2578

Red de coordinación y seguimiento del primer curso del Grado en Ing. Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT) de la Escuela Politécnica Superior.

MODALITAT

MODALITAT I: Xarxes d'Investigació en docència universitària de Titulació-EEES.

PARTICIPANTS

Departament/centre

FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL

TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ

MATEMÀTICA APLICADA

CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Cognoms i nom

ALVAREZ LOPEZ, MARIELA LAZARA (COORD.)

BALLESTER BERMAN, JOSEP DAVID

BELENDEZ VAZQUEZ, AUGUSTO

BENAVIDEZ ., PAULA GABRIELA

GARCIA CHAMIZO, JUAN MANUEL

LLORET CLIMENT, MIGUEL

MARTIN GULLON, ENRIQUE

MARTINEZ MARIN, TOMAS

NESCOLARDE SELVA, JOSUE ANTONIO

SAEZ MARTINEZ, JUAN MANUEL

SUAU PEREZ, PABLO

TEMÀTICA

Seguiment i coordinació del primer curs, instruments per a coordinar i millorar la qualitat docent del Grau.

OBJECTIUS

Seguiment de la implantació del curs 1 del grau. Estratègies, mecanismes i indicadors de qualitat en la implementació de l'avaluació formativa en el GISIT.

METODOLOGIA

Estudi dels resultats aconseguits durant el curs 2010-11, de les problemàtiques oposades en la implantació del primer curs i indicadors de qualitat de les agències avaluadores i comparació amb les taxes del títol.