Saltar apartados

OFERTA FORMATIVA ICE 2013

 

Distribució temporal dels cursos:


PRIMER QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Àmbit

Professorat

Hores

Places

LV

Curs bàsic sobre fulls de càlcul orientats a la docència (Excel). Juan Ramon Rico UA

8 i 9 de gener, de 9 a 14 hores

MET

PDI

10

20

C

Xarxes socials: un recurs didàctic en l'Educació Superior. Santiago Mengual. UV.

15, 16, 17 i 18 de gener. De 9 a 14 hores.

TEC ATP

PDI

20

25

C

Suport gràfic a les presentacions docents. Robert Escolano i Héctor Gonzàlvez. UA

Dijous de 15 h a 20 h (17, 24 i 31 de gener)

MET

PDI VAL

25

15

V

Tècniques de plasma acoblat inductivament (ICP). Teresa Ferrándiz, Clemente Santana, Ana P. Beltrá. UA

21, 23, 25, 28 i 30 de gener, de 9 a 11 h

INV

PDI CC i EPS

10

15

C

Generació de continguts didàctics html amb eXe Learning. María José Blanes Payá. UA

22 de gener. De 16 a 19 hores

TEC ATP

Nov

3

20

C

Edició de textos científics i tècnics amb Latex. Joan Josep Climent. UA.

14, 15, 16, 17, 18, 28, 29 de 16 a 20 hores.  30 de gener de 16 a 18 hores.

TEC ATP

PDI

30

25

C

Presentacions amb Power Point per a la docència i la recerca. Rosabel Roig. UA.

21, 22, 23 i 24 de gener. De 9 a 14 hores.

TEC ATP

PDI

20

25

C

English for teaching content courses at University I. Speaking and listening. Teresa Morell. UA

- 29 de gener: de 9 a 11 i de 16 a 19 hores.

- 30 de gener: de 10 a 13 i de 15 a 18 hores.

- 4 de febrer: de 10 a 13 i de 15 a 18 hores.

- 5 de febrer: de 9 a 12 hores.

MET

PDI (B2)

20

20

I

Introducció a la recerca filològica i lingüística a partir de corpora multilingües. Josep Martines, Vicent Martines, Elena Sánchez, Ramón Ruiz, M. Angels Fuster Ortuño, Jordi Antolí. UA.

30 de gener i 6 de febrer, de 10 a 13 hores i de 15 a 17 hores (presencials). 1 i 7 de febrer (no presencials)

MET

 Trad. Inter. Filol. Catal

20

20

V

Curs teòric pràctic d'iniciació a l'espectrometria de masses. Pilar Blasco i Pablo Candela. UA

5, 6, 7 i 8 de Febrer De 16 a 18 hores.

INV

PDI, PI i PAS

8

15

C

Generació continguts didàctics html amb Wimba Create. Francisco Fernández. UA

5 de febrer, de 9 a 14 hores

TEC ATP

Nov

5

20

C

Locució i creació de videos educatius. Robert Escolano. Héctor Gonzàlvez. UA Dilluns de 15 h a 20 h (4, 11 i 18 de febrer)  MET  PDI VAL  25  15  V
Eines de Google per a la docència. Robert Escolano López i Héctor Gonzàlvez Escolano. UA Dijous de 9 h a 14 h (7, 14 i 21 de febrer)  MET PDI VAL  25 (15 hores presencials i 10  no presencials)  15  V
Relacions interpersonals en el procés d'ensenyament-aprenentatge: aplicacions de l'eneagrama a la docència. María Martinez Lirola. UA

SUSPÈS

 

12 febrer de 9 a 14 h.; 14 febrer de 15 a 20 h.; 7 de març de 15 a 20 h. (10 hores no presencials)

