ACADEMIC ENGLISH FOR TEACHING AND PRESENTING

CODI DEL CURS: 17F06

IMPARTIT PER

Teresa Morell. English Studies Department, University of Alacant.

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

  • Familiaritzar-se amb l'anglès acadèmic per a facilitar la compressió de les matèries als estudiants internacionals.
  • Millorar la comunicació en el desenvolupament i resultat de les investigacions entre col·legues del mateix camp.
  • Reflexionar sobre el que es necessita tenir en compte per a l'èxit en la comunicació en anglès en l'aula i en les conferències internacionals.
  • Repassar els recursos, les tàctiques i els passos que cal seguir per a atraure l'atenció de l'audiència i ser efectiu i involucrar-la en el nostre discurs.
  • Dur a terme una curta presentació sobre un tema de la seua àrea d'ensenyament o investigació.

CONTINGUTS

  • Repassar nocions teòriques i pràctiques de l'anglès acadèmic i l'ús en presentacions orals a través de conferències interactives.
  • Dur a terme presentacions orals.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 85% de les hores totals del curs).

OBSERVACIONS

Requirements: participants must have at least an upper intermediate level of proficiency (B2) in the English language.

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 20 hores.

Modalitat: presencial

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: anglès.

Termini d'inscripció: del 5, a partir de les 9.30 hores, al 17 de setembre.

Codi d'inscripció del curs: 17F06
 

Dates i horari: 25, 26 i 27 de setembre i 2 i 3 d'octubre, de 15 a 19 hores.

Lloc de realització: aula GB/1014, edifici Germà Bernàcer.

CERTIFICACIÓ

La Universitat d'Alacant podrà incloure la realització d'algun tipus de prova avaluadora per a poder obtenir el corresponent certificat d'aprofitament.

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

CAMPOY GARCÍA, RUBÉN

CREMADES CORTÉS, ROSA ANA

LLORCA ASENSI, ELENA

LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA ÁNGELES

LÓPEZ LLOPIS, ESTEFANÍA

MATEO CORREDOR, DANIEL

QUESADA PLATA, FABIAN ERNESTO

QUIRANTE ARENAS, NATALIA

SOLER GARCIA , CAROLINA

TROMPETA CARPINTERO, ANTONIA

Qui no aparega en aquesta relació i haja sol·licitat l'admissió al curs està en llista d'espera.

Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

rv