Saltar apartados

OFERTA FORMATIVA ICE 2011

PRIMER QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Amb

Prof

Ho

Pl

B-Learning.
Rosabel Roig i Francisco Fernández. UA

17 i 19 de gener. De 9 a 13 hores.

TEC ATP

PDI

8

25

Edició de textos científics i tècnics amb Latex
Joan Josep Climent; Verónica Requena; Sara Díaz. UA.

17, 19, 21, 24, 25, 26, 27 i 28 de gener. De 16 a 20 hores.

TEC ATP

PDI

30

25

Generació de videotutoriales
Fernando Torres Medina.UA.

20 de gener. De 16 a 19 hores.

TEC

ATP

PDI

3

9

Presentacions amb Power Point per a la docència i la investigació.
Rosabel Roig. UA.

24, 25, 26 i 27 de gener. De 9 a 14 hores.

TEC ATP

PDI

20

25

Moodle per a docents del Departament de Comunicació i Psicologia Social.

Miguel Cazorla, Francisco Arcs. UA.

17 i 18 de gener de 9:30 a 14:30

TEC

PDI

10

20

WordPress per a docents i investigadors . Jose Antonio Guilabert. UA.

24 i 25 de gener de 9:30 a 14:30

TEC

PDI

10

20

Taller de valencià oral amb finalitats acadèmiques. Grup 1
Faust Ripoll. UA

De l'11 de gener al 15 de febrer. Dimarts. De 16 a 18 hores.

MET

PDI

15

10

Taller de valencià oral amb finalitats acadèmiques. Grup 2
Faust Ripoll. UA

Del 14 de gener al 18 de febrer. Divendres. De 12 a 14 hores.

MET

PDI

15

10

Introducció a l'anàlisi de dades amb SPSS en investigació educativa.
Santiago Mengual i Rosabel Roig. UA

De l'1 al 4 de febrer. De 16 a 21 hores.

INV

PDI

25

25

Competències transversals soci-emocionals. Docència en l'EEES. Juan Luis Castejón Costa. UA

14, 15, 16, 17, 21 i 25 de febrer. De 16 a 20 hores.

MET

PDI

24

25

L'eneagrama com a mètode d'autoconeixement i de millora de les relacions interpersonals.
María Martinez Lirola. UA

22 de febrer de 9 a 14 hores i 24 de febrer de 16 a 21 hores.

MET

PDI

10

25

Tallers de formació del PAT: 2.
José D. Álvarez Teruel; GIPE. UA

23 de febrer. De 10 a 14 hores.

PAT

TUT

4

60

Taller de valencià escrit amb finalitats acadèmiques. Grup 1.
Robert Escolano. UA

Del 28 de febrer al 18 d'abril. Dilluns. De 16 a 18 hores.

MET

PDI

20

15

Taller de valencià escrit amb finalitats acadèmiques. Grup 2.

Robert Escolano. UA

De l'1 de març al 19 d'abril. Dimarts. De 12 a 14 hores.

MET

PDI

20

15

Vualà - Gestor de Continguts UA.
Andrés Vallés Botella. UA

28 de febero, 2, 8, 9 i 10 de març. De 16 a 20 h.

TEC ATP

PDI

20

15

Generació de recursos digitals interactius.

Oscar Reinoso i Francisc. Andrés Candeles Feries. UA

17 i 18 de març. De 16 a 21 hores.

TEC ATP

PDI

10

20

Recursos web 2.0 per a la tutoria telemàtica.
José Jorge Gil Pérez. O. de Saragossa.

17 i 18 de març. De 9 a 14 i de 16 a 21 hores.

PAT ATP

TUT

15

20

English for teaching content courses at University

Pamela Stoll, Marian Aleson y Teresa Morell. UA

14, 15,16, 21, 22, 23,  28, 29 i 30 de març. De 16 a 20 hores excepte els dies 16, 23 i 30 de març que serà de 16 a 20 h.

MET

PDI (B2)

40

20

Tallers de formació del PAT: 3.
José D. Álvarez; José Miguel Pareja. UA

7 d'abril De 10 a 14 hores.

PAT

TUT

4

25

Ús d'eines de virtualització.
Francisco Vives Aragonés i Juan Carlos Molina Jiménez. UA

11 i 12 d'abril. De 16 a 20 hores.

TEC ATP

PDI

8

20

Generació de continguts digitals didàctics.
María José Blanes Payá i Francisco Vives Aragonés. UA

13 i 14 d'abril. De 16 a 20 hores.

TEC ATP

PDI

8

20

 

SEGON QUADRIMESTRE

 

Curs

Dates

Amb

Prof

Ho

Pl

Eines estadístiques per a la investigació en docència universitària.

Juan L. Castejón. UA

9, 10, i 11 de maig. De 16 a 21 hores.

