Saltar apartados

OFERTA FORMATIVA ICE 2012

 

PRIMER QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Àmbit

Professorat

Hores

Places

Xarxes socials: un recurs didàctic en l'Educació Superior. Rosabel Roig UA i Santiago Mengual. UV.

16, 17, 18 i 19 de gener. De 9 a 14 hores.

TEC ATP

PDI

20

25

Eines de Google per a la docència en valencià. Robert Escolano i Héctor Gonzàlvez. UA

Grup 1: Dilluns de 10 h a 13 h (16, 23 i 30 de gener)
Grup 2: Dijous de 10 h a 13 h (19 i 26 de gener i 2 febrer)

MET

PDI

20

12

Edició de textos científics i tècnics amb Latex. Joan Josep Climent; Verónica Requena; Sara Díaz. UA.

16, 18, 20, 24, 25, 26, 27 i 30 de gener. De 16 a 20 hores.

TEC ATP

PDI

30

25

English for teaching content courses at University I. Speaking and listening. Teresa Morell. UA 17, 18, 23, 24, 25, 30 i 31 de gener de 9.00 a 12.00 hores  MET  PDI (B2)  20  20

Generació de continguts didàctics html amb Wimba Create. Francisco Fernández Carrasco. UA

19 de gener, de 9 a 14 hores

TEC ATP

Nov

5

20

Presentacions amb Power Point per a la docència i la investigació. Rosabel Roig. UA.

23, 24, 25 i 26 de gener. De 9 a 14 hores.

TEC

PDI

20

25

Generació de continguts didàctics html amb eXe Learning. María José Blanes Payá. UA

26 de gener. De 16 a 19 hores

TEC ATP

Nov

3

20

Modalitats d'intervenció davant el malestar docent. Luciana Fracchia. Lorena Oberlin.

 

 SUSPÈS

 

27 de gener, 3, 10, 17, 24 de Febrer; 02, 09, 16, 23, 30 de Març; Divendres de 9.30 a 12.30 h

 MET  PDI  30  25

Generació de mapes conceptuals amb xMind. Ana I. Illanas Vila. UA

1 de febrer, de 16 a 19 hores

TEC ATP

Nov

3

20

Aplicació dels entorns personals d'aprenentatge a la docència en valencià. Robert Escolano i Héctor Gonzàlvez. UA

Grup 1: dimecres de 10 h a 13 h (1 i 8 de febrer)
Grup 2: divendres de 10 h a 13 h (3 i 10 de febrer)

MET

PDI

12

12

Recursos multimèdia per a la innovació educativa.
Francisco Vives Aragonés. UA

3 de febrer. De 9,30 a 12,30 hores

TEC ATP

PDI

3

20

L'eneagrama com a mètode d'autoconeixement i de millora de les relacions interpersonals. Apliacions a la docència. María Martinez Lirola. UA

7 febrer de 9 a 14 h.; 9 febrer de 15 a 19 h.; 1 de març de 15 a 18,30 h. (2,30 h. n.p.)

MET

PDI

15

25

Taller de valencià oral amb finalitats acadèmiques. Faust Ripoll Domènech. UA

Del 7 de febrer al 13 de març (inclosos).
Dimarts, de 12 a 14 hores.

SUSPÈS

MET

PDI

16

10

Videoconferència, videostreaming i enregistrament de classes com a eines d'innovació educativa. Francisco Vives Aragonés. UA

8 de febrer, de 9,30 a 12,30 hores

 

SUSPÈS

TEC ATP

PDI

3

20

Competències transversals soci-emocionals. Docència en l'EEES. Juan Luis Castejón Costa. UA

SUSPÈS

13, 14, 15, 16, 20 i 21 de febrer. De 16 a 20 hores.

MET

PDI

24

25

Eines 2.0 per a classes en valencià. Robert Escolano i Héctor Gonzàlvez. UA

Grup 1: dilluns de 10 h a 13 h (13 i 20 de febrer)

SUSPÈS GRUP 1


Grup 2: dijous de 10 h a 13 h (16 i 23 de febrer)

MET

PDI

16

12

Segon taller de formació del programa d'acció tutorial: l'orientació professional de la Universitat d'Alacant. Fundació General de la Universitat d'Alacant.

 

José Daniel Álvarez Teruel. UA.

Rosa María Torres Valdés. UA.

23 de febrer. De 10 a 14 hores.

