Saltar apartados

OFERTA FORMATIVA ICE 2018

 

Distribució temporal dels cursos:

 Curs Dates Com Prof Hor Plac Mod Ponent Univ
English for teaching content at university 8, 9, 10, 16, 17 de gener LING PDI 20 20 P Morell, Teresa UA
Curs bàsic sobre fulls de càlcul aplicats a docència (Excel) 9, 11 gener TEC PDI 15 15 M Rico Juan, Juan Ramón UA
Iniciació a la formació de professorat de la Facultat de Filosofia i Lletres per a la docència en línia (curs a demanda) 11 de gener TEC PDI  2,5 25 P M. José Blanes, Almudena Molina i Lucía Navarro UA
Taller d'entrenament en mindfulness per a prevenir l'estrès (curs a demanda) 11 de gener SA PDI PAS 16 20 P Carlos Mateo Ripoll Ext.
TICTac+55 - Tècniques d'aprenentatge combinades de les tic per a majors de 55 anys 18 i 19 de gener MET PDI 15 20 P y O Marián Alesón Carbonell, José Ramón Belda Medina, José Ramón Calvo-Ferrer, Antonio López Blanes i Manuel Palazón Speckens UA
Habilitats comunicatives per a obtenir resultats (curs a demanda) del 22 al 26 de gener DIR PDI PAS 15 16 P Eva Cantavella Cusó Ext.
Presentar en públic amb eficàcia: classe i TFG 26 de gener. 1ª sessió 10 a 12:30 h, 2ª sessió de 17 a 19:30 h TUT PAT 2,5 40 P Antonio Jesús Antón Baeza UA
MOOC.Tecnologia i Metodologia 31 de gener i 1 de febrer TEC P-O 10 36 p Francisco Fernandez Carrasco UA
Descobreix Google i les seues eines colaboratives 19, 21, 23 febrer TEC PDI 25 15 M Rico Juan, Juan Ramón UA
Curs d'iniciació a l'espectrometria de masses 22 i 27 de febrer, 1 i 6 de març d'11:30 a 13:30 h TEC PDI 6 15 P STI-Blasco, Pilar UA
MOOC y NOOC. Disseny i desenvolupament (i) 28 de febrer i 1 de març  TEC  P-O  5  36  P Rosabel Roig, Francisco Fernández, Mª José Blanes, María Dolores López, Rosa Fernández  UA
Curs teòric-pràctic de tractament de dades en tècniques d'anàlisis de la porositat 1, 5 i 7 de març INV PDI 6 20 P STI, Ion Such i Sara Llopis UA
Com potenciar l'emprenedoria des de l'aula