MET

Nov

15

25

Taller pràctic per a l'ús de recursos electrònics per a mesurar la qualitat i l'impacte de les publicacions científiques.
María Dolores Marset i Ana Rosa Candela Hidalgo. UA

9, 11, 13, 16 i 18 de maig. Horari d'11 a 14 hores

TEC ATP

PDI

20

15

Creació i aprofitament del corpus informatitzat del català antic mitjançant eines avançades de gestió de corpus: una aproximació global

Josep Martines, Vicent Martines, Elena Sánchez, Ramón Ruiz Guardiola UA

 11 maig: 9-14 (presencial); 13 maig: 9-14 (no presencial); 18 maig: 9-14 (presencial); 20 maig: 9-14 (no presencial) MET  PDI  20  

Introducció a la recerca filològica i lingüística a partir de corpora multilingües

Josep Martines, Vicent Martines, Elena Sánchez, Ramón Ruiz Guardiola, Helena Camarena UA

12 maig: 9-14 (presencial); 13 maig: 15-20 (no presencial); 19 maig: 9-14 (presencial); 20 maig: 15-20 (no presencial)

 

 MET  Alumnat Filologia Catalana  20  20

Incorporació de programari lliure en la docència.
Mireia Sempere Tortosa i Ana Illanas Vila. UA

17 de maig. De 16 a 19 hores

TEC ATP

PDI

3

20

Taller la tutoria com a estratègia didàctica en l'ensenyament universitari.
Eloïna García Félix. Universitat Politècnica València

25 i 26 de maig. De 16 a 21 i de 9 a 14 hores.

PAT

TUT

10

20

Web 2.0 i docència universitària: propostes didàctiques per a la formació en xarxa.
Rosabel Roig. UA

30, 31 de maig, 1 i 2 de juny. De 9 a 14 hores.

TEC ATP

PDI

20

25

 SLD Trados Studio 2009 Del 30 de maig al 9 de juny de 16 a 20 hores  TEC  PDI Dpto. Traducció i Interpretació  24  20

Taller de valencià oral amb finalitats acadèmiques.
Faust Ripoll. UA

Del 7 de juny al 12 de juliol. Dimarts. De 12 a 14 hores

MET

PDI

15

10

Taller de valencià escrit amb finalitats acadèmiques.
Robert Escolano. UA

Del 30 de maig al 4 de juliol. Dilluns. De 12 a 14 hores.

MET

PDI

20

15

Creació de webs i blogs docents. Disseny i manteniment.
Juan Francisco Fuster Molina. UA

7, 8, 9 i 10 de juny. De 16 a 18,30 hores.

TEC ATP

PDI

10

20

Supervisió de casos i cures professionals. Donar-se suport entre els professionals dels equips. Estratègies i tècniques 9 de juny de 9 a 14 hores i de 15:30 a 20:30 hores i 10 de juny de 9 de  MET  PDI  20  25

Fonaments de vídeo digital com a eina en el procés d'ensenyament.
Basilio Pueo Ortega. UA

27, 28 i 29 de juny, 4, 5 i 6 de juliol. De 16 a 20 hores.

TEC ATP

PDI

20

15

 

Avaluació acadèmica i científica en les humanitats

Antoni Mas. UA

 9 de juny, de 9.30 a 14 hores i de 16 a 20.30 hores.  MET  PDI  8  50

Enfocament integrat de la metodologia de la intervenció professional del Treball Social

Marie Lacroix. École de Service Social. Faculté des Arts et Sciences. Université de Montréal. Canadá

-13 juny 2011 (9-13,30/ 14,30-19 h.)

-14 juny 2011 (9-13,30/14,30-19 h.)

 MET  PDI  26  
Metodologies actives d'aprenentatge i avaluació de competències en l'EEES 29 de juny de 9 a 14 hores  MET  PDI Faculteu de Ciències Econòmiques i Empresarials  5  50

El portafolios com a eina d'avaluació formativa i la seua palicación a les asiganturas practicum.

30 de juny de 9 a 14 hores

 MET PDI

5

25

 

La guia docent com a imatge institucional. Orientacions per a la seua elaboració. Grup 1
F. M. Martínez Verdú. UA

La guia docent com a imatge institucional. Orientacions per a la seua elaboració. Grup 2

F. M. Martínez Verdú. UA

 

 

SUSPÈS

Grup 1:30 de juny.De 16 a 19 hores. 

Grup 2:1 de juliol. De 16 a 19 hores.

 

 

MET

PDI

3

20

Introducció a l'anàlisi de dades amb SPSS en investigació educativa (2ª edició)
Santiago Mengual. UA
Del 4 al 8 de juliol, de 9 a 13 hores  INV  PDI  25  25

L'acció tutorial en l'adolescència.
José M. Pareja. UA

AJORNAT (al 3er quatrimestre)

11 i 12 de juliol. De 9 a 14 i de 16 a 21 hores

PAT 

TUT

10

30

Taller de coaching: eines de treball en equip.
Ernesto Gaspar Montañana. Universitat Politècnica València

13 de juliol. De 10 a 14 i de 16 a 20 hores

MET

PDI

8

25

 

TERCER QUADRIMESTRE

 

Curs

Dates

Amb

Prof

Ho

Pl

El portfolio com a instrument d'avaluació. Una aproximació als seus avantatges i inconvenients.
María Martínez Lirola. UA

6 i 7 de setembre de 9 a 14 hores. 15 de desembre de 16 a 21 hores.

MET

PDI

25 (10 hores no presencials

20

Taller de coaching: eines de treball en equip 2ª ed

 

Juan Fernando Bou Pérez.Fundación Aleteia

14 de setembre de 10 a 14 hores y de 15,30 a 19,30 hores.  MET  PDI  8  25

Taller del PAT 1: La comunicació virtual. El sistema de cotutoría AGORAE
José Daniel Álvarez Teruel. Cristina Cachero Castro. UA

29 de setembre.  De 10 a 14 hores.

PAT

TUT

4

30

Microcurso de formació metodològica: Estratègies docents d'aprenentatge cooperatiu.

María Dolores Martínez Lirola. UA

30 de setembre de 9 a 14 hores

 MET  PDI

5

20

Prevenció de riscos laborals en les tasques de investigació realitzades en el mar. Servei de Prevenció. 25 i 26 d'octubre de 16 a 18:30 h MET PDI  5  
 

Curs Ampliat d'e-Aministración.

Jordi Masias Muntada y Raül Rabionet. (AGTIC)

17 d'octubre de 16 a 20 hores.    PDI  4  50

Taller de valencià oral amb finalitats acadèmiques (3a edició).

Faust Ripoll Domènech.

del 17 d'octubre al 21 de novembre (inclosos). Tots els dilluns, de 12 a 14 hores. MET PDI 16 10
Taller de valencià escrit amb finalitats acadèmiques (3a edició).
Robert Escolano. UA
del 20 d'octubre al 24 de novembre (inclosos). Tots els dijous, de 12 a 14 hores.  MET  PDI  16  15

L'acció tutorial universitària: Planificació i instruments.
José D. Álvarez. UA

26 d'octubre de 16 a 21 hores i 27 d'octubre. De 9 a 14 hores.

PAT

TUT

10

30

L'acció tutorial en l'adolescència tardana (18-21 anys).
José M. Pareja. UA

3 i 17 de novembre de 9 a 14 hores.

PAT 

TUT

10

25

L'avaluació formativa. Instruments i aplicació
José D. Álvarez. UA

16 i 17 de novembre. De 16 a 21 hores.

MET

PDI

10

25

Generació d'aplicacions gràfiques interactives i continguts multimèdia per a la docència i la investigació

Jorge Francés Monllor. UA.

Cristian Neipp López. UA.

Del 21 al 25 de novembre de 16 a 21 hores.    PDI  20  20

Creació i manipulació de gràfics vectorials.

Basilio Pueo Ortega. UA.

21, 22, 23, 28 i 29 de novembre. De 15:30 a 19:30 hores.

MET

PDI

20

15

Processos verbals i no verbals per a una comunicació eficaç.

Jaume Llacuna Morera. Universitat de Barcelona

23 a 25 de novembre. De 9 a 14 hores.

MET

PDI

15

25

Conèixer, usar i divulgar continguts sota llicència Creative Commons.
Ignasi Labastida Juan. Universitat de Barcelona

28 i 29 de novembre. De 16 a 21 hores i de 9 a 14 hores.

INV

PDI

10

20

Recursos de conducta per a la docència en valencià.

Ferran Suay i Lerma. Universitat de València

 28 i 29 de novembre. De 16 a 20 h. i de 9 a 13 hores.  MET  PDI  10  20

PDI: tot el PDI

NOVELL: PDI novell prioritàriament

TUT: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament

XARXES: PDI de Xarxes prioritàriament

MET: formació metodològica

INV: formació en investigació

ATP: Aquest curs és vàlid per als càlculs relatius a l'obtenció de l'Acreditació Tecnològica del Professorat (ATP-GITE) de 2011

 

D'acord amb el 1er PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UA, aprovat en Consell de Govern de 26/01/2010, en concret, amb l'acció 9 de l'Eix4, es dóna preferència per a participar en activitats de formació -durant un any- a les persones que es reincorporen al servei actiu procedents de permisos de paternitat i maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal i atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos.Si el nombre personaes inscrites en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, a més, l'ordre d'entrada de les sol·licituds.

Nota: les dates i horaris estan subjectes a possibles canvis.

 

UNA ALTRA OFERTA FORMATIVA

Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa

 Grups d'Innovació Tecnològic-Educativa GITE

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464