OFERTA FORMATIVA ICE 2014

 

Distribució temporal dels cursos:

 

PRIMER QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Amb

Prof

Ho

Pl

LV

Modalitat

Ponent

Univ.

El portfoli com a instrument d'avaluació. Avantatges i inconvenients

7, 8, i 22 de gener de 9 a 14 hores

MET

Nov

20

20

C

Presencial

Maria M. Lirola

UA

Edició de textos científics i tècnics amb LaTeX

13, 14, 15, 16, 17 de gener de 16 a 20 hores

TEC

PDI

20

20

C

Presencial

Joan Josep Climent, Sara D. Cardell

UA

Curs bàsic sobre fulls de càlcul orientats a la docència (Excel)

14 i 16 de gener, de 9 a 14 hores  MET  PDI  15  20  C Mixta Juan Ramón Rico  UA

Novas presentacions amb Power Point per a la docència i la investigació

21, 22, i 23 de gener. De 9 a 14 hores.

TEC

Nov

15

20

C

Presencial

Rosabel Roig

UA

A fons amb l'ofimàtica en el núvol de Google: millora l'eficiència en tasques docents i investigadores

27 de gener (9h a 14h); 29 de gener (15h a 20h); 31 de gener (9h a 14h).

TEC

PDI

20

20

C

Mixta

Juan Ramón Rico

UA

English for teaching content courses at University I. Speaking and listening

28, 29, de gener, 3 i 4 febrer de 10 a 12 i de 15 a 18 hores

MET

PDI

20

20

I

Presencial

Teresa Morell Moll

UA

Eines d'ensenyament-aprenentatge de Campus Virtual

30 de gener de 9'30 h a 13'30 h

TEC

Nov

4

20

C

Presencial

F. Fernández

UA

CURS SUSPÈS

Xarxes socials: un recurs didàctic en l'Educació Superior

3, 4, 5 i 6 de febrer. De 9 a 14 hores.

TEC

PDI

20

20

C

Presencial

S Mengual

UA

Curs teòric pràctic d'iniciació a l'espectrometria de masses

4, 6, 11, 13 i 18 de Febrer. De 16-18h

INV

PDI CC i EPS

10

20

C

Presencial

P. Blasco, P.Candela

UA

Afrontament efectiu davant persones difícils. Aprenent a ser assertius

11 i 12 de febrer, de 16 a 20 hores

PAT

TUT

8

20

C

Presencial

Joaquín J. Cantó i Armando Peñalver

Ext.

Moodle UA.- Conceptes bàsics

13 de febrer de 9'30 h a 13'30 h

TEC

Nov

4

20

C

Presencial

Mª J. Blanes i F. Fernández

UA

Recursos Multimèdia per a la docència: Vèrtice. Eina en Campus Virtual per a la gestió de material multimèdia

18 de febrer de 9'30h a 13'30h

TEC

Nov

4

20

C

Presencial

Francisco P. Vives

UA

Introducció a la lingüística de Corpus: aplicació dels humanitats digitals a la recerca lingüística 19, 21, 26 i 28 de febrer de 15 a 20 hores.  INV  PDI  20  20  V  Presencial  Josep Martines, Elena Sànchez, Jordi Antolí, Vicent Martines, Ma Àngels Fuster, Ramon Ruiz Guardiola, Antoni Ferrando, Vicent J. Escartí, Rafael Roca y Antonio Cortijo.  UA-Ext.

CURS SUSPÈS

Explicar històries digitals. Com fer presentacions de forma diferent

19, 26 de febrer, i 5 de març, de 9 a 13 hores.

TEC

PDI

12

20

C

Presencial

Faraón Llorens i Rosana Satorre

UA

Orientador d'Aprenentatge i Assessor en Educació d'Adults 1ª Edició

20 (9-14.30 h), 21 (16-21 h) i 22 (9-14.30 h) de Febrer

PAT

TUT

PDI

 20  20  C Mixta Concepción Bru Ronda i Alberto Plaza Salán  UA-Ext.

1er Taller del PAT: Habilitats de comunicació i coaching per a optimitzar la tutoria universitària

26 de febrer. De 11 a 13 h.

PAT

TUT

4

20

C

Mixta

Isabel María Gómez Barreto

Ext.

Orientador d'Aprenentatge i Assessor en Educació d'Adults 2ª Edició

27 (9-14.30 h), 28 (16-20.30 h) de febrer i 1 (9-14.00 h) de març

PAT

TUT

PDI

20

20

C

Mixta

Concepción Bru Ronda i Alberto Plaza Salán

UA-Ext.