1a edició: 6 de març, de 9.30 a 14 hores

2a edició: 6 de març, de 16 a 20.30 hores

MET PDI 4,5 25 P Rafael Lafont UA
Introducció a la investigació filològica i lingüística a partir de corpora multilingües 7, 9, 14, 15 març INV PDI 20 15 M Sánchez, Elena UA
L'estada d'investigació i de docència com a element clau de la carrera universitaria 7 març de 15-18 h, 9 de març de 15-18 h i 12 de març de 15 a 19h INV PDI 10 20 P Sancho Esper, Franco Manuel UA
Espectroscòpia Raman: fonaments i aspectes experimentals 12 i 13 de març, de 16 a 18 h INV PDI 4 20 P STI-Juan Juan, Jerónimo UA
La pissarra intel·ligent (curs a demanda) 16 de març, de 10 a 12 hores TEC PDI 2 12 P Ferran Josep Verdú Monllor UA
Iniciació a la formació de professorat de la Facultat de Filosofia i Lletres per a la docència online 2a edició (curs a demanda) 20 de març, de 10 a 12.30 hores TEC PDI 2,5 25 P M. José Blanes, Almudena Molina i Lucía Navarro UA
Gestió eficaç del temps i de l'estrès 20, 21, 22 març SA PDI 12 20 P Alberquilla, Nuria Ext.
Mètodes, dissenys i tècniques estadístiques per a la investigació científica 16 a 19 abril 16 a 20 h INV PDI 15 15 P Castejón Costa, José Luis UA
Curs teòric-pràctic de cromatografia iònica 16, 18, 23, 25 abril INV PDI 10 15 P STI-Beltrá, Ana Paula UA
El llenguatge Python per a la docència en l'àmbit científic 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 abril d'11:30 a 13:30h TEC PDI 20 20 P Calera Rubio, Jorge UA
Moodle UA.- Una visió general 23, 24 abril TEC PDI 12 20 M Fernández Carrasco, Francisco i Mireia Sempere Tortosa UA
Espectroscòpia Raman: fonaments i aspectes experimentals. 2a edició 24 i 25 d'abril INV PDI 4 18 P STI-Juan Juan, Jerónimo UA
Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques 24 i 26 d'abril, d'11 a 14 hores INV PDI 6 20 P Biblioteca Universitaria UA
Tallers Eines i recursos per a l'aula Maig-desembre 2018 MET PDI 20 20 M Coordina Rosabel Roig Vila UA
Moodle UA.- Una visió general. 2a edició 2 i 4 de maig de 9:30 a 13:30h TEC PDI 12 20 M Fernández Carrasco, Francisco i Mireia Sempere Tortosa UA
Ciència 2.1: La caixa d'eines del professor/a investigador/a, aplicacions web i recursos Del 7 al 25 de maig INV PDI 15 25 O Santiago Mengual Andrés Ext.
Oratòria per a Formadors: Cuida i usa la teua veu i el teu cos 3 de maig i 7 de juny de 16:30 a 20:30 h,  10, 17 i 31 de  maig de maig 16:30 a 19:30 h i 24 de maig de 17:00 a 20:00h  COM PDI 20 20 M Acosta, Carmen i Marisa Picó Ext.

Aplicació Programes de Mobilitat d'UACloud CV

3 de maig TEC PDI 2,5 20 P Javier Carbonell, Patricia Botella i José Miguel Lillo UA
Tècniques analítiques de plasma acoblat inductivament 8, 10, 15, 17 maig INV PDI 10 15 P STI-Mayte Ferrándiz i Clemente Santana UA
Com evitar el plagi acadèmic: prevenció i detecció. Turnitin 9, 10 maig MET PDI 5 20 P Biblioteca Universitària UA
Introducció a l'edició i maquetació editorial amb Tova Indesign 11, 18, 25 de maig i 1 de juny de 9 a 14 h TEC PDI 20 20 P Martínez Molina, Esperança Ext.

Anàlisi bàsic de validació de test i escales unidimensionals mitjançant Teoria de Resposta a l'Ítem (TRI)

 

14, 16, 21 i 23 de maig d'11.00 a 14.00 h. INV PDI 12 20 P Veas Iniesta, Alejandro UA
¿Com podem gestionar la nostra bibliografia? El nou Refworks 22, 23 i 24 maig INV PDI 8 20 P Biblioteca Universitaria UA
Programa per a millorar el desenvolupament professional dels alumnes des de l'aula 23, 24, 30 i 31 de maig MET PDI 16 20 P Israel Pastor, Faustino Olmos, Andrés Pérez, Iñaki Mayoral i José Miguel Valcárcel Ext. y UA
Curs en digitalització de continguts docents 24, 28 i 30 de maig i 4 de juny MET PDI 12 20 M Luis Moreno, Alexandre Peretó i Jesús Navarro UA
Com tractar la realització del Projecte Docent 28, 29, 30 i 31 de maig; 1 de juny MET PDI 20 25 M Martínez Segura, María José UMurcia
Taller de fotografia i vídeo per a la millora de la docència i investigació 4, 5, 6, 11 i 12 de juny MET PDI 20 20 P Pueo Ortega, Basilio UA
English as a Medium of Instruction (EMI) at university 4, 5, 6, 11, 12 juny LING PDI 20 20 P Morell, Teresa UA
Com tractar la realització del Projecte Docent 2a Ed 4, 5, 6, 7 i 8 de juny MET PDI 20 25 M Martínez Segura, María José UMurcia
Com preparar el concurs d'accés al cos de Professors Titulars d'Universitat: orientacions des de l'experiència en Ciències Socials i Jurídiques 6 i 13 juny INV PDI 6 20 P Martín López, Jorge UA
Moodle cursos Zero Facultat d'Educació: resolució de dubtes 7 de juny de 9:30 a 12.30h TEC PDI 3   P Fernández Carrasco, Francisco i Payá Blanes, Mª José UA
El pòster com a forma de comunicació en congressos 7 i 8 de juny de 9 a 14 h INV PDI 10 20 P González Díaz, M. Cristina i Jesús Ángel López Ramón UA
Preparació d'una assignatura en línia: Moodle bàsic, producció de material educatiu multimèdia i interacció amb l'alumnat del 18 de juny al 27 de juliol TEC PDI 25 30 O Héctor Gonzálvez i Mª José Blanes UA
Introducció al poderós i versàtil entorn R 19, 21 juny INV PDI 15 20 M Rico Juan, Juan Ramón UA
Utilització del Programari Nvivo 12 en els processos d'investigació qualitativa Del 9 al 12 de juliol TEC PDI 5 20 P Carmen Trigueros Cervantes UGranada
Metodologies àgils per a la gestió de projectes de desenvolupament i investigació 2, 3, 4, 5 i 6 juliol, de 9 a 13 hores INV PDI 20 20 P Llopis, Fernando UA
Anàlisi de dades amb MAXQDA 9, 10, 11 de juliol de 8:30 a 12:30 h INV PDI 12 20 P Casasempere, Antonio Ext.
TICTac+55 - Tècniques d'aprenentatge combinades de les tic per a majors de 55 anys 16 i 17 de juliol  MET PDI 15 20 M

