatiu?


Tercera sessió:

 • La comunicació no verbal. Aspectes prosódicos.
 • La comunicació de base emocional.
 • Realització d'una pràctica en grup. Aquesta pràctica serà filmada.
 • Es visualitzarà la filmació i serà comentada pels assistents.
 • Conclusions pràctiques del seminari

METODOLOGIA:

Es pretén que el seminari siga fonamentalment pràctic de manera que els i les assistents puguen intercanviar idees i puguen traure conclusions operatives per a la seua pràctica quotidiana.
El mètode fonamental està en  la filmació i en la visualització de la pràctica.
La durada del curs serà de 3 dies (cinc hores diàries). 15 hores totals.

AVALUACIÓ:

Assistència (mínim el 85% de les hores totals del curs).

MATERIAL

Material

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada:  15 hores

Nombre de places: 25

Termini d'inscripció: del 18 de setembre a l'11 d'octubre

Dates, lloc de realització i horari:

21, 22 i 23 de novembre de 9 a 14 hores.

dia 21 aula, GB/1012 edifici Germà Bernàcer.

dia 22 i 23 aula, GB/1002 edifici Germà Bernàcer.

RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS/AS:

 Data de publicació: 29/10/2012

 Vistes les reclamacions presentades a la llista provisional es procedeix a publicar la relació definitiva d'admesos/as.

AMARO CINQUENES, ANGEL

BELTRAN MARTINEZ, EMILIO CARLOS

CARMONA CALERO, JESUS

CORBI SEVILLA, HUGO ANTONIO

DAVO I MOLTO, JORDI

DELGADO DOMENECH, BEATRIZ

DIAZA GARCIA, MARIA ANGELES

ESCABIAS LLORET, PILAR

FERNANDEZ-PEINADO MARTINEZ, ALICIA

FERRER GRACIA, M. JESUS

GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT

GARCIA MAJOR, MARIA CLARA

GASCO VERDIER, CARLES

GINER I FONTERIZ, FRANCESC-XAVIER

GINER PEREZ, JOSE MIGUEL

GOMEZ-RICO NUÑEZ D'ARENAS, MARIA FRANCISCA

HERRANZ BELLIDO, JESUS

JIMENEZ CARBONELL, SALVADOR

MARTINEZ-LARRAZ, PRATS, CARLOS

MINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE

MIRAS LLAMAS, Mª ANGELICA

MOLINA JORDA, JOSE MIGUEL

MORENO ORTOLANO, JUAN

NOLASCO CIRUGEDA, ALMUDENA

ORTUÑO GARCIA, NURIA

PIQUERES ALBEZA, MARIA JOSE

RUIZ DE LA CUESTA FERNANDEZ, SOLEDAD

SANTIVAÑEZ SANTA CREU, ESPERANZA

SERRANO TORREGROSA, ELENA

SPAIRANI BERRIO, SILVIA

TORRES DIAZ, MARIA CONCEPCION

Contra la present Resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el Rector d'aquesta Universitat, en el termini d'un mes explicant a partir de l'endemà de la data d'aquesta publicació, de conformitat amb l'art. 114 i següents de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Alacant, 29 d'octubre de 2012

RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS/AS:

Data de publicació: 15/10/2012

S'estableix un termini de reclamacions i/o al·legacions de 10 dies hàbils explicats a partir del següent a aquesta publicació.
Final termini presentació de reclamacions i/o al·legacions: 26/10/2012.

FORMULARI PER A RECLAMACIONS

D'acord amb l'establit en l'article 59.6 b) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots/as els/les  interessats/as.

AMARO CINQUENES, ANGEL

BELTRAN MARTINEZ, EMILIO CARLOS

CARMONA CALERO, JESUS

CORBI SEVILLA, HUGO ANTONIO

DAVO I MOLTO, JORDI

DELGADO DOMENECH, BEATRIZ

DIAZA GARCIA, MARIA ANGELES

ESCABIAS LLORET, PILAR

FERNANDEZ-PEINADO MARTINEZ, ALICIA

FERRER GRACIA, M. JESUS

GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT

GARCIA MAJOR, MARIA CLARA

GASCO VERDIER, CARLES

GINER I FONTERIZ, FRANCESC-XAVIER

GINER PEREZ, JOSE MIGUEL

GOMEZ-RICO NUÑEZ D'ARENAS, MARIA FRANCISCA

HERRANZ BELLIDO, JESUS

JIMENEZ CARBONELL, SALVADOR

MARTINEZ-LARRAZ, PRATS, CARLOS

MINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE

MIRAS LLAMAS, Mª ANGELICA

MOLINA JORDA, JOSE MIGUEL

MORENO ORTOLANO, JUAN

NOLASCO CIRUGEDA, ALMUDENA

ORTUÑO GARCIA, NURIA

PIQUERES ALBEZA, MARIA JOSE

RUIZ DE LA CUESTA FERNANDEZ, SOLEDAD

SANTIVAÑEZ SANTA CREU, ESPERANZA

SERRANO TORREGROSA, ELENA

SPAIRANI BERRIO, SILVIA

TORRES DIAZ, MARIA CONCEPCION

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.


Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464