3036

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CURSO 1 DEL GRADO DE TELECOMUNICACIÓN DE LA EPS 2013-2014 

MODALITAT

MODALITAT I: Xarxes d'Investigació en docència universitària de trams de Titulació-EEES

PARTICIPANTS

Departament/centre

FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL

I.U. FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES

TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ

MATEMÀTICA APLICADA

CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Cognoms i nom 

GALLEGO RICO, SERGI (Coord.)

BALLESTER BERMAN, JOSEP DAVID

BELENDEZ VAZQUEZ, AUGUSTO

BENAVIDEZ LOZANO, PAULA GABRIELA

CHAARAOUI ., ALEXANDROS ANDRE

LLORET CLIMENT, MIGUEL

MARTINEZ MARIN, TOMAS

NESCOLARDE SELVA, JOSUE ANTONIO

SAEZ MARTINEZ, JUAN MANUEL

TEMÀTICA

Per a millorar la coordinació del grau s'analitzarà: -Problemes amb les altes taxes d'abandonament.  -Problema amb alumnes matriculats no procedents de batxillerat.

OBJECTIUS

Els objectius són optimitzar la coordinació del primer curs del grau de telecomunicacions. S'ha observat un grau molt elevat d'abandonament de la titulació i hem de buscar les causes que l'originen i per posar remei. Es buscaran estratègies i mecanismes per augmentar la qualitat de la docècia.

METODOLOGIA

Es compararan els resultats dels dos darrers cursos i es veurán els resultats de les estratègies posades en marxa. Es duran a terme reunions periódiques per coordinar la tasca desenvolupada pels coordinadors de cada assignatura. S'analitzarà com van produint-se l'abandonament en l'avaluació continuada