Saltar apartados

3670

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES BIBLIOGRÁFICAS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO EN EL ÁMBITO DE LA LITERATURA EN LENGUA INGLESA 

MODALITAT

MODALITAT I: Xarxes referides a Titulacions

PARTICIPANTS

Departament/centre

FILOLOGIA ANGLESA

FILOLOGIA ANGLESA

FILOLOGIA ANGLESA

FILOLOGIA ANGLESA

FILOLOGIA ANGLESA

FILOLOGIA ANGLESA

FILOLOGIA ANGLESA

Cognoms i nom

SANCHEZ MARTI, JORDI (Coord.)

ALVAREZ AMOROS, JOSE ANTONIO

ALVAREZ RECIO, LETICIA ELENA

CAPORALE BIZZINI, SILVIA JULIA

GOMEZ REUS, MARIA TERESA

KERSLAKE YOUNG, LORRAINE JOANNA

LOPEZ ROPERO, MARIA LOURDES

TEMÀTICA

Una de les novetats més importants dels nous plans d'estudi és la introducció dels Treballs de finalització de Grau (TFGs). Després de diversos anys d'implantació d'aquesta assignatura, els equips docents que supervisen l'elaboració de TFGs per al Grau en Estudis Anglesos han anat adquirint l'experiència suficient per a identificar possibles àrees de millora que incideixen en l'eficiència dels processos educatius. Un dels reptes principals als quals ens enfrontem ve provocat pels mecanismes d'accés al coneixement. El nostre alumnat ha crescut en un entorn marcat per la facilitat d'accés a la informació. No ens hauria de sorprendre, doncs, que l'alumnat reproduïsca en l'àmbit acadèmic les seues pautes habituals d'accés a la informació. En altres paraules, la porta d'accés al coneixement que usa el nostre alumnat sol ser el cercador Google. Sense negar els beneficis que una eina com Google ha suposat per al desenvolupament acadèmic, el seu ús quasi exclusiu genera una visió distorsionada de les àrees de coneixement, sobretot en el cas d'estudiants sense una formació especialitzada. Un primer efecte de les cerques en internet és l'excés d'informació, que resulta impossible de processar. També afecta a la qualitat de la informació, doncs bona part del material disponible en la xarxa no està avalat acadèmicament. Finalment, s'han generat problemes relacionats amb la propietat intel·lectual que haurien d'evitar-se en el futur. Proposem l'elaboració d'una guia destinada a facilitar la preparació de TFGs sobre un tema relacionat amb la literatura escrita en llengua anglesa. Aquesta guia reunirà informació relativa al funcionament de l'assignatura, els recursos bibliogràfics i electrònics específics disponibles en la UA, la presentació del treball acadèmic i la cita de fonts per a evitar el plagi. Una vegada acabada, aquesta guia es lliurarà a tot l'alumnat matriculat en aquesta assignatura a partir del curs 2017-18.

OBJECTIUS

Per a la majoria d'estudiants matriculats en el Grau d'Estudis Anglesos l'elaboració del Treballe Fi de Grau (TFG) representa la primera ocasió en la qual escometen un treball acadèmic autònom. Malgrat la formació rebuda durant el Grau, l'experiència acumulada durant aquests anys pels membres d'aquesta Xarxa ens mostra que molts dels nostres estudiants manquen de la formació necessària per a enfocar la seua TFG i fer un ús adequat dels recursos bibliogràfics a la seua disposició en la Biblioteca de la Universitat d'Alacant (BUA). Els objectius que ens plantegem són:1. Fer una anàlisi del tipus de necessitats bibliogràfiques que presenten els estudiants que estan realitzant un TFG, sobre un tema relatiu a la literatura en llengua anglesa, durant el curs 2016/17.2. Establir correspondències entre el tipus de necessitats bibliogràfiques de l'alumnat i les assignatures de literatura anglesa que conformen el pla d'estudis del Grau en Estudis Anglesos. Atès que les assignatures s'organitzen seguint els períodes històrics, s'incorpora ací un criteri cronològic.3. Definir les estratègies metodològiques que ens ajuden als docents a orientar a l'alumnat en funció del període històric al que s'adscriga la temàtica triada per al TFG.

METODOLOGIA

Els membres d'aquesta xarxa formen part del Grup de Recerca de la UA Research in Transhistorical Literary Studies in English (a excepció de l'especialista de la Universitat de Sevilla). El desenvolupament del projecte que ací proposem es beneficiarà doncs d'aquesta plataforma organitzativa i facilitarà la col·laboració entre els diferents membres. Entenem que l'elaboració d'aquesta guia passarà a ser una de les activitats centrals d'aquest grup de recerca al llarg de 2017. Atès que aquesta xarxa està composta per especialistes en literatura escrita en llengua anglesa, es farà una distribució de les diferents àrees geogràfiques i períodes històrics concordes al perfil dels integrants de la xarxa. En una trobada inicial s'asseuran les bases metodològiques que afecten a l'organització i tractament del material i de la informació. A partir d'ací es programaran reunions amb una periodicitat mensual per a analitzar l'evolució del nostre treball i l'execució de l'objectiu final. Com a principi metodològic assumim que tots els recursos bibliogràfics, tant en format imprés com a electrònic, han d'estar accessibles a través de la BUA. De fet, s'inclourà la signatura corresponent de les publicacions referenciades. És per açò que, si s'estima oportú, se cercarà la col·laboració del personal de la BUA perquè ens oferisquen el seu assessorament. En el cas de la professora de Sevilla, també haurà de cenyir-se al material disponible en el nostre sistema bibliotecari. A causa de la distància, a aquesta professora se li assignarà l'elaboració de l'apartat corresponent a la literatura anglesa dels segles XVI i XVII, en els quals és especialista i que no estan coberts per la resta d'integrants d'aquesta xarxa i del grup de recerca al com pertanyen.

CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE

Mitjançant la guia  que ací proposem s'agilitaran els processos conduents a la realització del TFG sobre un tema relacionat amb la literatura escrita en llengua anglesa, ja que els estudiants trobaran reunida tota la informació necessària per a conèixer el funcionament d'aquest treball en totes les seues facetes administratives. També s'inclouran indicacions útils perquè l'alumnat des d'un inici prenga les seues pròpies decisions per a triar una temàtica i perquè resolguen dubtes relacionats amb la redacció, estil i presentació del treball. No solament guanyarem en l'eficàcia del procés d'aprenentatge, sinó que es possibilitarà que els TFGs adquirisquen una major rellevància acadèmica en la nostra disciplina. Per tant, esperem que aquesta guia contribuïsca al fet que els nostres estudiants puguen elaborar TFGs que siguen homologables als d'altres centres europeus.
Aquesta guia s'ofereix com una eina útil perquè els TFGs de la nostra especialitat donen un salt de qualitat important.

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464