Marian Alesón Carbonell

UA
Com tractar la realització del projecte docent 3a Ed (FC) 14, 21 i 28 de setembre MET PDI 20 20 M Martínez Segura, María José UMurcia
Iniciació a la llengua de signes espanyola per a l'atenció a l'alumnat sord (FC) 5, 6, 7 i 8 de novembre de 16 a 18:30 h AD PDI 10 20 P Mar Galindo i Nizar Kasmi UA / Ext
Introducció al procés d'investigació quantitativa en les Ciències Socials (FC) 24 i 26 de setembre, de 10 a 14 h i 28 de setembre i 1 d'octubre, de 10 a 13:30 h INV PDI 15 20 P Chiner, Esther UA
Acreditacions, tàctiques, tècniques i estratègies per a sol·licitar-les (FC) 5, 6, 7, 12 i 13 de novembre, de 16 a 20 h INV PDI 20 20 P Vicent Martines Peres UA
Trams o sexennis de recerca. Tècniques, tàctiques i estratègies per a sol·licitar-los (FC) 14, 15, 19 y 20 de novembre, de 15 a 20 h INV PDI 20 20 P Vicent Martines Peres UA
Anàlisi de superfícies per EDX (FC) 5 i 7 de novembre de 16 a 18h INV PDI 4 15 P STI UA
Microscòpia electrònica de transmissió (TEM) (FC) 17 i 19 de setembre, de 16 a 18 hores INV PDI 4 15 P STI-Cristina Almansa, Verónica López i Alba Pérez UA
Visibilitat d'investigador i la seua investigació: l'impacte acadèmic i social de les nostres publicacions, on publicar i que tenir en compte a l'hora de fer-ho(FC) Del 17 de setembre al 5 d'octubre INV PDI 20 45 O Mengual Andrés, Santiago UV
Gestió de la bibliografia amb “el nou” Refworks (FC) Del 26 de novembre al 14 de desembre INV PDI  20 50 O Mengual Andrés, Santiago UV
Microscòpia òptica i de fluorescència(FC) 12 i 14 de novembre, de 16 a 18 hores INV PDI 4 15 P STI-Cristina Almansa i Alba Pérez UA
Introducció al mesurament de test i qüestionaris en l'àmbit de la investigació (FC) 1, 2 i 8 d'octubre INV PDI 12 20 P Veas Iniesta, Alejandro UA
Accions per a un P.A.T. diferent o com afrontar la comunicació tutoria / alumnat en una acció tutorial eficient 3 i 29 d'octubre TUT PAT 6   P Antonio García Teruel Ext.
Microscòpia electrònica d'escombratge (SEM) (FC) 15 i 17 d'octubre de 16 a 18h. INV PDI 4 15 P STI-Cristina Almansa, Verónica López i Alba Pérez UA
El fluxograma situacional com a eina per al diagnòstic i la planificació participativa 6 i 8 de novembre TUT PDI 2   P Francisco Francés y Liberto Carratalá UA

