Saltar apartados

Programa de formació docent i 2013

PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT. ICE
UNIVERSITAT D'ALACANT

   
El Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), promou anualment el Programa de Formació Docent de la Universitat d'Alacant.
INTRODUCCIÓ
La formació docent és una de les àrees fonamentals de treball de l'ICE i a través d'ella es pretén, com a objectiu bàsic, proporcionar al (personal docent i investigador) PDI de la Universitat d'Alacant la possibilitat d'una formació que  responga a les seues inquietuds i necessitats. El nostre referent de planificació seran els temes relacionats amb les demandes educatives universitàries actuals d'innovació, noves tecnologies, i adaptació metodològica, atenent de forma prioritària les demandes específiques, però també oferint una oferta formativa que des del nostre punt de vista puga ser útil al PDI en el desenvolupament de capacitats i competències docents.

Per a fer efectiu aquest Programa es comptarà amb professionals de la Formació Docent que estiguen treballant temes d'actualitat en els diferents entorns universitaris. Però fent especial incidència en l'oferta de formació generada entre els professionals de la pròpia Universitat d'Alacant.

La posada en pràctica d'aquest projecte es desenvolupa entorn a dues unitats formatives complementàries:


I dins d'aquests apartats formatius treballarem, entre altres temes:

 • Cursos sobre avaluació, metodologies d'aprenentatge, i planificació, tant en àmbits generals com en estudis i àrees específiques.
 • Cursos sobre competències de disseny i instrumentació informàtica que permeten la integració curricular de les Tics en la docència universitària.
 • Cursos sobre recerca i treball d'informació actualitzada.
 • Cursos sobre expressió i comunicació científica.
 • Cursos sobre competències bàsiques per al desenvolupament professional.
 • Altres temes demandats pel professorat.
OBJECTIUS DEL PROGRAMA


Bàsicament, el Programa de Formació Docent es planteja els següents objectius:

 • Proporcionar al professorat de la Universitat d'Alacant un projecte de formació contínua adequat als seus interessos i necessitats.
 • Facilitar l'accés a la formació contínua al major nombre de professorat possible.
 • Programar accions formatives en funció de les demandes col·lectives i individuals, i de les necessitats que la coordinació considere oportunes.
 • Establir un Programa de Formació global, flexible i obert, que proporcione la formació adequada al PDI.
 • Coordinar amb diferents agents formatius docents les accions formatives.
METODOLOGIA DE TREBALL

El Programa de Formació Docent és elaborat per l'ICE, i posteriorment s'estudia i s'aprova en la Comissió de Formació del Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat. El punt de partida està en la informació subministrada per l'avaluació de cursos de l'exercici anterior i les demandes rebudes.

La programació dels cursos es realitza amb periodicitat anual, programant els cursos en l'interval gener-desembre. Açò es deu a estar supeditada a la convocatòria dels cursos oferits per la Generalitat Valenciana, publicada a final d'any i resolta a principis de l'any següent.

Una vegada aprovat el Programa es publicarà en la pàgina web de l'ICE l'oferta de formació de tot el curs acadèmic des del principi de l'exercici, amb la finalitat de facilitar al professorat l'organització anual de la seua formació permanent.

Els cursos apareixeran agrupats seguint la següent distribució:

 • Temes de treball:
  • MET: Formació metodològica. Continguts docents i pedagògics.
  • TEC: Formació en tecnologia educativa. Continguts d'aplicació de TIC.
  • ATP: Acreditació Tecnològica. S'aconsegueix fent els cursos TEC.
  • INV: Formació en investigació. Continguts d'investigació educativa.
  • PAT: Formació de tutors/es. Continguts de l'acció tutorial.
  • XARXA: Formació sol·licitada pel Programa de Xarxes
  • DIR: Formació en habilitats directives
 • Per categories administratives a la qual van dirigits:
  • PDI: Dirigit a tot el professorat.
  • NOV: Prioritari professorat novell (menys de 5 anys).
  • TUT: Dirigit prioritàriament a professorat del Programa Tutorial.

S'arreplegaran específicament les accions formatives dirigides al desenvolupament dels diferents Programes desenvolupats per l'ICE (Programa d'Acció Tutorial i Programa de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària).


D'aquesta forma es pretenen arreplegar les diferents necessitats del professorat, individualment i com a membres de programes de l'ICE, i coordinar totes les actuacions internes de l'ICE.

El professorat que haja sigut inscrit per a rebre alguna activitat formativa i no puga desenvolupar-la, ha de comunicar a l'ICE aquesta incidència, per a poder assignar la seua plaça a una altra persona que es trobe en llista d'espera. Açò possibilita que un nombre major de professorat puga assistir a cursos de formació.

