Saltar apartados

FORMACIÓ CONTÍNUA 2017

 
PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL Al SERVICI DE LA GENERALITAT
 

CONVOCATÒRIA:RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2017, de la Direcció general de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2017. DOCV Núm. 8016 de 06.04.2017

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: Del 7 al 26 d'abril inclusivament

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
 
RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS
 
RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS

 

CURSOS PROGRAMATS 
 
Curs Dates Com Prof Ho Pl M Ponents Univ
Exposicions dinàmiques amb Prezi 5, 6, 12 i 13 de juny. De 16 a 21 hores TEC PDI 20 20 P Ignasi Navarro UA
English as a medium of instruction (EMI) at University Del 26 de juny al 4 de juliol LING PDI 20 20 P Teresa Morell Moll  UA
Metodologies àgils per a la gestió de projectes de desenvolupament i d'investigació 3, 4, 5, 6 i 7 de juliol de 9.00 a 13.00 hores INV PDI 20 20 P Fernando Llopis Pascual UA
Investigació qualitativa: conceptes i procediment. Nivell I. Anàlisi de dades qualitatives amb Atlas.ti 7 del 10 al 14 de juliol de 9a 13 h INV PDI 20 20 P Antoni Casasempere Satorres  EXT
Tècniques avançades en l'aula 18 i 19 de juliol MET PDI 8 20 P Joé Miró Julià EXT
Ciència 2.1: la caixa d’eines del professor/a investigador/a, aplicacions web i recursos Del 6 al 27 de novembre INV PDI 15 45 EN LÍNIA Santiago Mengual Andrés U. VALENCIA
Anglès acadèmic per a l’ensenyament i presentacions 25, 26 i 27 de setembre i 2 i 3 d'octubre, de 15 a 19 hores LING PDI 20 20 P Teresa Morell Moll  UA
Taller d’entrenament per a prevenir l’estrès 25 setembre, 2, 16, 23, 30 d'octubre, 6, 13 i 20 de novembre de 16 a 18 hores SA PDI 16 20 P Carlos Mateo Ripoll UA
Introducció al procés d’investigació quantitativa en les Ciències Socials 25, 27 i 29 setembre de 10 a 14 h, 2 d'octubre de 10 a 13 h INV PDI Novell 15 20 P Esther Chiner Sanz UA
Microscòpia electrònica de transmissió (TEM) 26 i 27 de setembre, de 16 a 18 hores INV PDI 4 15 P Cristina Almansa (teoría i pràctica) i Verónica López (pràctica) UA
Microscòpia electrònica d’escombratge (SEM) 3 i 4 d'octubre de 16,00 a 18,00 h. INV PDI 4 15 P Cristina Almansa (teoría i pràctica) i Verónica López (pràctica) UA
Academic Vocabulary for Writing and Understanding   4, 5, 11, 15 i 18 de desembre de 9:30 a 13:30 LING PDI 20 20 P Isabel Balteiro Fernandez
Miguel Angel Campos Pardillos 
UA
Microscòpia òptica i de fluorescència 7 i 8 de novembre de 16,00 a 18,00 h.  INV PDI 4 15 P Cristina Almansa (teoría i práctica) i Verónica López (práctica) UA

 

Les dates de les activitats són susceptibles de modificacions posteriors

 
Nota: Programa de cursos publicat en  el DOCV Núm. 8016 de 06.04.2017

PDI: tot el PDI

NOV: PDI novell prioritàriament

 

COMPETÈNCIES:

MET COMPETÈNCIA METODOLÒGICA

LING COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

TEC COMPETÈNCIA TECNOLÒGICA

COM COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERPERSONAL

INV COMPETÈNCIA INVESTIGADORA

CO COMPETÈNCIA ORIENTADORA

PAT COMPETÈNCIA PER A TREBALLAR EN EQUIP

DIR COMPETÈNCIA EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

AD COMPETÈNCIA PER A ATENDRE A la DIVERSITAT

SA COMPETÈNCIA SOCIOCULTURAL I SALUT

 

INFORMACIÓ GENERAL:

Destinataris:


Les activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació es pot fer únicament per la via del formulari de la pàgina web (http://web.ua.es/es/ice/), en l'apartat "Programa de formació docent".


Criteris de selecció:

S'atendrà als següents criteris per ordre de prioritat:

1.1 Per a aquells cursos que tinguen requisits específics es comprovarà que efectivament els interessats i les interessades reuneixen aquests requisits.

1.2 S'atorgarà preferència a les peticions d'aquells i aquelles sol·licitants que no hagen realitzat un curs de similars característiques en els 3 últims anys.

1.3 Així mateix, s'atorgarà preferència, a qui no haja realitzat cursos de formació els 3 últims anys.

1.4 Tindran preferència durant un any, els qui s'hagen incorporat al servei actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, (articule 60.1 d l'EL3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).

 
1.5 S'haurà d'equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril per a la igualtat de Dones i Homes.

1.6 En cas d'empat entre professorat sol·licitant en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

En la selecció haurà de tenir-se en compte, d'una banda, la reserva de places per a persones amb discapacitat, establida i l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d'altra banda, la reserva de places prevista en l'article 60.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a les empleades públiques, que reunisquen els requisits.
 

Relació d'admesos i admeses:

L'ICE comunicarà l'admissió personalment a les persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.


Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'ICE per a poder oferir la seua plaça a una altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.


Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents dels cursos que s'inscriguen, ocuparen l'últim lloc en la llista d'espera.


Avaluació:

Als/les assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) un certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau, haver realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a.


Protecció de dades:

Les dades personals quedaren inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'ICE de la Universitat d'Alacant,  el qual es compromet a no fer un ús diferent d'allò per a açò han sigut sol·licitats, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464