3790

VALIDACIÓN DE LISTAS DE COMPROBACIÓN (CHECKLISTS) Y SU APLICACIÓN EN CONTEXTOS PROFESIONALES Y DE APRENDIZAJE 

MODALITAT

MODALITAT I: Xarxes referides a Titulacions

PARTICIPANTS

Departament/centre

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

ALUMNA DE GRAU D'INFERMERIA

ALUMNE DE MÀSTER

UNIVERSITAT DE HUELVA

INFERMERIA

INFERMERIA

Cognoms i nom

SANJUAN QUILES, ANGELA (Coord.)

CASTEJON DE LA ENCINA, MARIA ELENA

CLEMENT IMBERNON, JUAN

FERNANDEZ VILLAGRASA, MARIA MERCEDES

GARCIA ARACIL, NOELIA

MARTÍNEZ USERO, IRENE JUANA

PINTOR CRISPÍN, JAVIER

RAMOS PICHARDO, JUAN DIEGO

REVERT GANDÍA, ROSA MARÍA

RICHART MARTÍNEZ, MIGUEL

TEMÀTICA

Interrelació i coordinació teoria/pràctica. Validació d'eines d'avaluació de procediments i tècniques d'infermeria. 

OBJECTIUS

L'objectiu d'aquesta xarxa és validar llistes de comprovació per a l'avaluació de competències procedimientales en tècniques d'Infermeria.Encara que l'avaluació de la docència sempre ha tingut lloc important en la funció docent, en anys recents s'ha incrementat l'interès perquè aquesta es duu a terme de forma, que s'aconseguisca avaluar la competència professional del nostre alumnat. D'altra banda, en Infermeria especialment i en totes les professions de salut en les seues pràctiques clíniques/prácticum es pretén posar en pràctica l'après en espais controlats de simulació clínica directament amb els nostres pacients en diferents contextos professionals. Els sistemes d'avaluació institucional i de qualitat dels sistemes sanitaris tenen com a objectiu la seguretat dels pacients, és per açò que realitzar un procés d'ensenyament-aprenentatge que es trobe coordinat i interrelacionat amb els serveis de salut és una necessitat de les nostres titulacions. Com indica Rueda, l'avaluació de la docència és un tema vigent en l'agenda educativa, tant pel paper fonamental que pot exercir en la millora de les institucions, com per ser objecte de les polítiques institucionals i nacionals d'avaluació (RIIED,2008). El mesurament és el procés de vincular conceptes abstractes amb indicadors empírics (Carmines 1991). I en aquest procés, l'instrument de mesurament o de recol·lecció de dades juga un paper central. Una llista de comprovació checklist ajuda a reduir els errors provocats pels potencials límits de la memòria i l'atenció en l'ésser humà. Ajuda a assegurar la consistència i exhaustivitat en la realització d'una tasca (Bostwick, 2005).

METODOLOGIA

Aquests checklist  han sigut elaborats mitjançant consulta i consens de grups d'experts clínics (validesa de contingut) A partir de les llistes de comprovació elaborades pels docents/alumnat de l'assignatura i disponibles en Campus virtual per a tot l'alumnat es realitza una avaluació individual en sales de simulació per a avaluar les habilitats procedimentals adquirides pels estudiants i la validesa aparent (per un grup d'estudiants i de professorat). Els checklists estan basats en els criteris imprescindibles per a dur a terme unes bones pràctiques professionals. L'alumnat participant serà informat del procediment, coneixerà els checklists i la no participació no afectarà a la qualificació en l'assignatura. 

CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE

Aquesta rede contribueix a millorar la coordinació i interrelació teoria prácticaFortalecer un procés d'ensenyament aprenentatge basat en competències profesionalesUnificar criteris de formació i assistencials entre professorat i professionals clínics.