2831

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CURSO 1 DEL GRADO DE TELECOMUNICACIÓN DE LA EPS 

MODALITAT

MODALITAT I: Xarxes d'Investigació en docència universitària de trams de Titulació-EEES

PARTICIPANTS

Departament/centre

FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL

TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ

MATEMÀTICA APLICADA

CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Cognoms i nom 

GALLEGO RICO, SERGI (Coord.)

BALLESTER BERMAN, JOSEP DAVID

BELENDEZ VAZQUEZ, AUGUSTO

BENAVIDEZ, PAULA GABRIELA

CHAARAOUI, ALEXANDROS ANDRE

LLORET CLIMENT, MIGUEL

MARTIN GULLON, ENRIQUE

MARTINEZ MARIN, TOMAS

NESCOLARDE SELVA, JOSUE ANTONIO

SAEZ MARTINEZ, JUAN MANUEL

TEMÀTICA

Seguiment i coordinació del prime curs, instruments per a coordinar i millorar la qualitat docent del Grau.

OBJECTIUS

Seguiment de la implantació del curs 1 del grau. Estratègies, mecanismes i indicadors de qualitat en la implementació de l’avaluació formativa en el GISIT.

METODOLOGIA

Estudi dels resultats obtinguts durant el curs 2012-13, de les problemàtiques trobades en la implantació del primer cur i indicadors de qualitat de les agències avaluadores i comparació de les taxes del títol.