Saltar apartados

3720

ACTITUDES DESARROLLADAS POR ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN SALUD MENTAL 

MODALITAT

MODALITAT I: Xarxes referides a Titulacions

PARTICIPANTS

Departament/centre

INFERMERIA

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN D'ALACANT

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN D'ALACANT

INFERMERIA

Cognoms i nom

JULIA SANCHIS, ROCIO (Coord.)

AGUILERA ZAMORA, ÁNGELA

BEVIA FEBRER, BEGOÑA MARIA

GALIANA ROCH, JOSE LUIS

MARTINEZ LOPEZ, LIDIA

PASTOR BERNABEU, MARCELINO VICENTE

PÉREZ ESQUERDO, ÁNGELA

SANJUAN QUILES, ANGELA

VIDAL ANDREU, JOSÉ

TEMÀTICA

Participació en activitats de voluntariat en unitats de salut mental com a estratègia per a l'adquisició d'actituds positives, la reducció de l'estigma  i l'adquisició de competències entre l'alumnat del Grau d'Infermeria.

OBJECTIUS

Valorar les actituds dels estudiants d'infermeria cap a la salut mental després de la seua participació en les activitats de voluntariat en unitats de salut mental.JUSTIFICACIÓ: Els trastorns mentals són un problema significatiu que tenen un impacte continu per als pacients afectats i les seues famílies, fins i tot quan es consideren estabilitzats o recuperats (Cowley 2016). Les persones afectades per aquesta sèrie de patologies pateixen tant les discapacitats i dificultats d'integració inherents a elles com les conseqüències del desconeixement social que existeix cap als trastorns mentals i els qui les pateixen (Muñoz, 2009). Aquest prejudici social no solament es dóna en la població general sinó que es fa extensible entre els familiars, els professionals soci sanitaris, i els mitjans de comunicació. La infermeria constitueix un dels majors col·lectius professionals de la salut, i independentment de si treballen o no en un ambient específic de salut mental, poden entrar en contacte amb aquests pacients en algun moment del seu desenvolupament professional (Cowley, 2016). La infermeria té la possibilitat de contribuir positivament en la vida d'aquest col·lectiu o per contra mostrar actituds negatives preconcebudes, que repercuteixen en la qualitat de l'atenció prestada (Thornicroft 2007). L'estratègia passa per millorar les habilitats i coneixements relacionats amb la salut mental i confiança clínica en el tracte amb aquest col·lectiu (Szpak & Kameg 2013). A pesar que les expectatives dels estudiants és estar llests per al món laboral, existeix una evident preocupació per si la seua preparació acadèmica i pràctica ha sigut suficient. Aquesta preparació s'aconsegueix a través de la combinació de l'aprenentatge teòric en el campus i l'exposició a persones que estan experimentant episodis aguts de malaltia mental pot contribuir a reforçar la seua confiança.

METODOLOGIA

El servei de voluntariat de l'Hospital Universitari de Sant Joan ha donat la seua autorització i acollirà als alumnes interessats a participar en aquesta iniciativa en les unitats de trastorns de l'alimentació i unitat de psiquiatria.METODOLOGIA: per a la valoració inicial de les actituds dels estudiants s'empra en primer lloc una escala de diferencial semàntic pròpia amb dotze parells d'adjectius. Els adjectius bipolars se situen en un continu de set punts que es puntuen des d'1 fins a 7. L'ordre d'aparició dels parells d'adjectius és aleatorizado amb la finalitat d'evitar l'aquiescència, i la resposta a l'atzar, asi com augmentar la fiabilitat global de l'escala.  En segon lloc s'empra l'eina CAMI de Taylor i Dear (1981). Es tracta d'una escala de 40 ítems avaluada amb una escala de Likert de 5 punts, que va de completament d'acord a completament en desacord. L'escala consisteix en 4 factors anomenats autoritarisme, benevolència, restrictividad social i ideologia de salut mental en la comunitat.Finalment i només post- intervenció s'analitza la percepció de l'experiència mitjançant un grup de discussió.

CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE

Els resultats que s'esperen obtenir amb aquesta experiència de voluntariat són en primer lloc canviar les actituds dels estudiants d'infermeria (que segons la literatura són considerades com a negatives)  i en segon lloc descriure la percepció sobre l'experiència acumulada en el procés d'ensenyament/aprenentatge.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464