INTRODUCCIÓ AL PROCÉS D'INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA EN LES CIÈNCIES SOCIALS

Curs cancel·lat

CODI DEL CURS: 18F02

IMPARTIT PER

Esther Chiner Sanz. Dept. Psicologia de la Salut de la UA.

DIRIGIT A

PDI novell de la UA.

OBJECTIUS

L'objectiu és iniciar al professorat en el procés i les metodologies d'investigació quantitativa en l'àmbit de les ciències socials. En acabar el curs s'espera que els/les participants siguen capaços/ces de:

 • Identificar els diferents passos en el procés d'investigació quantitativa.
 • Distingir entre plantejament del problema, propòsit/objectius, preguntes i hipòtesis.
 • Definir i descriure els principals mètodes i dissenys d'investigació quantitativa.
 • Identificar tots els elements en el procés de recollida de dades quantitatives.
 • Conèixer les seccions més comunes d'un informe d'investigació quantitativa.

CONTINGUTS

 • Passos en el procés d'investigació quantitativa.
 • El plantejament del problema, els objectius, les preguntes d'investigació i les hipòtesis en la investigació quantitativa.
 • Tipus d'estudis i dissenys d'investigació quantitativa.
  • Estudis descriptius.
  • Estudis correlacionales.
  • Estudis experimentals.
 • Recollida de dades quantitatives.
  • Selecció dels participants.
  • Definició de les variables.
  • Instruments de mesura.
  • Anàlisi de dades.
 • Estructura d'un informe d'investigació quantitativa.

AVALUACIÓ

Assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs, així com haver realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 15 hores.

Modalitat: presencial

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 11, a partir de les 9.30 hores, al 18 de setembre.

Codi d'inscripció del curs: 18F02
 

Dates, horari i lloc de realització:

 • 24 i 26 de setembre, de 10 a 14 hores: aula GB/0001, edifici Germà Bernàcer.
 • 28 de setembre i 2 d'octubre, de 10 a 13.30 hores: aula GB/0001, edifici Germà Bernàcer.

CERTIFICACIÓ

La Universitat d'Alacant podrà incloure la realització d'algun tipus de prova avaluadora per a poder obtenir el corresponent certificat d'aprofitament.

ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el 19 de setembre l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat .


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

 

rv