Saltar apartados

OFERTA FORMATIVA ICE 2017

 

Distribució temporal dels cursos:

Curs Dates Com Prof Ho Pl M Ponents Universitat
Curs bàsic sobre fulls de càlcul aplicats a la docència (Excel) 10 i 12  de gener, de 9 a 14 hores TEC PDI 10+5 20 M Juan Ramón Rico UA
Estratègies de redacció en llengua anglesa per a la investigació en Enginyeria Química 10, 11, 16 i 17 de gener de 9.30 h a 12.30 hores. LING PDI 20 18 P Miguel Angel Campos i M. Isabel Balteiro UA
Tècniques avançades de relaxació i meditació per a la reducció de l'estrès docent i laboral 13,16, 20 23 i 27 de gener de 15,30 a 19,30 h. SA PDI 20 20 P Juan Blas Carpena Lucas UA
Pla de formació BIM. Revit avançat 2 Del 16 al 20 de gener TEC PDI 20 20 P Roberto González Ext.
English for teaching content courses at university: speaking and listening 16, 18, 23, 24 i 25 de gener, de 10 a 14 hores LING PDI 20 20 P Teresa Morell Moll  UA
Pla de formació BIM. Revit MEP Del 23 al 27 de gener TEC PDI 24 20 P José Miguel Morea Ext.
Descobreix Google i les seues eines col·laboratives 23, 25 i 27 de gener, de 9 a 14 hores TEC PDI 15+10 20 M Juan Ramón Rico UA
Oratòria per a formadors: aprofita la teua veu i el teu cos Dia 2 febrer (4 hores. De 16.30 a 20.30 hores)  Dies 9, 16, 23 febrer i 3 de març (3 hores- De 16.30 a19.30)  Dia 9 març (4 hores. De 16.30 a 20.30 hores) COM PDI 20 20 P Carmen Acosta. Marisa Picó Ext.
Pla de formació BIM. Revit STRUCTURE 6, 7 i 8 de febrer TEC PDI 12 20 P Roberto González Ext.
Introducció a la traducció i edició de clàssics hispànics 7, 8, 9, 15 i 16 de febrer LING PDI 20 20 P Jaume Pons Conca
Robert Archer 
UA
Curs d'iniciació a l'espectrometria de masses 7, 9 i 14 o 15 de febrer d'11,30 a 13,30 hores.  TEC PDI 6 15 P Pilar Blasco UA
Introducció a l'edició i maquetació editorial amb Tova Indesign 9, 10, 23 i 24 de febrer de 9 a 14h TEC PDI 20 20 P Jordi Manuel Antolí Martínez  UA
Moodle UA: gestió del procés d'ensenyament/aprenentatge. Nivell bàsic 13 i 14 de febrer d'11 a 14:30h Presencials. 20 de febrer de 12 a 14. 6h no presencial TEC PDI 15 20 M Francisco Fernández Carrasco
Mª José Blanes Paya
UA
Principis psicològics de persuasió i tàctiques d'influència; neuropsicologia per a estimular comportaments desitjats 21 i 22 de febrer de 15:30 a 20:30h CO PDI 10 20 P Joaquin Cantó Ext.
Com abordar la realització del projecte docent 6, 8 i 10 de març de 10 a 14 hores. Dies 7 i 9 no presencial 8 hores MET PDI 20 20 P María José Martínez Segura  O. MURCIA
Visibilitat de l'investigador i la investigadora i la seua recerca: l'impacte acadèmic i social de les nostres publicacions, on publicar i què tenir en compte a l'hora de fer-ho Del 13 de març al 3 d'abril INV PDI 20 45 En línia Santiago Mengual Andrés O. VALÈNCIA
Moodle UA: gestió del procés d'ensenyament/aprenentatge. Nivell avançat 27, 28 de març i 3 d'abril TEC PDi 15 20 M Francisco Fernández Carrasco
Mª José Blanes Paya
UA
Eines estadístiques per a la investigació en docència universitària 28, 29 i 30 de març, de 16 a 21 hores INV PDI Novell 15 20 P Juan Luis Castejón  UA
Gestió eficaç del temps i estrès 17, 18 i 19 de maig, de 10 a 14 hores PAT PDI 12 20 P Nuria Alberquilla Ext
Curse teòric-pràctic de Cromatografia Iònica 27, 29 de març, 3, i 5 d'abril.  De 16,00 a 18,30 h. INV PDI 10 15 P Ana Paula Beltrá UA
Formació en procediment administratiu i gestió per a càrrecs Març--en espera confirmar dates DIR PDI 20 20 P Àfrica Beltrán UA
Introducció al mesurament de test i qüestionari en l'àmbit de la investigació 3, 4 i 5 d'abril INV PDI Novell 15 20 P Alejandro Veas Iniesta UA
Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques 4 i 6  d'abril d'11,00 a 14,00 INV PDI 6 20 P Mario Florido, Susana Morales Parra UA
Tècniques analítiques de plasma acoblat inductivament 8, 10, 15 i 17 de maig de 16,00 a 18,30 h.  INV PDI 10 15 P Teoria per Mayte Ferrandiz i pràctica per Mayte Ferrándiz i Clement Santana UA
Introducció al poderós i versàtil ajuste R: programari lliure d'anàlisis estadístiques i generació de gràfics 9 i 11 de maig, de 9 a 14 hores INV PDI 10+5 20 M Juan Ramón Rico UA
Introducció a la investigació filològica i lingüística a partir de corpora miltilingües  9, 11, 16 i 17 de maig de 9 a 14h INV PDI 20 20 P

