Saltar apartados

3847

DOCUMENTOS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA CULTURA MATERIAL PREHISTÓRICA 

MODALITAT

MODALITAT II: Xarxes de grups de col·laboració en investigació

PARTICIPANTS

Departaments/centres

PREH., ARQ., H. ANTIGA, FIL. GREGA, I F. LLAT.

PREH., ARQ., H. ANTIGA, FIL. GREGA, I F. LLAT.

PREH., ARQ., H. ANTIGA, FIL. GREGA, I F. LLAT.

PREH., ARQ., H. ANTIGUA, FIL. GREGA, I F. LAT.

PREH., ARQ., H. ANTIGA, FIL. GREGA, I F. LLAT.

PREH., ARQ., H. ANTIGA, FIL. GREGA, I F. LLAT.

PREH., ARQ., H. ANTIGA, FIL. GREGA, I F. LLAT.

PREH., ARQ., H. ANTIGA, FIL. GREGA, I F. LLAT.

Cognoms i nom 

TORREGROSA GIMENEZ, PALMIRA (Coord.)

CAMACHO RODRÍGUEZ, PABLO

CASTILLO VIZCAINO, LAURA

GARCIA ATIENZAR, GABRIEL

JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER

LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE

MATAIX ALBIÑANA, JUAN JOSÉ

PASTOR QUILES, MARÍA

TEMÀTICA

Desenvolupament de documents docents multilingües, tant en castellà, valencià i anglès, que fomenten la participació activa, el treball cooperatiu i el disseny i seqüenciació de continguts docents per a la millora dels resultats d'aprenentatge. Al llarg dels anys, en  la impartició de les assignatures de Prehistòria en el Grau en Història, s'ha pogut observar que l'alumnat presenta diferents manques en relació a l'assimilació de determinats aspectes i temes sobre la cultura material prehistòrica. Per aquesta raó, es fa necessària la millora de l'aprenentatge incorporant les aportacions que a manera de suggeriments o preguntes s'han anat arreplegant per a plasmar-les en diferents documents que contribuïsquen sempre a la millora de l'ensenyament de la Prehistòria durant el període d'aprenentatge, especialment durant els primers anys de la impartició del Grau. D'aquesta manera, l'alumnat podrà assimilar i interioritzar aquests ensenyaments, no solament durant el desenvolupament del mateix, sinó en el cas d'aquells que decidisquen especialitzar-se en la matèria, poder aplicar-ho a la seua vida professional posterior. Els temes bàsics sobre els quals s'aplicaran els nous documents estaran en relació a l'aprenentatge, especialment des del punt vestisca pràctic, del reconeixement de la cultura material prehistòrica, açò és, diferents instruments elaborats sobre diferents tipus de matèries primeres ¿lítiques, òssies, ceràmiques, metàl·liques, etc. En concret aquests temes s'imparteixen en els seminaris i pràctiques de laboratori de les assignatures deº 2 curs del Grau en Història: (32020)_ Societats caçadores i recol·lectores en la Prehistòria i (32025)_ Societats agricultores i metal·lúrgiques en la Prehistòria.

OBJECTIUS

Aquest projecte es justifica en la necessitat de concretar i seqüenciar amb precisió els continguts impartits sobre tecnologia, tipologia i funcionalitat de la materialitat prehistòrica en diverses assignatures, així com a obtenir millors resultats d'aprenentatge i en el compliment de les competències CG2, CG3, CE4 i CE7, dins del Grau en Història. Objectius Generals i particulars. A. Accions pràctiques encaminades al desenvolupament de competències i de millores en resultats d'aprenentatge, a través de la fixació dels continguts adscrits a cada assignatura i titulació i del desenvolupament de materials docents pràctics sobre cultura material prehistòrica. A.1. Fixació i delimitació dels continguts curriculars adscrits a cada assignatura i titulació.A.2. Desenvolupament de documents docents pràctics sobre cultura material. B. Aplicació de metodologies que estimulen el treball cooperatiu i la resolució de problemes en pràctiques de laboratori.B.1. Reorientació de les pràctiques de laboratori de diverses assignatures cap a una millor experimentació. B.2. Desenvolupament de seminaris-taller basats en l'aprenentatge cooperatiu i la resolució de problemes.

METODOLOGIA

La detecció durant la impartició en els últims anys de les assignatures de Prehistòria en les titulacions de grau de problemes en l'assimilació de continguts sobre cultura material prehistòrica, planteja la necessitat de corregir, fixar, articular i reflexionar sobre els continguts curriculars en les diferents assignatures on s'imparteixen; crear nous  documents docents amb suports i eines adequades a cada titulació i assignatura; i aplicar mètodes d'ensenyament com l'aprenentatge cooperatiu, en el marc de la interaación docents-estudiants. La creació de tallers d'experimentació i d'una àmplia i variada col·lecció de referència experimental dels diferents instruments i materials prehistòrics requereix de l'elaboració d'uns documents docents i de la participació col·laborativa en tot el procés, tant de professors com d'estudiants. D'altra banda, resulta necessari formar als estudiants en el correcte ús de la terminologia específica de la Prehistòria, atenent a la ralidad que ens embolica. El domini multilingüe apropiat a l'especialitat científica ajudarà a aquests futurs professionals a integrar-se i a desenvolupar la seua activitat des d'un punt de vista més especialitzat i concorde a la societat que ens envolta. Per açò, amb aquesta xarxa docent pretenem que els futurs historiadors, especialment els prehistoriadores, puguen exercir la seua professió de manera competent, per a açò serà necessari i imprescindible disposar de documents docents adequats a la singularitat del grau.

CONTRIBUCIÓ DEL PROYECTE

Permetrà dotar als estudiants de documents docents pràctics que facilitaran el seu procés d'aprenentatge autònom i suposarà la creació d'uns quaderns pràctics multilingües per al Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina, que podrà ser emprat i ampliat en posteriors cursos acadèmics. Aquesta eina podrà contribuir a implementar la docència actual en castellà i valencià de les assignatures de Prehistòria amb la incorporació de docència en anglès, seguint la trajectòria que es ve implantat en diferents assignatures del Grau en Història, amb el que l'oferta docent podrà incrementar-se i adaptar-se a les necessitats de l'alumnat.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464