CURS SUSPÈS

Comunicació no verbal: de la teoria a la pràctica

27 de febrer de 9 a 14 i 16 a 21 h. i 28 de febrer de 9 a 14 hores.

INV

PDI

20

20

C

Mixta

Victor Amar

U. de Cadis

Elaboració de material docent i d'investigació sota el format de llibre electrònic

3 i 4 de març, de 16 a 21 hores.

INV

PDI

10

20

C

Presencial

M. Marco i P. Pernías

UA

Taller eines d'avaluació en Campus Virtual 4 de març, de 9:30 a 13:30  TEC  NOV  4  20  C  Presencial  Francisco Fernández Carrasco  

CURS SUSPÈS

Estudi de materials mitjançant anàlisi tèrmica

Del 10 al 12 i 17 de Març.16-18,30 h. 18 i 20 de Març 16-18h

INV

PDI CC i EPS

14

20

C

Presencial

Ion Such, Sara Llopis i Jerónimo Juan

UA

CURS SUSPÈS

Llengua bàsica i llenguatge d'especialitat (valencià)

Dilluns i dimecres, de 10 a 14 hores, 17, 24, 26 i 31 de març i 2 d'abril.

 

MET

PIVALD

 PDI (B2)  30  15  C  Mixta Robert Escolano López  UA

CURS SUSPÈS

Generació continguts didàctics html amb Wimba Create

21 de març de 9 h a 14 h

TEC

Nov

5

20

C

Presencial

F. Fernández.

UA

CURS SUSPÈS

Tècniques de Plasma Acoblat inductivament (ICP) i Cromatografia Iònica (CI)

24, 26 i 31 de març i 2, 7, 9 i 14 d'abril, de 16 a 18 hores

INV

PDI CC i EPS

14

20

C

Presencial

T. Ferrándiz, C. Santana, A. P. Beltrá

UA

Generació de continguts didàctics html amb eXe Learning

25 de març de 9'30 h a 12'30h

TEC

Nov

3

20

C

Presencial

MªJ. Blanes

UA

MATLAB per a la docència i la investigació (Part 1)

01, 02, 03, 08, 09 i 10 d'abril, de 16 a 19 hores.

INV

PDI

20

20

C

Mixta

J. Francés Monllor

UA

Eines estadístiques per a la investigació en docència universitària

24, 25 i 26 de març, de 16 a 21 hores

INV

Nov

15

20

C

Presencial

J.L. Castejón

UA

CURS SUSPÈS

Suport a la llengua escrita (valencià)

3, 8, 10, 15 i 17 d'abril, de 10 a 14 hores.  MET PIVALD

 PDI

(B2)

 30  15  V Mixta Xavier Casero Belda  UA

pujar

SEGON QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Amb

Prof

Ho

Pl

LV

Modalitat

Ponent

Univ.

Microscopía òptica i làser confocal

Del 5 al 9 de Maig. 16-19 h

INV

PDI CC i EPS

15

20

C

Presencial

Mª Cristina Almansa

UA

CURS SUSPÈS

2º Taller Del PAT: Recursos para el estudiante: Centro de Apoyo al Estudiante. Prácticas Externas y Emprendimiento

6 de maig. De 10 a 12 hores.

PAT

TUT

4

20

C

 

Mixta

Josefa Parreño Selva

J.Daniel Álvarez

UA

CURS SUSPÈS

Suport a la llengua oral (valencià)

6, 8, 13, 15 i 20 de maig de 10 a 14 hores

 MET

PIVALD

PDI

(B2)

 30  15  V Mixta Juli Martínez Amorós  UA

CURS SUSPÈS

El mandala: eina coaching educatiu

07 maig, de 10 a 14 i 15,30 a 19,30 hores

PAT

TUT

8

20

C

Presencial

Juan Fco Bou

UPV

CURS SUSPÈS

Sensibilització intercultural

8, 15, 22 i 29 de maig

PAT

TUT

12

20

C

Presencial

Francisco J. Pinto Sánchez

Ext.

Recursos Multimèdia per a la docència: retransmissió de congressos/cursos en directe i la seua publicació en la web

8 de maig de 9'30h a 13'30h

TEC

Nov

4

20

C

Presencial

Sergio Sánchez Almarcha

UA

CURS SUSPÈS

MATLAB per a la docència i la investigació (Part 2)

13, 14, 15, 20, 21 i 22 de maig, de 16 a 19 hores.

