Saltar apartados

Pla de Treball

Curs 2020/2021
D'acord amb els objectius marcats en el PAT i per a donar resposta a aquests, s'estableixen una seriosa de tasques que conformen el pla de treball del PAT del curs 2020/2021 i es poden consultar en la "Guia del PAT" punxant l'enllaç.

Cronograma del Pla de treball del PAT-UA

D'acord amb els objectius marcats en el PAT-UA i per a donar resposta a aquests, s'estableixen a continuació les tasques que conformen el pla de treball del PAT-UA del curs 2020/2021:

Coordinació general
Coordinadors/Coordinadores
Facultats-Escola
Tutors i Tutores
 Tot el curs:

 

– Preparar i facilitar la informació, materials i suport que es requerisca per al desenvolupament del PAT.

 

– Informació, seguiment i assessorament en el desenvolupament del PAT.

 

– Continuar incrementant la visibilitat del PAT.

 

– Reunions de treball amb les i els coordinadors PAT de Centre.

 

– Sessions de treball en centres.

 

– Publicació dels materials útils per a l’acció tutorial en RUA del PAT.

 Tot el curs:

 

– Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

 

– Coordinació dels equips tutor i alumnat mentor.

 

– Assistència a les reunions de coordinació general en l’ICE.

 

– Coordinació i difusió de les activitats grupals temàtiques de PAT de Centre.

 

– Coordinació de la publicació de materials de les activitats o reunions temàtiques de l’acció tutorial

en el RUA del PAT.

Tot el curs:

– Reunions temàtiques sobre aspectes que interessen l’alumnat i la possible resposta des del PAT.

 

 

– Sessions individuals a demanda.

 

 

– Assistència a les reunions de coordinació PAT de Centre.

 

 

– Assistència a activitats formatives PAT.

 

 

– Comunicació a la coordinació del PAT de Centre de possibles incidències detectades.

 

 

– Coordinació amb la resta de l’equip tutor.

 

 

– Publicació de materials de l’acció tutorial en el RUA del PAT.

 

 

Setembre 2020:

 

– Visibilitat i difusió general del PAT-UA.

 

– Sessió grupal de treball per a planificació i posada en marxa del PAT.

 

– Seguiment de les presentacions del PAT en cada centre.

Setembre 2020:

 

– Constitució de grup tutorial entre iguals (alumnat mentor).

 

– Sessió grupal de treball per a planificació i posada en marxa del PAT del Centre.

 

– Difusió PAT en aules i/o jornades d'acolliment programades en els centres.

Setembre 2020:

 

– Sessió grupal de treball per a planificació i posada en marxa del PAT.

 

– Planificació de tasques PAT per a l'alumnat mentor assignat.

 

– Actes de benvinguda i acolliment de l'alumnat universitari i difusió del PAT.

 

– Presentació presencial i virtual davant el grup assignat.

 

– Informació de l'horari dedicat a la tutoria PAT individual.

Novembre 2020:

 

– Planificació proposada activitat formativa tutors/as PAT.

 

– Recordatori Informe inicial seguiment PAT.

 

– Valoració de la informació arreplegada en els informes i memòries d'avaluació inicial del PAT.

Novembre 2020:

 

– Planificació proposada activitat formativa equip tutor.

 

– Realització i enviament de la memòria inicial de seguiment del PAT a través del formulari habilitat

en la web de l'ICE.

Novembre 2020:

 

Realització i enviament Informe inicial de tutores/és PAT a través del formulari habilitat en la web de l'ICE. (Del 2 al 6 de novembre)

Desembre 2020:

 

Sessió de treball amb les coordinacions per a una primera avaluació del funcionament del PAT

(desenvolupament inicial i possibles incidències).

Desembre 2020 - Gener 2021:

 

– Sessió grupal de treball per a una primera avaluació del funcionament del PAT (desenvolupament inicial i possibles incidències).

 

– Reunió en ICE, planificació seminari-taller-jornades PAT.

 

 

 

Gener 2021:

 

Reunió de treball amb les coordinacions per a planificació seminari-taller -jornades PAT.
   

Març - Abril 2021:

 

Assistència i participació en les Jornades PAT.

Març - Abril 2021:

 

Assistència i participació en les Jornades PAT.

Març - Abril 2021:

 

Assistència i participació en les Jornades PAT

Maig 2021:

 

– Convocatòria de selecció dels i les tutores PAT del pròxim curs.

 

– Recordatori dels informes i memòries d'avaluació final del PAT.

 

– Avaluació del programa entre l'alumnat PAT.

 

Maig 2021:

 

-Presentació de l'Informe Final PAT(Fins al 28 de maig)

Juny - juliol  2021:

 

– Difusió d'experiències del PAT– UA en les Jornades de Xarxes– Innovaestic.

 

– Avaluació final del PAT del curs.

 

– Planificació i disseny del PAT per al pròxim curs.

 

– Sol·licitud de col·laboració amb el PAT al professorat de les assignatures de referència.

 

– Comunicació i assessorament a les coordinacions de centre per a la revisió dels respectius

PAT–C.

Juny - juliol  2021:

 

– Comunicació inicial amb les tutores i els tutors seleccionats després de la resolució definitiva derivada

de la convocatòria.

 

– Participació en experiències sobre el PAT en les Jornades de Xarxes–Innovaestic.

 

– Memòria final d'avaluació del PAT de Centre a través del formulari habilitat en la web de l'ICE.

 

– Planificació i disseny del PAT–C per al pròxim curs.

 

– Disseny de les activitats temàtiques grupals del PAT de Centre i la seua distribució entre l'equip

tutor.

Juny - juliol  2021:

 

– Participació en experiències sobre el PAT en les Jornades de Xarxes– Innovaestic.

 

– Assistència i participació en les reunions de PAT de Centro en les que es dissenyarà el PAT del

pròxim curs.

 

– Conformació del nou equip tutor de centre seleccionat després de la convocatòria

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464