Saltar apartados

Funcions

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa

Promoció i control del programa

Institut de Ciències de l'Educació

Direcció, supervisió, coordinació i assessorament

Facultats / Escoles Universitàries

Coordinadors/Coordinadores Facultat

 • Formar part de la CG-PAT, assistint i participant en aquella, així com en les activitats formatives del PAT.
 • Exercir les tasques de coordinació del PAT en el centre corresponent.
 • Planificar, organitzar el PAT en la seua Facultat o Escola i informar del seguiment del PAT: relació de tutors i tutores, relació de l'alumnat tutoritzat, incidències, baixes i propostes. Aquesta informació es remetrà a la coordinadora general del PAT.
 • Facilitar al professorat tota la informació necessària per al desenvolupament del PAT.
 • Supervisar i realitzar un seguiment inicial del desenvolupament del PAT en el primer trimestre del curs al coordinador/a general del PAT mitjançant un informe de seguiment que es remetrà a l'ICE.
 • Realitzar propostes formatives i de millora del PAT-UA a la CG-PAT.
 • Realitzar i presentar la memòria final del PAT implementat en el seu centre segons la plantilla facilitada, juntament amb els informes dels tutors i tutores de la seua Facultat o Escola. Aquesta memòria es remetrà en els terminis indicats a l’ICE.

Tutors i Tutores Facultats

 • Assistir i participar en les reunions convocades pel coordinador/coordinadora del seu centre (PAT general i PAT-Mobilitat, així com en les activitats formatives del PAT.
 • Exercir la funció tutorial en el grup assignat d'alumnat tutoritzat, mitjançant tutories presencials i virtuals tant a nivell grupal com individual.
 • Informar, orientar i assessorar en temes acadèmics, personals, professionals i administratius a demanda de l'alumnat.
 • Informar al coordinador/a de la seua Facultat o Escola del seguiment del PAT: relació d'alumnat tutoritzat, sessions tutorials, incidències, baixes i propostes.
 • Facilitar a l'alumnat tutoritzat la informació necessària per a un millor desenvolupament acadèmic i professional.
 • Realitzar un seguiment inicial del desenvolupament del PAT en el primer trimestre del curs mitjançant un informe de seguiment que es remetrà al coordinador/a de la seua Facultat o Escola.
 • Realitzar propostes formatives i de millora del PAT-UA al coordinador/a de la seua Facultat o Escola.
 • Realitzar i presentar un informe final segons la plantilla facilitada en el qual es reflectisquen totes les tasques tutorials realitzades. Aquest informe es remetrà en els terminis indicats al coordinador/a de la seua Facultat o Escola.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464