INV

PDI

20

20

C

Mixta

J. Francès

UA

Recursos Multimèdia per a la docència: difusió de materials multimèdia per a entorns docents

15 de maig de 9'30h a 13'30h

TEC

Nov

4

20

C

Presencial

Daniel Pastor

UA

CURS SUSPÈS

Disseny i edició de vídeo digital com a eina educativa

26, 27, 28 de maig, 2 i 3 de juny de 15 a 19 hores

TEC

PDI

20

20

C

Presencial

Basilio Pueo

UA

Refworks, gestor de referències bibliogràfiques

26 (11.00 a 14.00), 28 (10.30 a 14.00) i 30 de maig (de 10.30 a 14.00)

INV

PDI

10

20

C

Presencial

Ana Rosa Candela Hidalgo

UA

Recursos multimèdia per a la docència: videoconferència en l'entorn docent

29 de maig, de 9'30h a 13'30h

TEC

Nov

4

20

C

Presencial

MªJ. Blanes

UA

CURS SUSPÈS

Gamificar una proposta docent. Dissenyant experiències positives d'aprenentatge

2, 3 i 4 de juny i 7 de juliol, de 9 a 13 h

MET

PDI

16

20

C

Presencial

Faraón Llorens,  F.J. Gallego

UA

English as the medium of instruction (EMI) at the university 2, 3, 4, 9 i 10 de juny, de 10 a 12 i de 16 a 18 hores MET PDI 20  20  I Presencial  Teresa Morell UA

CURS SUSPÈS

Creació de documents electrònics accessibles

3, 5, 10 i 12 de Juny de 2014. De 9:30 a 12:30 h  MET  PDI  12  20  C Presencial José Mª Fernández Gil  UA

CURS SUSPÈS

Eina "Sessions" en Campus Virtual

12 de juny de 9'30 h a 13'30 h

TEC

Nov

4

20

C

Presencial

F. Fernández

UA

Academic English for teaching and presenting

16 i 17 de juny, 10 a 13 i 16 a 19 h. 30 de juny, de 9 a 20 hores.

MET

Nov

20

20

I

Presencial

Teresa Morell Moll

UA

Moodle UA.- Qüestionaris i llibre de qualificacions

17 de juny de 9 h a 14 h

TEC

Nov

5

20

C

Presencial

Mª J. Blanes

UA

Taller de fotografia com a eina educativa

30 de juny i 1,2,7,8 de juliol de 15 a 19 hores

TEC

PDI

20

20

C

Presencial

Basilio Pueo

UA

Eines de desenvolupament de competències emprenedores per a professorat universitari Del 7 al 10 de juliol, de 9 a 14 hores  MET  PDI  40  40  C  Mixta Faustino Olmos, César Mariel, Elena Soliveres, Norma Jiménez Lucas, Javier Megías, Andrés Pérez Ortega y Gonzalo Álvarez  

Moodle UA.- Activitats condicionals i progrés de l'estudiant

10 de juliol de 9'30 h a 12'30 h

TEC

Nov

3

20

C

Presencial

F. Fernández

UA

Taller de coaching: eina de treball en equip

11 juliol. 9 a 14 i 15.30-20.30.

MET

PDI

10

20

C

Presencial

Juan Fco Bou

UPV

CURS SUSPÈS

Recursos per a l'elaboració de material docent en valencià

 14, 16 i 18 de juliol, de 9,30 a 13,30 hores  MET  PDI  12  20  C  Presencial  Faust Ripoll Domenech, Robert Escolano López, Xavier Casero Belda i Joan Coderch Peidro  UA

Formació en procediment administratiu i gestió acadèmica per a càrrecs acadèmics

15 i 16 de juliol, de 9 a 14 hores

DIR

PDI

10

20

C

Presencial

Africa Bertrán, Magdalena Ortuño y Rubén Martinez

UA

CURS SUSPÈS

Recursos multimèdia per a la docència: promoció i difusió de material multimèdia en Xarxes Socials

22 de juliol de 16 h a 20 h

TEC

NOV

4

20

C

Presencial

Rodolfo Martínez

UA

Tècniques avançades en  l'aula

17 i 18 de juliol. De 9 a 13 h.

MET

Nov

 10  20  C Mixta  José Miró Julià  U.I. Balears
Investigació qualitativa en Ciències Socials 21 i 22 de juliol, de 9 a 14 hores  INV  PDI 10  20  C  Presencial Neringa Kalpokaite  

pujar

TERCER QUADRIMESTRE

Curs

Dates

Amb

Prof

Ho

Pl

LV

Modalitat

Ponent

Univ.

Introducció a l'aprenentatge cooperatiu

3 de setembre, de 9 a 14 hores.

4 de setembre, de 15 a 20 hores.