Qualsevol altra incidència metodològica sobre el desenvolupament del Programa de Formació s'arreplega en el protocol d'actuació elaborat per a mantenir els paràmetres de qualitat que precisa aquest projecte de gran importància.
ELABORACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA

Les tasques bàsiques realitzades per a planificar i desenvolupar el programa, seran:

 • Control i valoració de la informació rebuda sobre propostes i necessitats formatives de la Universitat.
 • Reunions informatives de treball, i per a aconseguir recursos de formació.
 • Accions de comunicació amb els demandants de formació i els possibles agents de formació docent.
 • Elaboració de documents de planificació i estadístics sobre les propostes formatives de l'ICE una vegada treballats els aspectes anteriors.
 • Reunions institucionals per a aprovar i fer el seguiment del Programa.
 • Contactes amb els professionals encarregats de la formació i planificació adequada de les seues actuacions.
 • Supervisió de les gestions administratives per a la posada en pràctica del Programa aprovat.
 • Avaluació del Programa una vegada desenvolupades les activitats planificades.
RESPONSABLES DEL PROGRAMA

 COMISSIÓ DE FORMACIÓ

Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat

Vicerectora: Cecilia Gómez Lucas

Promoció i control del programa

Institut de Ciències de l'Educació

Director: Salvador Grau Company

Coordinador: Jose Daniel Álvarez Teruel

Gestió administrativa: Maria José Martínez Domenech

Direcció, supervisió i coordinació

Institucions de finançament

ICE: Programa propi de formació docent.

Conselleria d'Hisenda i Administració Pública: Programa de Formació Contínua dels empleats al servei de la Generalitat Valenciana.

Proporciona els recursos materials i econòmics

Coordinadors d'Institucions i programes

Facultats i Escoles Universitàries.

Programa d'Acció Tutorial

Programa Xarxes

Demandants de formació

 

PLA DE TREBALL

El marc general de treball del PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT s'enquadra  sobre aquesta proposta de treball quinzenal.

DATA

ACTIVITAT

CONTINGUT

1 – 15 de Setembre

Avaluació del Programa (*)

Desenvolupament del programa 2012

(*) Curs 2011-2012

Programa general del curs.

16 – 30 de Setembre

Elaboració Programa 2013

Desenvolupament del programa 2012

Programa general del curs.

3 - 17 d'Octubre

Elaboració Programa 2013

Desenvolupament del programa 2012

Llistats de cursos oferits

18 – 31 d'Octubre

Elaboració Programa  2013

Desenvolupament del programa 2012

Document final de treball

2 - 30 de Novembre

Sol·licitud de cursos  2013

Desenvolupament del programa 2012

Convocatòria de la Generalitat

1 –  23 de Desembre

Desenvolupament del programa  2012

Informe de seguiment 2012 (*)

(*) Tercer quadrimestre

16 – 31 de Gener

Resolució de la convocatòria

Període de matriculació 2013

Matrícula del PDI.

Generalitat Valenciana

1 – 15 de Febrer

Desenvolupament del programa 2013

Cursos i tallers

16 – 29 de Febrer

Desenvolupament del programa 2013

Cursos i tallers

1 – 15 de Març

Desenvolupament del programa 2013

Cursos i tallers

16 – 31 de Març

Desenvolupament del programa 2013

Cursos i tallers

2– 30 d'Abril

Desenvolupament del programa 2013

Cursos i tallers

2 - 15 de Maig

Informe de seguiment (*)

Desenvolupament del programa 2013

(*) Primer quadrimestre

Cursos i tallers

16 – 31 de Maig

Desenvolupament del programa 2013

Cursos i tallers

1-15 de Juny

Desenvolupament del programa 2013

 Cursos i tallers

18 - 29 de Juny

Desenvolupament del programa 2013

 Cursos i tallers

2 – 16 de Juliol

Desenvolupament del programa 2013

 Cursos i tallers

17 – 31 de Juliol

Inform de seguiment (*)

Desenvolupament del programa 2013

(*) Segon quadrimestr

AVALUACIÓ DEL PROGRAMA
L'avaluació del programa es realitzarà, valorant la quantitat i qualitat d'activitats realitzades, a través de:
 • AVALUACIÓ DE L'ICE.
 • AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT PARTICIPANT.
OBSERVACIONS

A través de la pàgina web de l'ICE es mantindrà actualitzada la informació, i s'anirà proporcionant al professorat els diferents materials de suport i documents per al desenvolupament del programa formatiu.

ALTRES PROGRAMES DE FORMACIÓ

Vicerectorat deTecnología i Innovació Educativa

Grups d'Innovació Tecnològic-Educativa GITE

CURS D'APTITUD PEDAGÒGICA
Segons estableix el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre (BOE de  28 de  novembre de 2008), a partir del curs acadèmic 2009/10 s'implanten els ensenyaments de màster que substitueixen als cursos del CAP, que no es tornaran  a convocar.


El Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària que substitueix als cursos del CAP s'ofereix dins dels estudis de la Facultat d'Educació

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464