fisica-aplicada-eps

PROJECTE XARXES D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA. Projectes 2008-2009.

MODALITAT I: Xarxes d'Investigació en Docència Universitària de Titulació- EEES

XARXA
Disseny curricular de les assignatures bàsiques de l'àrea de Física Aplicada en les titulacions de l'Escola Politècnica Superior
PARTICIPANTS
Nom i Cognoms
Departament
MARIELA LAZARA ALVAREZ LOPEZ (COORD.) FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
ADRIANO CAMPO BAGATIN
FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
AMPARO MARCO TOBARRA FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
ANDRES MARQUEZ RUIZ FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
ANTONIO HERNANDEZ PRADOS FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
AUGUSTO BELENDEZ VAZQUEZ FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
CRISTIAN NEIPP LOPEZ FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
DAVID ISRAEL MENDEZ ALCARAZ FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
JENARO VERA GUARINOS FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
JOSE JOAQUIN RODES ROCA FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
JUAN CARLOS MORENO MARIN FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
JULIO LUIS ROSA HERRANZ FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
MANUEL FRANCISCO ORTUÑO SANCHEZ FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
MANUEL PEREZ MOLINA FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
MARIA SOLEDAD YEBRA CALLEJA FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
PAULA GABRIELA BENAVIDEZ
FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
ROBERTO DALE VALDIVIA FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
SERGI GALLEGO RICO FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
TARSICIO BELENDEZ VAZQUEZ FISICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA
TEMÀTICA
La xarxa docent durant el curs 2008/2009 realitzarà un estudi quant al disseny curricular, en les assignatures de Física de l'Àrea de Física Aplicada en les titulacions d'Arquitectura Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, Enginyeries Informàtiques i Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge. Aquest estudi està encaminat a dissenyar una assignatura bàsica que introduïsca els crèdits ECTS garantint la mobilitat entre titulacions de la mateixa branca del coneixement dels estudiants i facilite la transparència de crèdits entre les diferents titulacions de la EPS.
ASSIGNATURES
Cod. Assignatura
6284 FISICA GENERAL
7301 FONAMENTS FISICS DE L'ARQUITECTURA TECNICA
9167 FONAMENTS FISICS DE LA INFORMATICA
9349 FONAMENTS FISICS DE LA INFORMATICA
9386 FONAMENTS FISICS DE LA INFORMATICA
7030 FONAMENTS FISICOS DE LA ENGINYERIA
6740 FONAMENTS FISICS I
6741 FONAMENTS FISICS II
OBJECTIUS
  • Estudi dels objectius i competències comunes de les assignatures de Física bàsica en les titulacions d'Arquitectura Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica en Obres Públiques, Enginyeries Informàtiques i Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge.
  • Disseny de la guia docent de la matèria de Física per a les cinc titulacions, que permeta la mobilitat de l'alumnat entre les titulacions de la EPS i la transversalitat dins de cada titulació en qüestió.