PAT

TUT

4

25

Alfabetització mediàtica. Victor Amar. Universitat de Cadis, Ignacio Aguaded. Universitat d'Huelva. Rosabel Roig Vila. UA 27 de febrer de 16 a 21 h. 28 de febrer de 9:30 a 14:30 h. 15 de març de 10 a 14:30 h. i de 15:30 a 21 hores.  INV  PDI RED  20  25

Generació de Recursos Digitals Interactius. Óscar Reinoso. UMH, Francisco Andrés Candelas Herías. UA

1 i 2 de març. De 15,30 a 20,30 hores.

TEC ATP

PDI
Ciència  Ing.

10

20

Introducció a l'edició i maquetació editorial amb Adobe Indesign.

 

Josep Martines, Vicent Martines, Elena Sánchez i Ramón Ruiz Guardiola. UA.

 2 i 9 de març de 9 a 14 hores (sessions presencials). 7 i 14 de marzo (sessions no presencials)  TEC  PDI  20  20

Elaboració de material docent i d'investigació sota el format de llibre electrònic. Manuel Marco Such i Pedro Pernías Peco. UA

5 i 6 de març, de 16 a 21 hores.

INV

PDI

10

25

Suport gràfic a les presentacions en classe en valencià. Robert Escolano i Héctor Gonzàlvez. UA

dimecres de 10 h a 13 h (7 i 14 de març) i
divendres de 10 h a 13 h (9 i 16 de març)

MET

PDI

12

12

Recursos web 2.0 per a la tutoria telemàtica. José Jorge Gil Pérez. Universitat de Zaragoza

8 i 9 de març. De 10 a 14 i de 16 a 20 hores

PAT ATP

TUT

15

25

English for teaching content courses at University II. Reading and writing. Pamela Stoll. UA

Dilluns, 12 març, 9-11 h

Dimarts 13 març, 9-12 h

Dijous 15 març, 9-12 h

Dimarts 20 març, 9-12 h

Dijous 22 març, 9-12 h

Dimarts 27març, 9-12 h

Dimarts 3 abril, 9-12 h

   MET  

Docència en anglès

PDI(B2)

   20    20

Introducció a la recerca filològica i lingüística a partir de corpora multilingües

Josep Martines, Vicent Martines, Elena Sánchez, Ramón Ruiz Guardiola, M. Angels Fuster Ortuño. UA.

 

13 i 20 de març, de 10 a 13 hores i de 15 a 17 hores (sessions presencials)

15 i 22 de març (sessions no presencials)


 

 MET  Alumnes 2º cicle Filologia Catalana i Traducció i Interpretació  20  20

Creació i aprofitament del corpus informatitzat del català antic mitjançant eines avançades de gestió de corpus: Una aproximació global

Josep Martines, Vicent Martines, Elena Sánchez, Ramón Ruiz Guardiola, M. Angels Fuster Ortuño. UA.

 16 i 23 de març (sessions presencials), 20 i 26 de març (sessions no presencials) de 09.00 a 14.00 hores  MET Membres d'IVITRA i del projecte Gramàtica del Català Antic i comunitat universitària en general (màxim 30 alumnes)  20  20

Incorporació de programari lliure en la docència. Mireia Sempere Tortosa I Ana Illanas Vila. UA

22 de març. De 16 a 19 hores

TEC ATP

PDI

3

20

Metodologia en la investigació educativa. Transferència del coneixement. Rosabel Roig, Santiago Mengual, UV, Julio Cabero, US, Ana I. Vazquez, US  del 22 de març al 3 de maig  INV  PDI XARXES  20  25

Locució i creació de vídeos educatius en valencià. Robert Escolano i Héctor Gonzàlvez. UA

22 i 30 de març, de 10 a 13 hores.

MET

PDI

12

12

Formació de formadors d'intèrprets i traductors en l'àmbit econòmic i institucional.

Daniel Gallego. UA

Divendres 30 de març de 2012 (9:30-13:30)

Dimecres 25 d'abril de 2012 (10:00-13:30)

Dimecres 23 de maig de 2012 (10:00-14:00)

Divendres 15 de juny de 2012 (9:00-14:30)

    MET       PDI    20  15-20

Tallers de formació del PAT: 3. José D. Álvarez; José Miguel Pareja. UA

26 d'abril. De 10 a 14 hores.

PAT

TUT

4

25

La tutoria universitària en el context de l'espai europeu d'educació superior

Pilar Aramburuzabala. UAM

26 i 27 d'abril. De 16 a 21 h. i de 9 a 14 h.

PAT

TUT

10

25

Eines estadístiques per a la investigació en docència universitària. Juan L. Castejón. UA

23, 24 i 25 d'abril. De 16 a 21 hores.

INV

Nov

15

25

SEGON QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Àmbit

Professorat

Hores

Places

Taller la tutoria com a estratègia didàctica en l'ensenyament universitari. Eloïna García Félix. UPV

SUSPÈS

8 i 9 de maig. De 16 a 21 i de 9 a 14 hores.

