Pla de Treball

Curs 2019/20

D'acord amb els objectius marcats en el PAT i per a respondre’ls, s'estableixen unes tasques que formen el pla de treball del PAT del curs 2019/2020 i es poden consultar en la "Guia del PAT".

Cronograma del Pla de treball del PAT-UA

D'acord amb els objectius marcats en el PAT-UA i per a donar resposta a aquests, s'estableixen a continuació les tasques que conformen el pla de treball del PAT-UA del curs 2019/2020:


Coordinació general

Coordinadors/

Coordinadores Facultats

Tutors i Tutores

 

Setembre 2019:

-Preparar i facilitar la Informació que es requerisca per al desenvolupament del PAT: Guia PAT o altres materials.

-Sessió grupal de treball per a planificació i engegada del PAT.

Setembre 2019:

-Constitució d'Equip docent PAT.

-Constitució grup tutorial entre iguals.

-Sessió grupal de treball per a planificació i engegada del PAT.

-Difusió PAT en les aules i/o l'acolliment programat en els centres.

Setembre 2019:

-Sessió grupal de treball per a planificació i engegada del PAT.

-Constitució grups PAT.

-Constitució grup tutorial entre iguals.

-Actes de benvinguda i acolliment de l'alumnat universitari i difusió del PAT.

-Informació de l'horari dedicat a la tutoria PAT individual

Octubre 2019:

-Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

-Sessió grupal de treball per a analitzar el desenvolupament i possibles incidències del PAT.

Octubre 2019:

-Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

-Sessió grupal de treball per a analitzar el desenvolupament i possibles incidències del PAT.

Octubre 2019:

-1ª o 2ª sessió grupal amb el grup tutoritzat: (necessitats i temàtica que demande l'alumnat i la seua possible resposta).

-Assistència a les reunions de coordinació.

Novembre 2019:

-Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

-Planificació proposada activitat formativa professorat.

-Recordatori Informe inicial seguiment PAT.

-Proposada Taller PAT.

Novembre 2019:

-Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

-Planificació proposada activitat formativa professorat.

- Realització i enviament Memòria inicial seguiment PAT (Del 11 a 15 Novembre).

Novembre 2019:

-2ª o 3ª Sessió grupal amb el grup tutoritzat: (temàtica que demande l'alumnat o plantege el professorat).

- Planificació proposada activitat formativa professorat.

- Realitzar l'Informe inicial de tutors i tutores del PAT a través del formulari habilitat. (Del 4 al 8 de novembre).

Desembre 2019:

-Sessió grupal de treball per a una primera avaluació del funcionament del PAT:

-Planificació proposada activitat monogràfica per a l'alumnat PAT.

Desembre 2019:

-Sessió grupal de treball per a una primera avaluació del funcionament del PAT.

- Planificació proposada activitat monogràfica per a l'alumnat PAT.

Desembre 2019:

-Sessions individuals que es demanden.

-Informació de la primera avaluació del funcionament del PAT: planificació proposada activitat monogràfica per a l'alumnat PAT.

Gener 2020:

-Informació, seguiment i avaluació del desenvolupament del PAT.

-Informe 1ª avaluació del PAT. Trobada Equip PAT.

Gener 2020:

-Preparació PAT 2n semestre i temàtica a tractar.

-Informe 1ª avaluació del PAT. Trobada Equip PAT.

Gener 2020:

-Preparació PAT 2n semestre i temàtica a tractar.

-Informe 1ª avaluació del PAT. Trobada Equip PAT.

Febrer 2020:

-Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

-Planificació proposada activitat formativa professorat.

Febrer 2020:

Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

-Planificació proposada activitat formativa professorat.

Febrer 2020:

4ª reunió grupal amb el grup tutoritzat: (resultats i com afrontar el 2n semestre).

-Planificació proposada activitat formativa professorat.

Març 2020:

-Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

-Planificació proposada activitat monogràfica per a l'alumnat PAT.

Març 2020:

-Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

-Planificació proposada activitat monogràfica per a l'alumnat PAT.

Març 2020:

-Sessions individuals i virtuals a demanda de l'alumnat.

-Planificació proposada activitat monogràfica per a l'alumnat PAT.

Abril 2020:

-Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

-Planificació Seminari-Taller PAT 2019.

Abril 2020:

-Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

-Assistència Seminari-Taller PAT 2019.

Abril 2020:

-Sessions individuals i virtuals a demanda de l'alumnat.

-Assistència Seminari-Taller PAT 2019.

Maig 2020:

-Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

Maig 2020:

-Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

Maig 2020:

-Sessions individuals i virtuals a demanda de l'alumnat.

 

-Presentació de l'Informe Final PAT (Fins al 29 de maig)

Juny i juliol  2020:

-Difusió d'experiències del PAT-UA  a les Jornades de Xarxes-Innovaestic 2019.

-Planificació d'activitats formatives PAT.

-Planificació del PAT per al pròxim curs.

Juny i juliol  2020:

-Participació en experiències sobre el PAT a les Jornades de Xarxes-Innovaestic 2019.

-Memòria Final del PAT de cada centre (Fins al 29 de juny)

-Planificació del PAT per al pròxim curs.

Juny i juliol  2020:

-Participació en experiències sobre el PAT en les Jornades de Xarxes-Innovaestic 2019.

 

-Participació en les activitats formatives PAT.