MET PDI 20 (15 hores presencials i 5 hores no presencials)  25 C
Eina “Sessions” en Campus Virtual. F. Fernández. UA 12 de febrer, de 9 a 13 hores TEC ATP Nov 4 20 C
Microscopía òptica i làser confocal. Mª Cristina Almansa Carrascosa. UA 19, 20, 21, 22 i 25 de febrer, de 16 a 18/19 h. INV PDI, PI CC   14  15 C
Eines d'ensenyament-aprenentatge de Campus Virtual. F. Fernández. UA 19 de febrer, de 9 a 13 hores TEC ATP  Nov 4 20 C
La classe inversa (flipped-classroom). Héctor Gonzàlvez Escolano i Robert Escolano López. UA Dijous de 9 h a 14 h (19 i 26 de febrer i 5 de març) MET PDI VAL 25 hores (15 hores presencials i 10  no presencials)  15  V

Recursos multimèdia per a la innovació educativa. Francisco Vives. UA

20 de febrer. De 9 a 12 hores

TEC ATP

PDI

3

20

C

Contar històries digitals. Com fer presentacions de forma diferent. Faraón Llorens i Rosana Satorre. UA 20, 27 de febrer i 6 de març, de 9 a 13 hores.  TEC ATP PDI  12  20-25 C
Aplicació dels entorns personals d'aprenentatge en la docència. Robert Escolano López i Héctor Gonzàlvez Escolano. UA  dilluns de 15 h a 20 h (25 de febrer)  MET  PDI VAL 10 hores (5  presencials i 5  no presencials)  15  V
1er. Taller Del PAT: Orientació personal. J. Daniel Álvarez. UA. 26 de febrer. De 10 a 12 hores.  PAT TUT 4  30 C
Moodle UA.- Conceptes bàsics. Mª J. Blanes i F. Fernández. UA 26 de febrer, de 9 a 13 hores TEC ATP Nov 4 20 C
Comunicació No Verbal (II): De la teoria a la pràctica. Victor Amar. U. de Cadiz. 27 de 16 a 21 hores i 28 de febrer i 1 de març, de 9:30 a 14:30 h.  INV  PDI XARXA  20  25 C
Elaboració de material docent i de recerca sota el format de llibre electrònic. Pedro Pernías Peco. UA 4 i 5 de març, de 16 a 21 hores. INV  PDI 10  25 C
Moodle UA.- Qüestionaris i llibre de qualificacions. Mª J. Blanes. UA 5 de març, de 9 a 14 hores TEC ATP Nov 5 20 C
Generació de mapes conceptuals amb xMind.   Ana I. Illanas Vila. UA 6 de març, de 16 a 19 hores TEC ATP Nov 3 20 c

Eines 2.0 per a la docència. Robert Escolano López i Héctor Gonzàlvez Escolano. UA

Dimecres de 9 h a 14 h (6, 13 i 20 de març)

MET PDI VAL

20 hores (15  presencials i 5 no presencials)

15 V
Incorporació de programari lliure en la docència. Mireia Sempere; Ana Illanas. UA

SUSPÈS

8 de març. De 16 a 19 hores

 TEC ATP PDI  3  20 C
Moodle UA.- Activitats condicionals i progrés de l'estudiant. F. Fernández. UA 12 de març, de 9 a 12 hores TEC ATP Nov 3 20 C
Generació de Recursos Digitals Interactius. Óscar Reinoso. UMH, Fco. Andrés Candeles Feries. UA

SUSPÈS

 

12 febrer de 9 a

14 i 15 de març. De 15,30 a 20,30 hores. 

TEC ATP  PDI ING  10  20  C
 

Seminari sobre traducció econòmica i institucional: docència, investigació i professió.

