3498

 

RED DE COORDINACIÓN DEL GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA PARA EL CURSO 15-16

MODALITAT

MODALITAT I: Xarxes d'Investigació en docència universitària de trams de Titulació-EEES

PARTICIPANTS

Departament/centre

I.U. ENGINYERIA DELS PROCESSOS QUÍMICS

ENGINYERIA CIVIL

ENGINYERIA QUÍMICA

Cognoms i nom 

GÓMEZ-RICO NÚÑEZ DE ARENAS, MARÍA FRANCISCA (Coord.)

ARACIL DEVESA, JOSÉ

ESCUDERO MIRA, RUBÉN

GARCÍA ALGADO, PEDRO

OLAYA LÓPEZ, MARIA DEL MAR

ORTUÑO GARCÍA, NURIA

PAÑOS GONZÁLEZ, MARÍA

RUIZ FEMENIA, JOSE RUBÉN

SALCEDO DIAZ, RAQUEL

SÁNCHEZ MARTÍN, ISIDRO

SAQUETE FERRÁNDIZ, MARÍA DOLORES

YÁÑEZ ROMERO, FABIO ANTONIO

TEMÀTICA

Xarxa de coordinació i seguiment en la implementació eficaç de la titulació. Millores a introduir.

OBJECTIUS

El principal objectiu del treball consisteix a implementar en el Grau en Enginyeria Química les mesures voluntàries que es proposen en l'informe provisional de renovació d'acreditació, en concret relacionades amb la coordinació entre professors, tant horitzontal com a vertical. Es tracta d'un aspecte important lloc que, encara que siguen intervingudes voluntàries, la millora contínua ha d'estar sempre present i per a la pròxima renovació d'acreditació seria valorat molt positivament.

METODOLOGIA

Els principals col·laboradors seran un professor coordinador de cada curs, que al seu torn implicarà a la resta de professors, un estudiant representant de cada curs i l'Equip Directiu de la titulació. Per tant, es tracta d'una xarxa gran que inclou la participació de totes les parts involucrades en els estudis de Grau en Enginyeria Química.
Aquest projecte té com a antecedent una altra xarxa desenvolupada durant el curs 14-15, que s'utilitzarà com a punt de partida. En ella es va emprar l'eina Google Calendar per a controlar la distribució de treball no presencial de l'alumnat al llarg del curs. Per tant, la metodologia a seguir en aquest cas consistirà a emplenar el calendari del curs 15-16 per a completar les dades que van faltar el curs anterior, conèixer la variació d'un any per a un altre, i aconseguir disposar de la distribució amb major antelació. D'altra banda, s'intensificaran les reunions de coordinació prestant especial atenció a la coordinació vertical.