22 de setembre, de 15 a 20 hores.

MET

Nov

20

20

C

Mixta

Maria M. Lirola

UA

Writing strategies in english for research in the Humanities and Social Sciences Del 9 al 30 de setembre. Dimarts i Dijous de 9.30 a 12.30 h.  MET  PDI  20  20  C-I  Presencial Isabel Balteiro i Miguel Ángel Campos  UA

3er. Taller Del PAT: recursos d'informació i suport per a l'alumnat de la Universitat d'Alacant

18 de setembre. De 10 a 12

PAT

TUT

4

20

C

 

Mixta

J.Daniel Álvarez Teruel

Josefa Parreño Selva

Francesc Antoni Forner Martínez

UA

Les TIC com a suport a la nostra acció tutorial

22 i 24 de setembre, de 16 a 21 hores.

PAT

TUT

10

20

C

Presencial

Ignasi Navarro

UA

Gestió de treball fi de grau/màster mitjançant UAProject

24, 25 i 26 de setembre de 11:00 a 13:00 hores

MET

PDI i PAS

6

20

C

Presencial

Fernando Soler Cremades i Candelaria García Quintana

UA

Gestió eficaç d'equips de treball 29 i 30 de setembre de 10.00 a 15.00 hores  MET  PDI  10  20  C  Presencial Nuria Alberquilla de la Cruz  Ext.

Anàlisi química de la superfície (XPS, AUGER, EDS, WDS, microsonda, EELS, TG-EM).

Del 20 al 24 d'octubre, de 16 a 18 hores

INV

PDI CC i EPS

11

20

C

Presencial

Fernando Coloma i Mª Cristina Almansa Carrascosa

UA

CURS SUSPÈS

Docència motivadora. Les claus del disseny del programa docent.

16 i 17 d'octubre, de 9 a 14 h

MET

PDI

8

20

C

Presencial

E. de los Reyes

UPV

Anàlisi de superfícies mitjançant microscopia (SEM, TEM, AFM i STM).

Del 13 al 16 d'octubre, de 16 a 18 hores.

INV

PDI CC i EPS

8

20

C

Presencial

Mª Cristina Almansa, Verónica López i A. Amorós

UA

Presentacions eficaces aplicades a la docència

27, 28,  29  i 30 d'octubre de 9:00 a 13:00 hores

MET

PDI

20

20

C

Mixta

Juan Angel Conca

Ext.

Anàlisi física de la superfície (Adsorció de gasos) i Anàlisi de les molècules adsorbidas en superfície (TG-EM, FTIR i Raman (SERS).

27 i 28 d'Octubre 16-18h. 29 d'Octubre de 16-19h.

INV

PDI CC i EPS

7

20

C

Presencial

Ion Such, Tatiana Soler i J. Juan

 UA

CURS SUSPÈS

Eines d'aprenentatge col·laboratiu

27, 29, i 30 d'octubre de 10 a 14 hores

MET

PDI

16

20

C

Mixta

J. Carmona

UA

Taller d'entrenament per a prevenir l'estrès

-27 de octubre de 16 a 18 h.

 

-3, 10, 17 y 24 de noviembre de 16 a 18 horas.

 

-1, 15 de diciembre de 16 a 18 horas.

 

-9 de diciembre de 15:45 a 17:45h.

 SEG  PDI  16  20  C Presencial  Carlos Mateo  UA

Elaboració, publicació i difusió d'articles científics

3, 5, 7, 10 i 12 novembre. D'11 a 14 hores

INV

PDI

15

20

C

Presencial

Ana Rosa Candela Hidalgo. Rosa Fernández

UA

Posada al dia en alimentació i nutrició: una relació sana amb el menjar

3, 5, 10 i 12 de novembre, de 15:30 a 18:00 h.  SEG  PAS I PDI  10  24  C  Presencial Aurora Norte Navarro y Ana Zaragoza Martí  UA
Taller de cuina saludable

11 i 12 de novembre de 17 a 20 h. 13 de novembre de 17 a 19 h.

SEG

PAS I PDI

8

20

C

Presencial

Chef Sergio Sierra i Ainhoa Aguirregoitia Martínez

UA

CURS SUSPÈS

Com construir una norma: les directrius de tècnica normativa

17 de novembre, de 9:00 a 14:00 h i de 16:00 a 18:00 h i 18 de novembre, de 9:00 a 14:00 h. MET PDI  12  20  C Presencial Joaquín Meseguer Yebra Ext.