Daniel Gallego. UA

18 d'abril, de 10:45 a 14:30 i de 17:00 a 19:00 hores, i 19 d'abril, de 9:45 a 14:30 hores.  MET PDI  10    
2º Taller Del PAT: Orientació professional. La transició al món del treball. J. D. Álvarez. UA y Concepción Bru Ronda. UA 23 d'abril. De 12 a 14 hores. PAT  TUT 4  25 C
Eines estadístiques per a l'investigació en docència universitària. Juan L. Castejón. UA 22, 23 i 24 d'abril. De 16 a 21 hores. INV  Nov  15  25 C
Introducció al programari MATLAB per a la docència i la investigació (Part 1): coneixements bàsics i aplicació. C. Neipp. UA 16, 17, 18, 23, 24 i 25 d'abril,  de 16 a 19 hores  INV  PDI  20  20 C
Suport gràfic a les presentacions docents. Robert Escolano López i Héctor Gonzàlvez Escolano. UA  Dimarts de 9 h a 14 h (16, 23 i 30 d'abril de 2013)  MET PDI VAL 25 hores (15 presencials i 10  no presencials)  15 V
Introducció a l'edició i maquetació editorial amb Adobe Indesign. Josep Martines, Vicent Martines, Esperanza Martínez, Elena Sánchez,  Ramón Ruiz Guardiola i M.Ángeles Fuster UA. 19 i 26 d'abril de 9 a 14  (sessions presencials). 23 i 30 d'abril (sessions no presencials)  TEC  PDI VAL  20  20 V
Prevenció de riscos laborals: Capacitació per a l'acompliment de funcions de nivell bàsic Personal del Servei de Prevenció i Personal Extern Del 22 d'abril a 3 de juny SEG  Membres Comité de Seg. UA 50 7  C
Disseny d'estratègies per a sol·licitar amb èxit sexennis i acreditacions. Francisco M. Martínez Verdú. UA 29 d'abril de 18 a 20 hores  INV  PDI 2  25  C

Introducció al programari MATLAB per a la docència i la investigació (Part 2): disseny d'interfícies gràfiques d'usuari i continguts multimèdia. J.

Francès. UA

30 d'abril; 2, 3, 7, 8 i 10 de maig de 2013. De 16 a 19 hores. INV  PDI  20 20 C

pujar

SEGON QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Àmbit

Professorat

Hores

Places

LV

La tutoria universitària en el context de l'espai europeu d'educació superior. Pilar Aramburuzabala. UAM

SUSPÈS


2 i 3 de maig. De 16 a 21 h. i de 9 a 14 h.

PAT TUT 10 25 C
El mandala: una eina de coaching educatiu. Juan Francisco Bou. UPV 6 de maig de 10 a 14 i de 15.30 a 19.30 hores PAT TUT 8 25 C
Locució i creació de videos educatius. Robert Escolano López i Héctor Gonzàlvez Escolano. UA

SUSPÈS

 

Dilluns de 9 h a 14 h (6, 13 i 20 de maig)

MET  PDI VAL 25 hores (15 presencials i 10 no presencials)   15 V
Anàlisi física de la superfície (Adsorció de gasos) i Anàlisis de les molècules adsorbides en superfície (FTIR i Raman (SERS). Ion Such, Tatiana Soler i Jerónimo Juan. UA 7 i 8 de maig, de 9 a 12/13 hores.  INV  PDI CC i EPS  7  15  C
Disseny d'estratègies per a sol·licitar amb èxit sexennis i acreditacions 2ª Ed. Francisco M. Martínez Verdú. UA 8 de maig, de 18 a 20 hores  INV  PDI 2  25  C
Taller de valencià escrit amb finalitats acadèmiques. Robert Escolano. UA

SUSPÈS

Del 9 de maig al 13 de juny. Dijous, de 12 a 14 hores.

 MET  PDI VAL 16 hores (12 presencials i 4 no presencials)  15  V
Ofimàtica en el núvol amb Google: Millora l'eficiència en tasques docents i investigadores. Juan Ramón Rico. UA 13 de maig (9h a 14h);  14 de maig (15h a 20h);  15 de maig (9h a 14h).  TEC ATP  PDI TEC  25 (15 hores presencials i 10  no presencials)  20  C

Recursos per a l'elaboració de material docent en valencià. Robert Escolano López, Xavier Casero Belda i Joan Coderch Peidro. UA

AJORNAT

Grup 1: Pendent de noves dates.

 

Grup 2: Pendent de noves dates.

