Guia Programa d'Acció Tutorial

 

La guia PAT és el document bàsic d'informació sobre el PAT, el seu desenvolupament i organització, funcions i tasques, cronograma de treball, materials, etc. Pots descargartela en: