DE LES DADES LINGÜÍSTIQUES A la INTERPRETACIÓ: ÚS DE TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES DE VISUALITZACIÓ I VÁLIDEZ POBLACIONAL

CODI DEL CURS: 18F18

IMPARTIT PER:

Adrián Cabedo Nebot. Universitat de València

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant. Especialment a aquelles persones interessades per la lingüística o les humanitats en general.

OBJECTIUS:

Conèixer el mètode científic d'anàlisi basada en dades

Conèixer de manera bàsica el programa R

Contrastar hipòtesis teòriques mitjançant l'ús de tècniques estadístiques

Ser capaç d'aplicar algunes tècniques per a la visualització de dades qualitatives

Combinar la interpretació qualitativa amb la interpretació quantitativa

Aprendre a generar teoria a partir de l'empíric

CONTINGUTS:

• Anàlisi i explotació d'una base de dades lingüística

• Introducció bàsica al maneig del programa R

• Proves estadístiques de visualització i contrast poblacional

  • Mosaicplot i chi quadrat
  • Anàlisi múltiple de correspondències
  • Perfil comportamental i motion charts

AVALUACIÓ:

Assistència ( mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada: 10 hores.

Modalitat: Presencial.

Llengua vehicular: Castellà.

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Termini d'inscripció: del 20 de novembre al 3 de desembre.

Dates i horari: 13 i 14 de desembre de 9 a 14 hores.

Lloc de realització: A1/ 1-47S Aulari I.

Es recomana que els alumnes acudisquen al curs amb el seu ordinador portàtil i que instal·len prèviament el programa R i el programa R Studio

RELACIÓ D'ADMESOS/AS:

Es comunicarà a través de correu electrònic, a totes les persones inscrites, l'admissió o no en el curs sol·licitat el dia 4 de desembre.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.