3137

RED DOCENTE GÉNERO E IGUALDAD EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y LIBERTAD DE CREENCIAS 

MODALITAT

MODALITAT II: Xarxes de Recerca en docència universitària de lliure conformació EEES

PARTICIPANTS

Departaments/centres

CIÈNCIES HISTÒRICO-JURÍDIQUES

ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT

SEC. ADM. DPT. ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT

Cognoms i nom 

TORRES DIAZ, MARIA CONCEPCION (Coord.)

ESQUEMBRE VALDES, MARIA DEL MAR

GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT

MONTESINOS SANCHEZ, MARIA NIEVES

MORAGA GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES

MUNGUIA MARTIN, MARIA YOLANDA

TEMÀTICA

Aplicació i implementació de la perspectiva de gènere en la docència i recerca universitària com a criteri d'anàlisi jurídica en l'ensenyament/aprenentatge en Dret Constitucional.

OBJECTIUS

Anàlisi i avaluació de nous mètodes i eines alternatives al tradicional ensenyament en matèria de dret constitucional i llibertat de creences en honor de plantejar millores en les competències específiques i transversals fonamentades en la igualtat i la no discriminació. Anàlisi i estudi en la implementació de continguts específics en cadascuna de les assignatures. Propostes de millores, difusió de conclusions i resultats.

METODOLOGIA

Reunions periòdiques per a debatre, analitzar i avaluar la posada en pràctica de la implementació de la perspectiva de gènere en l'activitat docent i investigadora. Analitzar els obstacles oposats. Assistència a seminaris específics i/o jornades així com la impartició i participació en els aquestos.