CURS SUSPÈS

Disseny d'una assignatura en modalitat semipresencial B-learning

1, 2 i 3 de desembre de 9 a 14 hores

TEC

Nov

20

20

C

Mixta

Herminia Provencio; Mª José Rodríguez

UA

Trams o sexennis d'investigació. Tècniques, tàctiques i estratègies per a sol·licitar-los (ciències socials)

19, 20, 24, 25 i 26 de novembre, de 16 a 20 hores.

INV

PDI

20

20

C

Presencial

V. Martines Peres

UA

Acreditacions. Tàctiques, tècniques i estratègies per a sol·licitar-les

3, 4, 10 i 11 de desembre, de 15 a 20 hores.

INV

PDI

20

20

C

Presencial

V. Martines Peres

UA

Projectes de recerca. Com sol·licitar-los amb (més possibilitats de) èxit

3er quadrimestre

INV

PDI

20

20

V/C

Presencial

V. Martines Peres

UA

Humanitats digitals: tradició i modernitat en l'edició de textos (en entorns multilingües)

3er quadrimestre

INV

PDI

20

20

V/C

Presencial

V. Martines Peres

UA

Ensenyament de la literatura: reptes, necessitats i recursos en el context valencià.

3er quadrimestre

INV

PDI

20

20

V/C

Presencial

V. Martines Peres

UA

Prevenció de riscos laborals a nivell d'usuari en la utilització de pantalles de visualització

3er quadrimestre

SEG

PDI

10

50

C

En línia

Fco. Brocal, Pedro Juan, M.A. Sarabia

UA

Prevenció de riscos laborals a nivell d'usuari en la utilització de productes químics 3er quadrimestre SEG PDI 10 50 C En línia Fco. Brocal, Pedro Juan, M.A. Sarabia UA

pujar

PDI: tot el PDI

NOVELL: PDI novell prioritàriament

TUT: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament

XARXES: PDI de Xarxes prioritàriament

MET: Formació metodològica. Continguts docents i pedagògics

TEC: Formació en tecnologia educativa. Continguts d'aplicació de TIC

INV: Formació en investigació. Continguts d'investigació educativa

PAT: Formació de tutors/es. Continguts d'acció tutorial.

XARXA: Formació sol·licitada pel Programa de Xarxes

DIR: Formació en habilitats directives

SEG: Formació en seguretat i salut

PIVALD: Aquest curs és vàlid per als càlculs relatius a l'obtenció de l'Acreditació de la UA per a l'Ensenyament en valencià o en anglès.

LV: Llengua vehicular

D'acord amb el 1er PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UA, aprovat en Consell de Govern de 26/01/2010, en concret, amb l'acció 9 de l'Eix 4, es dóna preferència per a participar en activitats de formació -durant un any- a les persones que es reincorporen al servei actiu procedents de permisos de paternitat i maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal i atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos.

Si el nombre de persones inscrites en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, dins de cadascuna de les categorias a les quals van dirigits, l'ordre d'entrada de les sol·licituds amb el següent ordre de prelació, personal inclòs en les seccions 2ª i 3ª del capitule 2, Títol IV de l'Estatut de la Universitat d'Alacant seguit del personal inclòs en la secció 4ª amb plens efectes administratius i finalment la resta de la comunitat universitària.

En cas que no s'aconseguisca un nombre mínim d'assistents, l'activitat formativa podrà suspendre's.

Nota: les dates i horaris estan subjectes a possibles canvis.

DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT 2014 PER TEMES DE TREBALL

 

Pla de Formació per al PDI del PIVALD (ICE i Servei de Política Lingüística)

 1. Pla de Formació específic per al PDI que participa en la docència en valencià i en anglès 2014-2016.
 2. Requisit tenir el B2 en anglès i el B2 en valencià (o haver fet tres anys de docència o un mínim de 18 crèdits en en la llengua respectiva).
 3. Accions formatives breus, generals, per al valencià i per a l'anglès.
 4. Diverses convocatòries de cada acció durant els dos anys de vigència del pla.

Troncals (3)

 1. Llengua bàsica i llenguatge d'especialitat.
 2. Suport a l'oralitat.
 3. Suport a l'escriptura.

Optatives (a triar 2)

 1. Eines Google aplicades a la docència.
 2. Eines 2.0 aplicades a la docència.
 3. Els entorns personals d'aprenentatge aplicats a la docència.
 4. Creació de vídeos educatius.
 5. Suport gràfic a les presentacions de diapositives docents.
 6. La classe inversa.
 7. Ús de Moodle.

 

  5. Acreditació de la UA per a l'Ensenyament en Valencià o Anglès en la Universitat a els qui acaben el Pla de Formació (3+2).