Saltar apartados

3891

RIDAS. RED DE INVESTIGACIÓN DOCENTE EN ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL 

MODALITAT

MODALITAT II: Xarxes de grups de col·laboració en investigació

PARTICIPANTS

Departaments/centres

HUMANITATS CONTEMPORÀNIES

HUMANITATS CONTEMPORÀNIES

HUMANITATS CONTEMPORÀNIES

HUMANITATS CONTEMPORÀNIES

HUMANITATS CONTEMPORÀNIES

Cognoms i nom 

ESPESO MOLINERO, MARIA DEL PILAR (Coord.)

ALMARCHA MARTINEZ, FRANCISCO

EGIO RIVES, TRINITARIO

PASTOR ALFONSO, MARIA JOSEFA

RIQUELME QUIÑONERO, MARIA TERESA

TEMÀTICA

La Xarxa de Recerca Docent en Antropologia Sociocultural (RIDAS) es vincula directament amb les assignatures d'Antropologia que en la Universitat d'Alacant s'imparteixen en diverses carreres, compartint eines de treball dins de la seua metodologia docent i de recerca. Les professores i els professors de l'Àrea d'Antropologia Social del Departament d'Humanitats Contemporànies d'aquesta universitat, exposen en les seues classes els conceptes bàsics relacionats amb la diversitat cultural i social a uns 1.200 alumnes i alumnes cada curs, repartits en les següents assignatures: Antropologia Social, codi 23007 (Grau en Sociologia); Patrimoni Cultural, codi 23519 (Grau en Turisme i Grau en Turisme i Administració d'empreses); Antropologia del Turisme, codi 23539 (Grau en Turisme); Introducció a l'Antropologia Social, codi 18506 (Grau en Criminologia i Grau en Dret i Criminologia); Antropologia Aplicada al Treball Social, codi 19503 (Grau en Treball Social); Fonaments d'Antropologia Social i Cultural, codi 29000 (Grau en Humanitats); Antropologia, Societat i Diversitat Cultural, codi 2945 (Grau en Humanitats), Alimentació i Cultura, codi 27505 (Grau en Nutrició Humana i Dietètica). El fet que es treballe de forma multilingüe (castellà, valencià i anglès), juntament amb la transversalitat que suposa l'impartir-se en carreres de diferents facultats (Filosofia i Lletres, Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials); i en cursos que van des d'1º fins aº4 , segons els graus, ens permet desenvolupar recerques docents de diferent calat responent àmpliament a les línies prioritàries establides en la Convocatòria de Xarxes 2016-2017.

OBJECTIUS

Aquest treball té per objectiu reflexionar sobre la capacitat didàctica de la "Història de vida" com a instrument docent per a l'Aprenentatge Basat en la Recerca (ABI). Diversos estudis consideren que l'ensenyament basat en la recerca (Research-based learning approach) facilita l'aprenentatge teòric, estimula la curiositat científica, promou l'aplicació pràctica i contribueix al desenvolupament curricular de les alumnes i alumnes. Amb aquest projecte, RIDAS estudiarà la capacitat didàctica d'una eina pròpia de recerca antropològica, la "Història de vida", com a vehicle formatiu de la disciplina en els diferents Graus en els quals s'imparteix. "Història de vida" fa referència tant a la narrativa de la vida d'una persona arreplegada per un/a investigador/a com a la versió final elaborada a partir d'aquesta narrativa, en la qual es presenta el relat de vida d'un/a informant juntament amb les interpretacions i anàlisis que el/la investigador/a extrau d'aquest relat. En RIDAS considerem que l'aprenentatge basat en la recerca amb "Històries de vida" fomenta l'aprenentatge actiu i pràctic, posa als/as alumnes/as en contacte directe amb la realitat social estudiada i permet l'adaptació dels conceptes teòrics estudiats en l'aula a la realitat més actual. A més, la relació directa dels/les estudiants amb el/la informant triat/a, el treball de recerca perllongat i l'estudi de problemàtiques socials d'actualitat permet el desenvolupament d'habilitats empàtiques, fonamentals per al futur desenvolupament professional dels i les estudiants. El present treball abordarà l'estudi de la "Història de vida" com a eina docent de forma transversal (Graus de Criminologia, Criminologia i Dret, Turisme i Sociologia) i multilingüe (castellà, valencià i anglès) analitzant el procés d'aprenentatge des d'ambdues perspectives, la docent i la discente.

METODOLOGIA

Els membres de RIDAS treballaran de forma coordinada a través de reunions periòdiques per a planificar, desenvolupar i controlar les labors d'implantació del procés didàctic de forma transversal i multilingüe. En paral·lel treballaran en el projecte de recerca docent analitzant els resultats didàctics del procés de recerca des del punt de vista del professorat i preparant els instruments per a determinar la percepció de l'alumnat. La recerca a realitzar per les i els estudiants estarà basada en problemàtiques socials actuals. Les i els discentes treballaran en grups de dos a quatre components. Cada grup triarà un tema entre quatre problemàtiques socials establides per l'equip docent. Emprant la metodologia etnogràfica de la història de vida, les alumnes i alumnes abordaran la problemàtica triada dins del context disciplinar del Grau en el qual s'impartisca l'assignatura. En concloure els diversos projectes de recerca, l'equip de RIDAS emprarà un qüestionari obert per a esbrinar la perspectiva dels i les alumnes sobre la consecució dels objectius didàctics pre-establits, avaluant el grau d'aprenentatge, motivació, empatia i satisfacció dels alumnes davant l'eina didàctica empleada. L'anàlisi de la informació qualitativa permetrà en el futur establir estudis de tipus quantitatiu, que reforcen els resultats obtinguts en aquest primer estudi.

CONTRIBUCIÓ DEL PROYECTE

Les pràctiques de l'alumnat utilitzant eines de l'etnologia bàsica en treballs de camp, ajuden a millorar la comprensió de la realitat a la qual hauran d'enfrontar-se. La mirada antropològica que, específicament en cada assignatura, es fa arribar a les i els estudiants en la seua formació, afavoreix una comprensió de la dimensió humana que en el desenvolupament de la seua professió hauran de tenir en compte. L'anàlisi del procés d'aprenentatge, facilitat per la història de vida, permetrà a l'equip docent entendre la capacitat de l'etnologia, l'estudi holístico i el treball directe amb els subjectes reals per a desenvolupar les habilitats curriculars de l'alumnat, permetent a més establir similituds o diferències entre els diferents Graus i les diferents llengües vehiculessis en els quals s'imparteixen les assignatures d'Antropologia.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464