ENGLISH AS THE MEDIUM OF INSTRUCTION (EMI) AT THE UNIVERSITY

CÓDIGO DEL CURSO: 16-F06

INSTRUCTOR:

Teresa Morell, English Studies Department, University of Alicante

DESIGNED FOR:

Professors who use or will use English as a medium of instruction (EMI)

REQUERIMENTS:

Participants must have at least an upper intermediate level of proficiency (B2) in the English language.

OBJECTIVE:

To become familiar with the classroom language used to teach contents in English.

CONTENTS:

  • Establishing an appropriate classroom environment for teaching and learning content with English as the Medium of Instruction (EMI)
  • The language of course programs, lecture/lesson plans, tasks/activities/exercises, assignments, and the instruments of evaluation
  • Types of classroom talk (i.e., pedagogical, administrative and interpersonal) and multimodal communication
  • Carrying out mini-lessons

METHODOLOGY:

This workshop, which will be held in English, will make use of varying class dynamics (i.e., pair work, group work, interactive lectures, and individual mini-lessons). Participants are expected to be actively involved and to put the learned communication strategies into practice.

EVALUATION:

Attendance (a minimum of 85% of course hours) and participation (active involvement in tasks and mini-lessons).

MATERIALS:

PART 1

PART 2

GENERAL INFORMATION:

Durada: 20 hores.

Modalitat: Presencial

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: anglès.

Termini d'inscripció: del 7 al 18 de juliol, a partir de les 9 hores.

Dates, horari i lloc de realització:

5 de setembre de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h.

6 de setembre de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h.

8 de setembre de 9 a 13 h. i de 15 a 19h.

Aula: GB/1006 Edifici Germà Bernàcer.

ADMITTED STUDENTS:

BELTRAN MARTINEZ, EMILIO CARLOS

BIOSCA BAS, ANTONI

BORREGUERO GUERRA, ISABEL

FERNANDEZ HERRERO, JORGE

GALLEGO SANCHEZ, ANTONIO JAVIER

GARCIA MAYOR, CLARA

GARCIA-QUISMONDO CARTES, ADA

LLOBELL PARDO, EVA CONCEPCION

LOPEZ PERAL, MARIA ASUNCION

MARTINEZ BELDA, MARIA DEL CARMEN

MARTINEZ MARTINEZ, NURIA

MICO BALAGUER, ESTEFANIA

ORTUÑO GARCIA, NURIA

PIEDECAUSA GARCIA, BEATRIZ

PUCHE LOPEZ, Mª CARMEN

RICO SOLIVERES,MARIA LUISA

RODES ROCA, JOSE JOAQUIN

RODRIGUEZ LIFANTE, ALBERTO

SANCHO ESPER, FRANCO MANUEL

VERDU MONLLOR, FERRAN JOSEP

Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.