 MET  PDI VAL  8 hores (4 presencials i 4 no presencials) 12 V
Anàlisi de superfícies mitjançant microscopía. (SEM, TEM, AFM i STM). Mª Cristina Almansa, Verónica López Belmonte i Andrés Amorós Rodríguez. UA 20 i 21 de maig, de 16 a 20 hores  INV PDI CC i EPS  8 15 C
Aplicacions ofimàtiques de programari lliure com a ajuda a la labor docent. Curs semipresencial de Calc. J.T. Pastor. UA

SUSPÈS

16 i 20 de maig de 9 a 14 hores. (10 hores presencials i 14 hores no presencials)

 TEC  PDI  24  15 C
Anàlisi química de la superfície. (XPS, Auger, EDS, WDS, microsonda, EELS, TG-EM). Fernando Coloma Pascual i Mª Cristina Almansa Carrascosa. UA 22, 23 i 24 de maig, de 16 a 19/20 hores.  INV  PDI CC i EPS  11  15 C
Taller: El pòster com a forma de comunicació en congressos: taller de concepció, disseny i producció gràfica del pòster acadèmic. NIVELL INICIACIÓ. Cristina González i Jesús Ángel López. UA

SUSPÈS

 

27, 28, 29, 30 i 31 de maig, de 16 a 21 hores.
 INV  PDI 25 25 C
El portfoli com a instrument d'avaluació. Una aproximació a les seues avantatges i inconvenients. María Martínez Lirola. UA 27 i 28 de maig i 13 de juny de 9 a 14 hores. MET  PDI 25 (10 hores no presencials)  25 C
Taller de fotografia bàsica com a eina educativa. Basilio Pueo Ortega. UA 27, 28, 29 de maig de 15 a 19 h i 30 de maig de 15 a 18 hores TEC ATP PDI 15 12 C
¿Com podem gestionar la nostra bibliografia?: El gestor de referències bibliogràfiques Refworks. Ana Rosa Candela y Mario Florido Pérez. UA 27 de maig, de 10 a 14 hores, 29 i 31 de maig de 10,30 a 14 hores INV  PDI 10 20 C
Introducció a les constel·lacions familiars i a la seua visió dels ordres en les relacions d'ajuda. Elena Sociats Hernández. 30 de maig i 6 de juny de 9 a 14 hores i de 16 a 19:30 hores MET  PDI  20  15 C
Vualà - Gestor de continguts UA. Francisco Ferrández y Eduardo Hernández. UA

SUSPÈS

3 – 7 de juny, de 16 a 20 hores

 TEC  PDI  20 15  C
Exposiciones dinámicas con PREZI. Ignacio Javier Navarro Soria. UA 4, 5, 11 i 12 de juny de 16 a 21 hores.   PDI  20  25  C
Creació de webs i blogs docents. Disseny i manteniment. J.F. Fuster. 10, 11, 12 i 13 de juny de 16 a 18.30 hores  TEC ATP PDI  10  25 C
Lideratge i comunicació en l'aula. Ernesto de los Reyes. UPV 6 i 7 de juny. De 9 a 14 hores  MET  Nov  10 25 C
Creació i aprofitament del corpus informatitzat del català antic mitjançant eines de gestió de corpus: una aproximació global. J. Martines, V. Martines, Elena Sánchez, Ramón Ruiz, M. Angels Fuster y Jordi Antoli. UA.

Sessions presencials: 17 i 19 de juny, de 11 a 14 i de 15:30 a 17:30 hores.

Sessions no presencials: 18 i 20 de juny.

