2546

Red de seguimiento de las materias básicas de física en las titulaciones de Ingeniería

MODALITAT

MODALITAT I: Xarxes d'Investigació en docència universitària de Titulació-EEES.

PARTICIPANTS

Departament/centre

FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL

Cognoms i nom

BENAVIDEZ, PAULA GABRIELA (COORD.)

ALVAREZ LOPEZ, MARIELA LAZARA

BELENDEZ VAZQUEZ, AUGUSTO

BELENDEZ VAZQUEZ, TARSICIO

GALLEGO RICO, SERGI

HEREDIA AVALOS, SANTIAGO

HERNANDEZ PRADOS, ANTONIO

MARCO TOBARRA, AMPARO

RODES ROCA, JOSE JOAQUIN

ROSA HERRANZ, JULIO LUIS

SEVA FOLLANA, ALBERTO

YEBRA CALLEJA, MARIA SOLEDAD

TEMÀTICA

Seguiment i avaluació de la qualitat de les assignatures de física en les titulacions d'Enginyeria de l'Escola Politècnica Superior (EPS).

OBJECTIUS

Seguiment de la posada en comuna realitzada per l'àrea de Física en la implantació dels graus en les titulacions d'Enginyeria en l'EPS. Seguiment i avaluació dels descriptores, Electricitat, Magnetisme, EM, Termodinàmica, Moviments ondulatori i oscil·latori, en el marc de les regulacions ministerials de les titulacions.

METODOLOGIA

Col·laboració en la recopilació de les experiències docents que optimitzen els recursos humans, tècnics i econòmics disponibles pel professorat en l'àrea de física i seguiment dels resultats de les avaluacions i metodologies d'aquestes titulacions per a la millora de la qualitat docent.