ACADEMIC ENGLISH FOR TEACHING AND PRESENTING

CODI DEL CURS: 16F07

 

INSTRUCTOR

Teresa Morell Moll. English Studies Department, University of Alicante.

DESIGNED FOR

Lecturers and researchers of the University of Alicante

MAIN OBJECTIVES

There is no doubt that English is the lingua franca for academic communication. Therefore, university lecturers and researchers need to become more familiar with academic English so as to facilitate their international students' understanding of the subject matter they teach, and to improve their communication of research developments and results among international colleagues of their fields. 

In this workshop we will reflect on what we need to take into account to be successful in communicating in English in our classrooms and at international conferences. We will review the linking devices, tactics and steps to follow in order to attract our audience's attention and to be effective in involving them in our discourse. Each participant will carry out a short presentation on a topic within their fields of teaching and/or research.

REQUIREMENTS:

Participants must have at least an upper intermediate level of proficiency in the English language

SYLLABUS AND METHODOLOGY

The workshop will be held in English and will consist of two parts. We will first review the theoretical and practical notions of Academic English and its use in oral presentations through interactive lectures. In the second half we will carry out oral presentations.

MAIN REFERENCE: Morell, T., 2015. International conference paper presentations: A multimodal analysis to determine effectiveness. English for Specific Purposes, 37, 137-150.

EVALUATION

Active participation. Each participant will carry out their own presentation and will be involved in the presentations of others. Attendance is required at 85% of the sessions.

INFORMACIÓ GENERAL

Durada:  20 hores

Modalitat: presencial

Llengua vehicular: anglès

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Termini d'inscripciófinalitzat

 

Dates i horari:     

- 19 de setembre de 10 a 13 h i de 16 a 18 h

- 20 de setembre de 16 a 18 h

- 21 de setembre de 10 a 13 h

- 26 de setembre de 10 a 13 i de 16 a 18 h

- 27 de setembre de 16 a 18 h

- 28 de setembre de 10 a 13 h

Lloc de realització: aula 0-14S Aulari I

CERTIFICACIÓ

La Universitat d'Alacant podrà incloure la realització d'algun tipus de prova evaluatoria per a poder obtenir el corresponent certificat d'aprofitament

RELACIÓ DE ADMESOS/ES

 • ALCAZAR RUIZ, RAFAEL
 • BAILE POMARES, PAOLA
 • BURGOS BOLUFER, NÚRIA
 • CALVO ZARAGOZA, JORGE
 • CAPDEVILA CASTELLANOS, IVÁN
 • FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ELENA
 • GIMENO BEVIÁ, VICENTE
 • LOPEZ PERAL, MARIA ASUNCION
 • LÓPEZ SÁNCHEZ, CRISTINA
 • PASTOR SEVA, PEDRO
 • PÉREZ TORREGROSA, ANA MARÍA
 • RODRIGUEZ LIFANTE, ALBERTO
 • SÁNCHEZ VERDÚ, ANTONIO
 • SAVAL CALVO, MARCELO
 • SPAIRANI BERRIO, SILVIA
 • TOLEDO GUEDES, KILIAN
 • TUR VIÑES, VICTORIA
 • VALERO CUADRA, PINO
 • VERDU MONLLOR, FERRAN JOSEP
 • VILLENA MARTÍNEZ, VÍCTOR

Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.