Elena Sánchez López
Ramón Guardiola

Jordi Antolí Martínez

UA
Adaptació curricular de la Universitat d'Alacant: Casos i estratègies d'aplicació Presencial 16 de maig de 9,30 a 14,00 h. En línia setmana del 22 al 26  de maig 15,30 h.  AD PDI 10 20 M José Mª Fernández Gil Domingo Martínez UA
¿Com podem gestionar la nostra bibliografia?. El nou Refworks  22  i 24 de maig d'11:00 a 14 h. i 26 de maig de 12:00 a 14 h. INV PDI 8 20 P Ana Rosa Candela Mario Florido UA
Visibilitat de l'investigador i la investigadora i la seua investigació: l'impacte acadèmic i social de les nostres publicacions, on publicar i què tenir en compte a l'hora de fer-ho (2ª edició) Del 22 de maig a l'11 de juny INV PDI 20 45 En línia Santiago Mengual Andrés O. VALÈNCIA
Propostes metodològiques de canvi: Flipped Classroom 24 de maig i 7 de juny de 16 a 21h la resta en línia MET PDI 15 20 M Antonia Cascales Martínez i Mª Isabel Laguna Segòvia Ext
Programa per a millorar el desenvolupament professional dels alumnes des de l'aula 30 i 31 de maig, de 9 a 14 i de 15 a 18 hores MET PDI 16 40 P Israel Pastor, Faustino Olmos, Andrés Pérez i Ana Martín UA i Ext.
Violència de gènere: conceptes i identificació. Protocol d'actuació enfront de l'assetjament en la UA 5 de juny de 9,00 a 13, 00 h. SA PDI 4 20 P Concepción Torres Díaz i Mª José Rodríguez Jaume UA
Curs pràctic de fotografia i vídeo per a la millora de la docència 5, 6, 12 i 13 de juny de 15 a 20h. MET PDI 20 20 P Basilio Pueo Ortega UA
Exposicions amb Prezzi.  Nivell I (FC) 5, 6, 12 i 13 de juny. De 16 a 21 hores TEC PDI 20 20 M Ignasi Navarro UA
Lideratge i comunicació en l'aula 9 de juny de 9,30 a 14,30 hores COM PDI 5 20 P Ernesto de los Reyes U. VALÈNCIA
El pòster com a forma de comunicació en congressos: taller de concepció, disseny i producció gràfica del pòster acadèmic. 1a edició 8 i 9 de juny de 16 a 21h MET PDI 10 20 P Cristina González Díaz  Jesús Ángel López Ramón UA
Gestió emocional, personalitat i resolució de conflictes 15, 16  de juny  i 6 de juliol de 9 a 14 hores COM PDI 15+ 5 20 M Dra. María Martínez Lirola UA
English as a medium of instruction (EMI) at University (FC) Del 26 de juny al 4 de juliol LING PDI 20 20 P Teresa Morell Moll  UA
Aprenentatge cooperatiu en el marc de treball per projectes 4 de juliol de 9 a 14h.  MET PDI 5 20 P Paul Limorti Paya UA
Metodologies àgils per a la gestió de projectes de desenvolupament i investigació (FC) 3, 4, 5, 6 i 7 de juliol, de 9 a 13 hores INV PDI 20 20 P Fernando Llopis UA
Planificació MOOC Segons convocatòria (5 i 6 de juliol de 9 a 14:30h) MET PDI 20 20 P Francisco Fernández Carrasco UA
Eines per a editors: Sholar, índexs i cites bibliogràfiques 4 de  juliol de 9 a 12 hores 5 i 6 de juliol de 9 a 12 hores o de 16 a 19 hores  INV  PDI 9 30 P Olivia Manzanaro, Juan Carlos García, Jaime Alonso i Alejandro Culiañez UA
Investigació qualitativa: conceptes i procediment. Nivell I. Anàlisi de dades qualitatives amb Atlas.ti 7(FC) del 10 al 14 de juliol INV PDI 20 20 P Antoni Casasempere Satorre  Ext
Seminari Taller formació PAT-UA. Desenvolupament de les competències emocionals des del procés d'intervenció tutorial 13 de juliol PAT PDI 5   P Laura López Martínez Ext.
Orientacions i experiències entorn del concurs d'accés als cossos docents universitaris 17, 18, 20 i 21 de 9:30 a 14 hores. Dia 19 de juliol d'11 a 13 hores MET PDI 18 20 P

