Saltar apartados

3893

LA EXPERIENCIA DE LA TUTORIZACIÓN CLÍNICA EN EL PRACTICUM DE ENFERMERÍA 

MODALITAT

MODALITAT I: Xarxes referides a Titulacions

PARTICIPANTS

Departament/centre

INFERMERIA

ALUMNA DE GRAU EN INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

INFERMERIA

Cognoms i nom

PERPIÑA GALVAÑ, JUANA (Coord.)

ÁLVAREZ ARGUETA, ESMERALDA BEATRIZ

CABAÑERO MARTINEZ, MARIA JOSEFA

CLEMENT IMBERNON, JUAN

DOMINGO POZO, MANUELA

GABALDON BRAVO, EVA MARIA

LLOR GUTIERREZ, LUIS

PEÑA RODRIGUEZ, ANTONIO

PERPIÑA GALVAÑ, MARIA CARMEN

SANJUAN QUILES, ANGELA

TEMÀTICA

Paral·lelament a la implantació del Grau en Infermeria, va ser reconeguda per la Consellería de sanitat del govern valencià, la figura del tutor clínic com a professional de referència per als alumnes d'infermeria durant el practicum en centres assistencials. Després de cinc anys d'implantació del nou model de practicum, no s'ha realitzat cap anàlisi sobre la satisfacció i expectatives del tutor clínic en relació a la seua funció docent.

OBJECTIUS

La figura del tutor clínic és un agent imprescindible per a garantir la qualitat de l'aprenentatge de l'alumne d'infermeria durant el practicum, ja que és la persona de referència que ajuda a l'alumne en el seu procés d'aprenentatge d'una manera planificada i coordinada. Tradicionalment, els Centres assistencials públics han rebut alumnes tant d'universitats públiques com a privades, i amb la implantació del nou model de practicum en el Grau d'Infermeria, han oferit un pool de professionals d'infermeria que voluntàriament es presentaven per a ser tutors clínics. En els últims anys s'ha observat que algun d'ells manifestava la seua intenció de mantenir-se com a tutor clínic només d'alumnes de la universitat privada però no de la universitat pública, a causa de la contraprestació rebuda per part de la primera, en forma de cursos de postgrau i màsters gratuïts o fins i tot en forma de retribució econòmica. Davant aquesta preocupant situació, i atès que no s'ha realitzat cap anàlisi sobre la satisfacció i expectatives del tutor clínic en relació a la seua funció docent, sembla pertinent realitzar una recerca en aquest sentit, que aporte informació que permeta establir estratègies de millora. Així, els objectius del present treball són: Objectiu general: Explorar l'experiència de tutorización dels tutors clínics del practicum del Grau en Infermeria. Objectius específics: Identificar la percepció dels tutors clínics respecte a la funció docent que exerceixen. Explicitar les expectatives dels tutors clínics respecte a la interacció amb els estudiants. Identificar el grau de satisfacció i les necessitats dels tutors clínics. Desenvolupar les funcions docents del tutor clínic per a establir el perfil del mateix.

METODOLOGIA

En aquest projecte col·laboren professors responsables d'assignatures practicum del Grau en Infermeria, professors associats que són coordinadors de practicum de diferents centres assistencials i la Coordinadora de la titulació d'Infermeria. La metodologia que s'utilitzarà serà: 1) elaborar enquestes de satisfacció dirigides als tutors clínics, que tindran una anàlisi de tipus quantitatiu i que seran distribuïdes pels coordinadors de Centre 2) realització de grups de discussió amb tutors clínics per a aprofundir més en l'experiència de tutorización, explorant les seues expectatives i necessitats en relació a la seua funció docent. Aquesta anàlisi serà de tipus qualitatiu.

CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE

Els resultats d'aquest treball permetran conèixer el grau de satisfacció dels tutors clínics amb el seu rol docent, les seues necessitats per a poder exercir aquesta funció així com les seues expectatives. Aquesta informació és crucial perquè, des de la universitat, es puguen implementar intervencions eficaces dirigides a motivar als tutors clínics, la qual cosa redundarà en una millora de la qualitat del processe ensenyament-aprenentatge que es produeix durant el practicum. Els resultats d'aquest estudi també podrien formar part d'un projecte més ampli, que intente establir el perfil de tutor clínic que el Departament d'Infermeria de la Universitat d'Alacant cerca per als seus estudiants.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464