MET IVITRA i Filol. Catal  20  20 V
Disseny i producció de continguts audiovisuals educatius. Basilio Pueo Ortega. UA 17, 18, 19 de juny (15 a 19 h) y 20 de juny (15-18 h) TEC ATP PDI 15 12 C
Academic English for teaching and presenting. Teresa Morell Moll. UA 17-18 de juny, 10 a 13 i 16 a 19 h. 26 i 27 de juny, 10 a 12 i 16 a 18 h.  MET  Nov  20  25 I
Prevenció de riscos laborals en laboratoris. Personal del Servei de Prevenció i Personal extern.  Del 17 de juny al 10 de juliol de 2013  SEG  PDI i PAS  30 16  C
Disseny d'estratègies per a sol·licitar amb èxit sexennis i acreditacions 3ª Ed. Francisco M. Martínez Verdú. UA 19 de juny, de 18 a 20 hores  INV  PDI 2  25  C
Eduació emocional. Esperanza Coves i José Antonio Corral Fuentes. 19, 20, 21 i 28 de juny, de 9 a 14 hores. PAT TUT 20 30 C
Taller: El pòster com a forma de comunicació en congressos: taller de concepció, disseny i producció gràfica del pòster acadèmic. NIVELL AVANÇAT. Jesús Ángel López. UA

SUSPÈS

1, 2, 8 i 9 de juliol, de 16 a 21 hores.

 INV  PDI 20 25 C
Curs avançat de fotografia com a eina educativa. Basilio Pueo Ortega. UA 1, 2, 3 de juliol de 15 a 19 h. i 4 de juliol de 15 a 18 h. TEC ATP PDI 15 12 C
Curs bàsic de lliure office: processador de textos i full de càlcul. JT. Pastor y José Cases Puig UA

SUSPÈS

4 i 5 de juliol de 9 a 14 hores. (10 hores presencials i 14 hores no presencials)

TEC ATP PDI  24 15 C
Tècniques avançades en  l'aula. José Miró Julià. U. Balears 8 i 9 de juliol. De 9 a 13 hores. MET PDI  10  25 C
Disseny d'estratègies per a sol·licitar amb èxit sexennis i acreditacions 4ª Ed. Francisco M. Martínez Verdú. UA 10 de juliol, de 18 a 20 hores  INV  PDI 2  25  C
Taller de coaching: eines de treball en equip. Juan Francisco Bou. UPV 11 de juliol. De 9 a 14 i de 15.30 a 20.30 hores. MET PDI  10 25 C
Formació en procediment administratiu i gestió acadèmica per a càrrecs acadèmics. Africa Bertrán Damián. UA 22 i 23 de juliol, de 9 a 14 hores DIR  PDI 10  25 C
Edició i publicació de continguts audiovisuals educatius. Basilio Pueo Ortega. UA 15, 16 i 17 de juliol de 15 a 19h. i 18 de juliol de 15 a 18 h. TEC ATP PDI 15 12 C

pujar

TERCER QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Àmbit

Professorat

Hores

Places

LV

Introducció a l'aprenentatge cooperatiu. María Martínez Lirola. UA.

2, de 9 a 14 hores, i 3 de setembre, de 15 a 20 hores, i 1 d'octubre, de 15 a 20 hores.

MET

PDI

25 (15 presencials i 10 no presencials)

25

C

Disseny d'estratègies per a sol·licitar amb èxit sexennis i acreditacions 5ª Ed. Francisco M. Martínez Verdú. UA 6 de setembre, de 18 a 20 hores  INV  PDI 2  25  C

Team teaching: l'ensenyament basat en la col·laboració entre el professorat. Pilar Aramburuzabala. UAM

9 i 10 de setembre. De 16 a 21 i de 9 a 14 h.

MET

PDI

10

25

C

Tercer taller del PAT: orientació acadèmica. J. Daniel Álvarez i Ignasi Navarro. UA

19 de setembre. De 10 a 12 hores.

PAT

TUT

4

25

C

La motivació i el programa docent. Ernesto de los Reyes. UPV

23 i 24 de setembre, de 9 a 14 hores.

MET

PDI

10

25

C

Gamificar una proposta docent.

Dissenyant experiències positives d'aprenentatge.

Faraón Llorens i Francisco J. Gallego. UA

3, 10 i 17 d'octubre, de 9 a 13 hores. MET PDI 12  20-25  C

Disseny d'il·lustracions d'alta qualitat per a docència i investigació. Basilio Pueo Ortega. UA

14, 15, 16, 21 i 22 d'octubre de 16 a 20 hores.

