Saltar apartados

3745

GRUPS D'ALT RENDIMENT ACADÈMIC INTERNACIONAL DE DOCTORAT -GARAID / GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL DE DOCTORADO /HIGH ACADEMIC ACHIEVEMENT  INTERNATIONAL DOCTORAL GROUPS-HAAIDG 

MODALITAT

MODALITAT II: Xarxes de grups de col·laboració en investigació

PARTICIPANTS

Departaments/centres

FILOLOGIA CATALANA

FILOLOGIA CATALANA

H. MED., H. MOD. I CIÈNCIES I TÈC. HIST.

FILOLOGIES INTEGRADES

FILOLOGIA CATALANA

SECR. ADMIN. DPT. FILOLOGIA CATALANA

FILOLOGIA CATALANA

PREH., ARQ., H. ANTIGA, FIL. GREGA, I FIL. LLAT.

FILOLOGIA CATALANA

FILOLOGIA CATALANA

FILOLOGIA CATALANA

Cognoms i nom 

MARTINEZ PEREZ, VICENT (Coord.)

ANTOLI MARTINEZ, JORDI MANUEL

CABEZUELO PLIEGO, JOSE VICENTE

FRANCO SANCHEZ, FRANCISCO

GARCIA SEBASTIA, JOSEP VICENT

LILLO SEDANO, ROSARIO

MARTINEZ MARTINEZ, CATERINA

MESA SANZ, JUAN FRANCISCO

MONTOYA ABAT, BRAULI

PONS CONCA, JAUME

SANCHEZ LOPEZ, ELENA

TEMÀTICA

Investigar, desenvolupar i implementar estratègies i metodologies tendents a la la constitució de Grups d'Alt Rendiment Acadèmic Internacional de Doctorat. En els estudis de Doctorat actuals és més necessària encara que abans la col·laboració, coordinació i cooperació per a la investigació i la innovació en els estudis oficials tendents al títol de Doctor/a que es desenvolupen a la Universitat d'Alacant, tenint en compte el marc de referència de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Es desenvolupa en principi des del Programa de Doctorat en Relacions Interculturals i Històriques en l'Europa Mediterrània Medieval" --que és el si de l'ISIC-IVITRA i del programa Prometeo d'excel·lència PrometeoII/2014/018, adscrit al Dept de Filologia Catalana--, encara que moltes de les necessitats i reptes a què hom mirarà de donar resposta amb la xarxa proposada són transversals i comunes a tos els doctorats: docència no presencial, no a l'aula, docència per tutories sovint a distància, internacionalització, estades a l'estranger, línies i equips de recerca molt especialitzats, necessitat de generació de coneixement amb les tesis, necessitat de transferència (publicacions, participació en trobades científiques, tant prèviament com posteriorment a la tesi i com a explicació d'ella), etc.

OBJECTIUS

Justificació: Els estudis de Doctorat, estructurats en els diversos Programes de Doctorat, donen pas a la titulació oficial més alta prevista per la normativa universitària española (i internacional): el títol de Doctor. De fet, hi ha 3 modalitats de titulació oficial de Doctorat: Doctor, Doctor Internacional i Doctor per cotutela (internacional; que pot englobar també el Doctorat Internacional). Les tres modalitats requereixen, i de fet conformen ja per se", d'atenció a grups d'alt rendiment acadèmic amb un elevat grau d'internacionalitat. Aquestes tres modalitats de la titulació oficial de Doctorat es poden donar en un mateix Programa de Doctorat, i per tant, la investigació, el desenvolupament i la implementació d'estratègies i metodologies que despleguem en la xarxa proposada poden ser útils transversalment. Alhora, els tres tipus de doctorat indicats requereixen d'atenció i innovació docent diferenciada en atenció als diversos factors que impliquen: internacionalització, estades breus i llargues (de 3 mesos quant al Drt Internacional, i fins i tot de 6 mesos quant al de Cotutela internacional --amb qualque cas d'un mínim d'1 any segons el conveni establert--, accés i participació en seminaris internacionals, etc.), dificultat afegida del multilingüisme derivat de les estades a l'estranger i de la "necessària" particiació en fòrums internacionals, etc.

METODOLOGIA

Investigar, desenvolupar i implementar estratègies i metodologies d'ensenyament especialitzat interdisciplinar d'activitats transversals. - Investigar, desenvolupar i implementar estratègies i metodologies d'ensenyament especialitzat amb alt grau d'internacionalitat (gestió de les estades a l'exterior, gestió de la tasca realitzada i mentre és realitzada). - Investigar, desenvolupar i implementar estratègies i metodologies d'implementació coherent de les estades amb i en el procés de ralització/redacció de la tesis doctoral. - Investigar, desenvolupar i implementar estratègies i metodologies d'implementació i optimització de la transferència dels resultats de la recerca."

CONTRIBUCIÓ DEL PROYECTE

Investigar, desenvolupar i implementar estratègies i metodologies tendents a la la constitució de Grups d'Alt Rendiment Acadèmic Internacional de Doctorat. Cal tenir en compte que, fins ara, no hi ha enlloc cap iniciativa en aquest sentit, i seria, per tant, la xarxa propsada, una aportació pionera. Els Programes de Doctorat, amb l'aplicació del Reial Decret de 2011 que els regula han perdut el preciós cabal de la docència directa, encara que, tanmateix, aquesta continua fent-se en el desenvolupament especialitzat que significa la relació docent-discent entre Dtor/codirector i doctorand. Per l'alta especialització que, per definició, exigeixen els estudis i activitats conduents a la realització de la tesi, i l'alt grau d'internacionalització que hi ha entre l'alumna i professorat i resultats dels Programes de Doctorat, els GARAID són més que recomanables.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464