Materials PAT

  

1. Materials per a l'Acció Tutorial

  1. Guia PAT
  2. Materials publicats al Repositorio de la Universitat d'Alacant, RUA

Aquest model de funcionament del Programa d'Acció Tutorial ha sigut possible gràcies al treball col·laboratiu entre participants del PAT: coordinadores i coordinadors i tutors i tutores. De manera coordinada des de l'ICE, cada centre dissenya el Programa d'Acció tutorial més convenient per al seu alumnat –i sens dubte necessitarà disposar de materials PAT específics–, però també treballem conjuntament en l'elaboració d'un banc de materials PAT sobre aspectes generals, que puguen ser compartits per totes les persones participants del PAT-UA. Aquests materials estan publicats en el Repositori de la Universitat d'Alacant.  Si vols publicar en aquest apartat del RUA nous materials del teu centre, pots escriure programas.ice@ua.es

C.Recursos de la Universitat d'Alacant

D. Guia del Estudiante.

E. Tríptic Informatiu PAT

 

2. Materials de treball (per a tutors/es i coordinadors/es)

A. Per a tutors/es:

B. Per a coordinadors/es

 

3. Materials publicats a les Jornades PAT realitzades