MET

PDI

20

15

C

Trams o sexennis d'investigació. Tècniques, tàctiques i estratègies per sol·licitar-ne [amb especial atenció a les ciències i disciplines humanístiques i de ciències socials (Ciències de l'Educació). Vicent Martines Peres. UA

23, 28, 29 i 30 y 31 d'octubre. Horari de vesprada.  INV PDI  20  25 C

Eines d'aprenentatge col·laboratiu, ABP i coaching docent per al professorat en la formació de competències. Jesús Carmona Calero. UA

28 i 29 d'octubre de 10 a 13 hores i 30 d'octubre de 10 a 14 hores  MET PDI 12 (10 presencials i 2 no presencials)  20 C

Recerca i recuperació de la informació i els recursos d'informació electrònica disponibles en la biblioteca universitària de la UA. Ana Rosa Candela Hidalgo, Rosa Fernandez Hierro, Susana Morales Parra. UA

SUSPÈS

 

4, 6, 8, 11 i 13 de novembre. De 10 a 14 hores.

INV

Nov

20

15

C

Acreditacions. Tàctiques, tècniques i estratègies per sol·licitar-ne. Vicent Martines Peres. UA 12, 13, 14, 18 i 19 de novembre. Horari de vesprada. INV  PDI  20  25  C
Introducció a les constel·lacions familiars i a la seua visió dels ordres en les relacions d'ajuda 2ª edició. Elena Sociats Hernández 21 i 28 de novembre:  de 9 a 14 h i de 16 a 19.30 h. MET PDI 20  15 C
Projectes d'investigació. Com sol·licitar-ne amb (més possibilitats d')èxit. Vicent Martines Peres. UA  

27, 28, 29 de novembre, 2 i 3 de desembre.

 

27 i 28 de novembre de 15 a 20 hores.

 

29 de novembre de 15 a 17 hores.

 

02 de desembre de 17 a 20 hores.

 

03 de desembre de 15 a 20 hores.

 INV

 PDI

(ISIC-IVITRA)

20 25 V/C
Supervisió de casos i cures professionals. Estratègies i tècniques. Carmina Puig i Cruells 12 de desembre, de 9 a 14 hores i de 15:30 a 20:30 hores. I 13 de desembre, de 9 a 14 hores  MET PDI  20 25 C

pujar

PDI: tot el PDI

NOVELL: PDI novell prioritàriament

TUT: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament

XARXES: PDI de Xarxes prioritàriament

MET: formació metodològica

INV: formació en investigació

SEG: seguretat i salut

ATP: Aquest curs és vàlid per als càlculs relatius a l'obtenció de l'Acreditació Tecnològica del Professorat (ATP-GITE) de 2013

LV: Llengua vehicular

Si el nombre de persones inscrites en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, dins de cadascuna de les categorias a les quals van dirigits, l'ordre d'entrada de les sol·licituds amb el següent ordre de prelació, personal inclòs en les seccions 2ª i 3ª del capitule 2, Títol IV de l'Estatut de la Universitat d'Alacant seguit del personal inclòs en la secció 4ª amb plens efectes administratius i finalment la resta de la comunitat universitària.

D'acord amb el 1er PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UA, aprovat en Consell de Govern de 26/01/2010, en concret, amb l'acció 9 de l'Eix 4, es dóna preferència per a participar en activitats de formació -durant un any- a les persones que es reincorporen al servei actiu procedents de permisos de paternitat i maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal i atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos.

En cas que no s'aconseguisca un nombre mínim d'assistents, l'activitat formativa podrà suspendre's.

Nota: les dates i horaris estan subjectes a possibles canvis.

DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT 2013 PER TEMES DE TREBALL

UNA ALTRA OFERTA FORMATIVA

Vicerectorat de Tecnologies de la Informació

 Grups d'Innovació Tecnològic-Educativa GITE

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464