Juan Luis Castejón Costa

Juan Francisco Mesa Sanz

Marta García-Romeu de la Vega

Jorge Martín López

UA
Com abordar la realització del projecte docent (2ª edició) 17, 19 i 21 de juliol de 10 a 14 hores. Dies 18 i 20 no presencial 8 hores MET PDI 20 20 P María José Martínez Segura O. MURCIA
Tècniques avançades en l'aula (FC) 18 i 19 de juliol MET PDI 8 20 M José Miró Julià Ext
Iniciació al llenguatge de signes espanyol per a l'atenció a l'alumnat sord 11, 12, 13, 18 i 19 de setembre, de 16 a 19 hores. AD PDI 15 20 P Mar Galindo I Nizar Kasmin Ismail UA
Ciència 2.1: la caixa d'eines del professor-investigador, aplicacions web i recursos (FC) Del 6 al 27 de novembre INV PDI 15 45 En línia Santiago Mengual Andrés O. VALÈNCIA
Academic english for teaching and presenting (FC) 25, 26 i 27 de setembre i 2 i 3 d'octubre, de 15 a 19 hores LING PDI 20 20 P Teresa Morell Moll  UA
Introducció al procés d'investigació quantitativa en les Ciències Socials (FC) 25, 27 i 29 setembre de 10 a 14 h
2 d'octubre de 10 a 13 h
INV PDI Novell 15 20 P Esther Chiner Sanz UA
Taller d'entrenament per a prevenir l'estrès (FC) 25 de setembre. 2, 16, 23 i 30 d'octubre. 6, 13 i 20 de novembre de 16:30 a 18:30 hores SA PDI 16 20 P Carlos Mateo Ripoll UA
Com aprendre el procés d'acció tutorial 26 de setembre, de 16 a 19 hores PAT PDI 3   P Laura López Martínez Ext
Microscòpia electrònica de transmissió (TEM)(FC) 26 i 27 de setembre, de 16 a 18 hores INV PDI 4 15 P Cristina Almansa (teoria i pràctica) i Verónica López (pràctica) UA
Introducció al mesurament de test i qüestionaris en l'àmbit de la investigació 2ª Ed 21, 22 i 28 de novembre. De 16 a 20 hores.  INV PDI Novell 12 20 p Alejandro Veas Iniesta UA
El pòster com a forma de comunicació en congressos: taller de concepció, disseny i producció gràfica del pòster acadèmic. 2a Edició

