I Jornada PAT


PROGRAMA ACCIÓ TUTORIAL 2009 - 2010

Iª JORNADA DE TREBALL SOBRE L'ACCIÓ TUTORIAL UNIVERSITÀRIA

Dimarts, 4 de maig de 2010
De 9 a 14 hores
Saló d'Actes de la E. U. d'Òptica

El Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat, i el Insituto de Ciències de l'Educació (ICE), organitzen la I Jornada de Treball sobre l'Acció Tutorial Universitària.

Es tracta d'una jornada monogràfica sobre l'Acció Tutorial, orientada cap a l'intercanvi d'experiències i informació. Cada centre de la UA realitzarà la seua aportació sobre el desenrotllament del programa en el seu entorn i les peculiaritats que poden ser intercanviades. A més es comptarà amb la participació d'experts en el tema de la Universitat Jaume I de Castelló.
RESUM DEL MATERIAL DE LA JORNADA

PROGRAMA DE TREBALL

RECEPCIÓ I ENTREGA DE MATERIAL

09:00 - 09:30

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA.
Dª Cecilia Gómez Lucas
Vicerectora de Planificació Estratègica i Qualitat

09:30 - 09:45

L'ACCIÓ TUTORIAL UNIVERSITÀRIA:
Passat, present i futur.
D. Salvador Grau Company. Director de l'ICE, Universitat d'Alacant
D. José Daniel Álvarez Teruel, Coordinador del PAT, Universitat d'Alacant
Dª Raquel Mª López López, Alumna i tutora del PAT, Universitat d'Alacant

 

 

09:45 - 10:30

 

DESCANS

10:30 - 11:00

ALTRES EXPERIÈNCIES D'ACCIÓ TUTORIAL
D. José Manuel Gil Beltrán, Director de la Unitat de Suport Educatiu, Universitat Jaume I de Castelló
Dª Esther Climent Tormos, Coordinadora de PAT de la Unitat de Suport Educatiu, Universitat Jaume I de Castelló

 

12:30 - 14:00

Període d'inscripció Fins al dia 30 d'abril de 2010.
  Activitat reconeguda per l'ICE amb certificació de 5 hores formatives.