Assetjament sexual i assetjament per violència de gènere. Acostament al protocol d'actuació de la Universitat d'Alacant (FC)

8 de novembre de 9:30 a 12:30 SA PDI 3 20 P Mª Concepción Torres Diaz i Mª José Rodriguez Jaume UA

Violència de gènere: concepte, identificació i recursos UA (FC)

9 de novembre de 9:30 a 12:30 SA PDI 3 20 P Mª Concepción Torres Diaz i Mª José Rodriguez Jaume UA
Com potenciar l'emprenedoria des de l'aula 2a edició 19 de novembre, de 10 a 14 hores MET PDI 4 25 P Rafael Lafont UA
Curs d'introducció a l'anàlisi de xarxes socials (FC) 26 de novembre, de 9 a 14 i de 15 a 18 hores  TEC  PDI  8  20  P  Congosto Martínez, Mariluz  Ext.
Curs d'Innovació educativa en la Universitat: fer realitat una necessitat.  29 de novembre, de 11:30 a 14 i de 16 a 18:30 hores  MET  PDI 2.5  20  P  Gutiérrez Porlán, Isabel  EXT
Disseny d'un projecte d'investigació educativa (FC) 11 de desembre INV PDI 2,5 20 P Carolina Álvarez Ext
Microscòpia confocal (FC) 10 i 12 de desembre, de 16 a 18 hores INV PDI 4 15 P STI-Cristina Almansa i Alba Pérez UA
De les dades lingüístiques a la interpretació: ús de tècniques estadístiques de visualització i validesa poblacional (FC) 13 i 14 de desembre de 9 a 14 h. MET PDI 10 20 P Adrian Cabedo Nebot UA
Digital and linguistic tools for EMI teacher (FC)
del 20 de novembre al 20 de desembre LING PDI 45 20 M personal de la UA UA
L'avaluació formativa en l'ensenyament superior. ¿amb quines estratègies i recursos puc explicar? (FC) 3er quadrimestre MET PDI 20 20 P personal de la UA UA

PDI: tot el PDI

NOVELL PDI novell prioritàriament

FC Formació Contínua

 

COMPETÈNCIES:

MET COMPETÈNCIA METODOLÒGICA

LING COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

TEC COMPETÈNCIA TECNOLÒGICA

COM COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERPERSONAL

INV COMPETÈNCIA INVESTIGADORA

CO COMPETÈNCIA ORIENTADORA

PAT COMPETÈNCIA PER A TREBALLAR EN EQUIP

DIR COMPETÈNCIA EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

AD COMPETÈNCIA PER A ATENDRE A la DIVERSITAT

SA COMPETÈNCIA SOCI-CULTURAL I SALUT

 

 

D'acord amb el 1er PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UA , aprovat en Consell de Govern de 26/01/2010, en concret, amb l'acció 9 de l'Eix 4, es dóna preferència per a participar en activitats de formació -durant un any- a les persones que es reincorporen al servei actiu procedents de permisos de paternitat i maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal i atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos.

Si el nombre de persones inscrites en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, dins de cadascuna de les categorias a les quals van dirigits, l'ordre d'entrada de les sol·licituds amb el següent ordre de prelació, personal inclòs en les seccions 2ª i 3ª del capitule 2, Títol IV de l'Estatut de la Universitat d'Alacant seguit del personal inclòs en la secció 4ª amb plens efectes administratius i finalment la resta de la comunitat universitària, sota les condicions de la seua pròpia normativa de formació.

Així mateix, s'atorgarà preferència a qui no haja realitzat un curs de similars característiques en els 3 últims anys.

En cas que no s'aconseguisca un nombre mínim d'assistents, l'activitat formativa podrà suspendre's.

Nota: les dates i horaris estan subjectes a possibles canvis.


DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT PER COMPETÈNCIES 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464