PAT

TUT

10

25

Recursos per a l'elaboració de material docente en valencià. Robert Escolano, Xavier Casero Belda i Joan Coderch. UA

Grup 1: dilluns d'11 h a 13 h (7 i 14 de maig)

 SUSPÈS GRUP 1

Grup 2: dijous de 10 h a 12 h (10 i 17 de maig)
Grup 3: divendres de 9 h a 11 h (11 i 18 de maig)

MET

PDI

8

12

Taller de valencià escrit amb finalitats acadèmiques. Robert Escolano. UA

Del 8 de maig al 12 de juny (inclosos). Dimarts, de 12 a 14 hores.

MET

PDI

16(12 presencials + 4 no presencial)

15

Ofimàtica en el núvol: solucions orientades a la millora de la docència i l'avaluació. Juan Ramón Rico. UA 14 de maig de 15 a 20 hores, 15 de maig de 9 a 14 hores, 16 de maig de 15 a 20 hores, 17 de maig de 9 a 14 hores. TEC  PDI  20  20
 Gestors de referències bibliogràfiques disponibles en la UA: Refworks i Reference Manager. Ana Rosa Candela i Javier Puig. UA 14 i 16 de maig de 10.30 a 14.00 hores, 18, 22, 24, 29 i 31 de maig d'11 a 14 hores. TEC ATP NOV 20 25

La comunicació no verbal, educació i pantalles en el context de la formació universitària. Víctor Amar. Departament Didàctica Universidad de Cádiz.

 21 de maig, de 16 a 21 hores; 22 i 23 de maig, de 9 a 14 hores.  MET  PDI  20 (15 hores presencials i 5 hores no presencials)  20

La interacció en la classe magistral. Teresa Morell Moll. UA

21 de maig, de 10 a 13 hores i de 16 a 18 hores, 22 i 23 de maig de 16 a 18.30 hores

SUSPÈS

TEC

NOV

10

25

Sensibilització intercultural. Francisco Javier Pinto Sánchez. UA

Dimarts 22 i 29 de maig, 5 i 12 de juny, de 10.00 a 13.00 hores i 16.00 a 19.00 hores

Dimecres 23 i 30 de maig, 6 i 13 de juny, de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores.

 MET  PDI  12  12

Taller: El pòster com a forma de comunicació en congressos. Cristina González i Jesús Ángel López. UA

28, 29, 30, 31 de maig, i 1 de juny, de 16 a 21 hores.

INV

PDI

25

25

Introducció a l'anàlisi de dades amb SPSS en investigació educativa. Santiago Mengual. Universitat de València. Del 5 al 8 de juny. De 16 a 21 hores. INV NOV 25 25
Creació de webs i blogs docents. Disseny i manteniment. Juan Francisco Fuster Molina 11, 12. 13 i 14 de juny de 16 a 18.30 hores TEC ATP PDI 10 25
Lideratge i comunicació en l'aula. Ernesto de los Reyes. UPV 14 i 15 de juny. De 9 a 14 hores MET NOV 10 25
Academic English for teaching and presenting. Teresa Morell Moll. UA 18 i 19 de juny, de 10 a 13 i de 16 a 19 hores. 26 i 27 de juny de 10 a 12 hores i de 16 a 18. MET NOV 20 25
SDL Trados Studio 2009. Patrick Stephane Martínez Alcalde. UA

Ajornat fins al tercer quadrimestre

18, 19, 20, 21, 22 i 26 de juny de 16.00 – 19.00 h i 27 de juny de 16.00 – 18.00 h

 TEC PDI Dpto. Traducció i Interpretació  20  20

Estratègies d'aprenentatge autònom per a alumnat universitari. Juan I Pou Municio. O A Madrid

20 i 21 de juny. De 16 a 20 i de 10 a 14 hores

MET

Nov

8

25

Microcurs L'ús de recursos web 2.0 per a l'aprenentatge col·laboratiu. Francisco Javier Pinto Sánchez 29 de juny i 6 de juliol, de 9 a 14 hores  TEC PDI Faculteu de Ciències Econòmiques i Empresarials  10  50

Fonaments de vídeo digital com a eina en el procés d'ensenyament. Basilio Pueo Ortega. UA

26 , 27 i 28 de juny, 2 i 3 de juliol. De 15,30 a 19,30 hores

TEC ATP

PDI

20

15

Iniciació a l'anàlisi qualitativa de dades amb el programa MAXQDA 10.

