2545

Red de Tercer Curso del Grado en Turismo

MODALITAT

MODALITAT I: Xarxes d'Investigació en docència universitària de Titulació-EEES.

PARTICIPANTS

Departament/centre

HUMANITATS CONTEMPORÀNIES

COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL

ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA

ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES

FILOLOGIA ANGLESA

MÀRQUETING

FILOLOGIAS INTEGRADES

ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA

ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA

Cognoms i nom

PASTOR ALFONSO, MARIA JOSEFA (COORD.)

FERNANDEZ POYATOS, MARIA DOLORES

MORENO IZQUIERDO, LUIS

PEREIRA MOLINER, JORGE

MARTINEZ MUÑOZ, MARIA YOLANDA

ALESON CARBONELL, MARIA AMPARO

ENGUIX VAÑO, MARIA LOURDES

PLANELLES IVAÑEZ, MONSERRAT JOSEFA

NAVALON GARCIA, MARIA DEL ROSARIO

MARTINEZ DIAZ, JOSE ANTONIO

HERNANDEZ ARIZA, JAVIER

TEMÀTICA

Elaboració de les guies docents de les 11 assignatures del Tercer Curs del Grau en Turisme en el nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

OBJECTIUS

Elaborar les guies docents basant-se en criteris de qualitat i uniformitat en els criteris de realització per a evitar solapament de continguts. Complir i revisar la implantació de l'oferta formativa. Prioritzar l'atenció a l'alumnat. Proposar millores.

METODOLOGIA

Es crearà un Grup de treball en el Campus Virtual. Es realitzaran reunions periòdiques per a contrastar els documents que prèviament es penjaran en Documents del Grup de Treball.