Saltar apartados

Funcions

 
Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa
 • Promoció i control del programa
Institut de Ciències de l'Educació
 • Direcció, supervisió, coordinació i assessorament
Facultats / Escoles Universitàries:
 • Coordinadors/Coordinadores
 • Planificar, organitzar i coordinar el PAT en el seu centre.
 • Formar part de la Comissió General del PAT-UA (CG-PAT), assistint i participant en les reunions d'aquesta, així com en les activitats formatives del PAT.
 • Informar del seguiment del PAT: relació de tutors i tutores, alumnat mentor, relació de l'alumnat tutoritzat, incidències, baixes i propostes. Aquesta informació es remetrà a la coordinadora general del PAT.
 • Facilitar a l'equip tutor la informació necessària per al desenvolupament del PAT.
 • Supervisar i realitzar un seguiment inicial del desenvolupament del PAT en el primer trimestre del curs a la coordinació general del PAT, mitjançant una memòria de seguiment que es remetrà a l'ICE a través del formulari disponible en la pàgina web de l'ICE.
 • Realitzar propostes formatives i de millora del PAT a la CG-PAT.
 • Realitzar i presentar la Memòria final del PAT del seu centre, segons plantilla facilitada per l'ICE, i disponible en la pàgina web de l'ICE.

 

 • Tutors/Tutores
Funcions Tasques Implicades

Participar en les reunions PAT  Facultat o Escola.

Assistència a les reunions de coordinació PAT.

Participar en activitats formatives del PAT.

Assistència a activitats formatives sobre l'acció tutorial.

Exercir la funció tutorial en el grup assignat (tutories presencials i virtuals, grupals i individuals).

 

 

 

Informar, orientar i assessorar l'alumnat en temes acadèmics, administratius, professionals i personals.

Presentació davant el grup a tutoritzar, tant de manera presencial a l'aula, com de manera virtual (anuncis). Planificació i realització de tutories individuals i reunions temàtiques amb el grup tutoritzat. Informació i orientació de temàtiques en funció del curs i titulació.

 

Dedicació a través d'un acompanyament més personalitzat durant l'execució d'adaptacions curriculars no significatives amb l'alumnat objecte d'aquestes.

Informar el coordinador/a PAT de Facultat o Escola del seguiment del PAT: relació d'alumnat tutoritzat, sessions tutorials, incidències, baixes i propostes formatives i de millora. Col·laboració en les tasques que s'establisquen dins del pat de cada centre, així com en activitats transversals per a tot l'alumnat, organitzades per l'equip docent pat del grau o d'altres centres.
Realitzar un seguiment inicial del desenvolupament del PAT. Realització i presentació de l'informe inicial, a partir del formulari disposat en la pàgina web de l'ICE.
Realitzar i presentar un informe final que reflectisca totes les tasques tutorials realitzades i l'avaluació del PAT. Realització i presentació de l'informe final, a partir del formulari disposat en la pàgina web de l'ICE.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464