Asunción Lledó Carreres. UA

Mª José Bolarin Martínez. UM

 27 de juny de 17 a 20:30 hores. (semipresencial)  TEC  Preferentment PDI Xarxes  12  25

Tècniques avançades en  l'aula. José Miró Julià. O Balears

2 i 3 de juliol. De 9 a 13 hores.

MET

PDI

10

25

Fonaments de fotografia digital com a eina en el procés d'ensenyament. Basilio Pueo Ortega. UA

4, 5, 9, 10 i 11 de juliol. De 15.30 a 19.30 hores.

TEC ATP

Nov

20

15

Afronta Bolonia amb la plataforma multimèdia. 9, 10, 11, 12 i 13 de juliol, de 10 a 14 hores. MET PDI 20 25
Taller de coaching: eines de treball en equip. Juan Fernando Bou Pérez. Universitat Politècnica de València 12 de juliol. De 9 a 14 i de 15.30 a 20.30 hores. MET PDI 10 25
Les TIC com a aliades per a encarar l'EEES: noves metodologies. Albert Sangrà Morer. O Oberta de Catalunya

SUSPÈS

19 i 20 de juliol. De 16 a 21 hores, i de 9 a 14

TEC ATP Nov 10 25

TERCER QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Àmbit

Professorat

Hores

Places

El portfolio com a instrument d'avaluació. Una aproximació als seus avantatges i inconvenients. María Martínez Lirola. UA

3 (de 9 a 14h) i 4 de setembre (de 8.30 a 11.30 i de 12.30 a 14.30), i 11 de desembre de 16 a 20h.

MET

PDI

25

25

Afronta Bolonia amb la plataforma multimèdia 2ª Ed.

SUSPÈS

 

MET PDI 20 25

Team teaching: l'ensenyament basat en la col·laboració entre el professorat. Pilar Aramburuzabala. UAM

10 i 11 de setembre. De 16 a 21 h. i de 9 a 14 h.

MET

PDI

10

25

El professorat universitari com "coach". Una nova situació docent en grups xicotets. Jaume Llacuna Morera. UB

26, 27 i 28 de setembre. De 9 a 14 hores.

MET

Nov

15

25

Eines de Google per a la docència. Robert Escolano López, Héctor Gonzàlvez Escolano. UA  Dilluns de 9 h a 14 h (15, 22 i 29 d’octubre)  TEC  PDI  25  15
Aplicació dels entorns personals d'aprenentatge a la docència. Robert Escolano López, Héctor Gonzàlvez Escolano. UA  Dilluns de 15 h a 20 h (5 de novembre)  TEC  PDI  10  15

Eines 2.0 per a la docència. Robert Escolano López, Héctor Gonzàlvez Escolano. UA

 Dimarts de 15 h a 20 h (13, 20 i 27 de novembre)  TEC  PDI  20  15

Disseny d'il·lustracions d'alta qualitat per a docència i investigació. Basilio Pueo Ortega. UA

19, 22 i 26 de novembre de 15:30 a 19:30 hores.

21 i 29 de novembre de 16:00 a 20:00 hores.

INV

PDI

20

15

Com preparar comunicacions orals en congressos.

Francisco Pedroche UPV

28 i 29 de novembre. De 9 a 14 hores

INV

Nov

10

25

Photoshop. Disseny creatiu per a l'ensenyament i la investigació. Francisco Ortiz Zamora. UA

10, 12, 14, 17, i 19 de desembre. De 10 a 14 (una de les sessions s'impartirà de 16 a 20 hores, per confirmar)

TEC ATP

Nov

20

25

 

Primer taller del PAT: l'aplicació "Acció Tutorial" en el campus virtual

 

18 de desembre de 10 a 12 hores  PAT  TUT  4  25

PDI: tot el PDI

NOVELL: PDI novell prioritàriament

TUT: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament

XARXES: PDI de Xarxes prioritàriament

MET: formació metodològica

INV: formació en investigació

ATP: Aquest curs és vàlid per als càlculs relatius a l'obtenció de l'Acreditació Tecnològica del Professorat (ATP-GITE) de 2012

 

D'acord amb el 1er PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UA, aprovat en Consell de Govern de 26/01/2010, en concret, amb l'acció 9 de l'Eix4, es dóna preferència per a participar en activitats de formació -durant un any- a les persones que es reincorporen al servei actiu procedents de permisos de paternitat i maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal i atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos.Si el nombre persones inscrites en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, a més, l'ordre d'entrada de les sol·licituds.

Nota: les dates i horaris estan subjectes a possibles canvis.

 

UNA ALTRA OFERTA FORMATIVA

Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa

 Grups d'Innovació Tecnològic-Educativa GITE

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464