II Jornada PAT 2011


PROGRAMA ACCIÓ TUTORIAL 2010 - 20111

IIª JORNADA DE TRABALL SOBRE L'ACCIÓ TUTORIAL UNIVERSITÀRIA

Dimarts, 31 de maig de 2011
De 9 a 14 hores
Sala d'Actes de la E. U. d'Òptica

El Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat, i l'Insitut de Ciències de l'Educació (ICE), organitzen la II Jornada de Treball sobre l'Acció Tutorial Universitària.  Enguany el tema serà: "La transició Secundària - Universitat i els plans d'acolliment".

Es tracta d'una jornada monogràfica sobre l'Acció Tutorial, orientada cap a l'intercanvi d'experiències i informació. Assistirà la Vicerectora de Planificació Estratègica i Qualitat, Sra. Cecilia Gómez Lucas, el Director de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), Sr. Salvador Grau Company, i el coordinador del PAT en la Universitat d'Alacant, Sr. José Daniel Álvarez Teruel. Sr. José Miguel Pareja Salines realitzarà una ponència sobre la transició des dels instituts a la universitat i cada centre de la UA realitzarà la seua aportació sobre el desenvolupament del programa en el seu entorn, les peculiaritats que poden ser intercanviades i el seu treball d'acolliment dels alumnes. A més participarà l'Oficina d'Informació a l'alumnat tractan la seua experiència sobre el tema de les jornades.     Període d'inscripció: Fins el dia 30 de maig de 2011. La inscripció estarà limitada a la capacitat de l'aforament, i tindran preferència els tutors participants en el Pla d'Acció Tutorial.

Activitat reconeguda per l'ICE amb certificació de 5 hores formatives.

ENLLAÇ AMB EL MATERIAL PRESENTAT EN LA JORNADA

 

PROGRAMA DE TREBALL

RECEPCIÓ I ENTREGA DE MATERIAL

09:00 - 09:30

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA.
Sra. Cecilia Gómez Lucas - Vicerectora de Planificació Estratègica i Qualitat (UA)

Sr. Salvador Grau Company - Director de l'ICE (UA)

Sr. José Daniel Álvarez Teruel - Coordinador General del PAT

 

 

09:30 - 10:00

 

La transició des dels Instituts
Sr. José Miguel Pareja Salinas - Cap del Dpt. d'Orientació. I.E. Mare Nostrum (Alacant)

10:00 - 11:00

DESCANS

11:00 - 11:30

TAULA DE TREBALL: "L'acollida" en la UA
Coordinadors/es del PAT (UA) i Oficina d'informació a l'alumnat

11:30 - 12:45

Les "Acollides" en Altres Universitats

Sr. José Daniel Álvarez Teruel - Coordinador General del PAT (UA)

 

12:45 - 14:00