8 i 10 de novembre, de 9 a 14 hores

MET PDI 10 20 P Cristina González Díaz  Jesús Ángel López Ramón UA
Microscòpia electrònica d'escombratge (SEM) (FC) 3 i 4 d'octubre de 16,00 a 18,00 h. INV PDI 4 15 P Cristina Almansa (teoria i pràctica) i Verónica López (pràctica) UA
La realitat augmentada aplicada a la formació universitària 5 i 6 d'octubre TEC PDI 20 20 M Julio Barroso i Óscar Gallego Ext.
Coaching i relaxació avançat. L'autoconeixement com a clau 6, 13, 20, 27 octubre; 3, 10, 17, 24 nov, d'11 a 13,30 hores CO PDI 20 20 P Ana de Juan Ext
Curs per a la prevenció dels problemes de veu Del 16 d'octubre al 20 de novembre SA PDI-PAS 20 20 P Irene Bodelón i Trinidad Martínez Ext.
Academic Vocabulary for Writing and Understanding (FC) 4, 5, 11, 15 i 18 de desembre de 9:30 a 13:30 LING PDI 20 20 P Isabel Balteiro Fernandez
Miguel Angel Campos Pardillos 
UA
Humanitats digitals: tradició i modernitat en l'edició de textos (en entorns multilingües) 6, 7, 8 i 9 de novembre de 9 a 14 h. TEC PDI 20 20 P

Josep García Sebastià (UA)- Antonio Cortijo Ocaña ( no UA)

Robert Archer (no UA) i Ramón Ruiz (UA)
UA
Microscòpia òptica i fluorescència (FC) 7 i 8 de novembre de 16,00 a 18,00 h.  INV PDI 4 15 P Cristina Almansa (teoria i pràctica) i Verónica López (pràctica) UA
Les adaptacions curriculars en el context universitari. Significat i propostes 10 de novembre, de 10 a 12 h PAT PDI 2 20 P Asunción Lledó UA
Microscòpia confocal 14 i 15 de novembre, de 16 a 18 h.  INV PDI 4 15 P Cristina Almansa (teoria i pràctica) i Verónica López (pràctica) UA
Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques (2a edició) 13 i 15 de novembre d'11 a 14 h.  TEC  PDI  6  20  P Mario Florido i Susana Morales  UA
Trams o sexennis d'investigació. Tècniques, tàctiques i estratègies per a sol·licitar-los 20, 21, 22, 23 i 27 de novembre, de 16 a 20 hores INV PDI 20 20 P Vicent Martines Peres UA
Proposta d'actuacions en l'orientació i tutoria des del PAT 16 de novembre, de 10 a 12 h PAT PDI 2 20 P Asunción Lledó UA
Anàlisi de superfícies per EDX 28 i 29 de novembre de 16,00 a 18,00 h.  INV PDI 4 15 P Cristina Almansa (teoria i pràctica) i Verónica López (pràctica) UA
Acreditacions. Processos i tècniques. 30 de novembre, 4, 13 i 14  de desembre de 15 a 20 h. INV PDI 20 20 P Vicent Martines Peres UA
 

PDI: tot el PDI

NOVELL: PDI novell prioritàriament

FC Formació Contínua

 

COMPETÈNCIES:

MET COMPETÈNCIA METODOLÒGICA

LING COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

TEC COMPETÈNCIA TECNOLÒGICA

COM COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERPERSONAL

INV COMPETÈNCIA INVESTIGADORA

CO COMPETÈNCIA ORIENTADORA

PAT COMPETÈNCIA PER A TREBALLAR EN EQUIP

DIR COMPETÈNCIA EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

AD COMPETÈNCIA PER A ATENDRE A LA DIVERSITAT

SA COMPETÈNCIA SOCIOCULTURAL I SALUT

 


D'acord amb el 1r PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UA , aprovat en Consell de Govern de 26/01/2010, en concret, amb l'acció 9 de l'Eix 4, es dóna preferència per a participar en activitats de formació -durant un any- a les persones que es reincorporen al servei actiu procedents de permisos de paternitat i maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal i atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos.

Si el nombre de persones inscrites en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, dins de cadascuna de les categorias a les quals van dirigits, l'ordre d'entrada de les sol·licituds amb el següent ordre de prelació, personal inclòs en les seccions 2a i 3a del capítol 2, Títol IV de l'Estatut de la Universitat d'Alacant seguit del personal inclòs en la secció 4a amb plens efectes administratius i finalment la resta de la comunitat universitària.

Així mateix, s'atorgarà preferència a qui no haja realitzat un curs de similars característiques en els 3 últims anys.

En cas que no s'aconseguisca un nombre mínim d'assistents, l'activitat formativa podrà suspendre's.

Nota: les dates i horaris estan subjectes a possibles canvis.

 

DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT PER COMPETÈNCIES 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464