Saltar apartados

3724

EFECTOS DE LA DESTREZA TECNOLÓGICA DEL ALUMNADO EN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS Y SU IMPACTO EN EL CONTEXTO DOCENTE UNIVERSITARIO ACTUAL 

MODALITAT

MODALITAT IV: Xarxes sobre l'articulació de les TIC en l'Ensenyament Superior

PARTICIPANTS

Departament/centre

FILOLOGIA ANGLESA

FILOLOGIA ANGLESA

FILOLOGIA ANGLESA

FILOLOGIA ANGLESA

FILOLOGIA ANGLESA

Cognoms i nom

CALVO FERRER, JOSE RAMON 8Coord.)

BALTEIRO FERNANDEZ, MARIA ISABEL

BELDA MEDINA, JOSE RAMON

CAMPOS PARDILLOS, MIGUEL ANGEL

PINA MEDINA, VICTOR MANUEL

TEMÀTICA

Impacte del grau de destresa tecnològica de l'alumnat en el desenvolupament de destreses cognitives com l'aprenentatge de segones llengües, així com en la satisfacció amb els processos d'ensenyament-aprenentatge en l'àmbit de l'educació superior.

OBJECTIUS

Existeix una corrent de cert calat en la comunitat universitària que defensa l'ocupació de tecnologies en l'aula a partir de la suposada existència d'una generació d'estudiants amb uns coneixements tecnològics avançats coneguts com a «nadius digitals». Aquest debat naix a partir de la idea que, com a conseqüència directa del contacte amb les noves tecnologies, ha sorgit una nova generació d'estudiants amb necessitats educatives diferents de les de generacions anteriors (Frand, 2000; Oblinger i Oblinger, 2005; Prensky, 2001; Tapscott, 1999), motiu pel qual necessiten reformes en matèria educativa, ja que les metodologies formatives existents en l'àmbit acadèmic els resulten antiquades i poc atractives, provocant el seu avorriment i «desconnexió» en l'aula, la qual cosa té com resultat un increment de les taxes de fracàs i abandament escolar (Levin i Arafeh, 2002; Levin, Richardson i Arafeh, 2002; Prensky, 2005a, 2005b). Enfront d'aquestes opinions, existeixen veus que qüestionen l'existència de diferències a nivell cognitiu entre generacions. En aquest marc crític s'han originat diferents estudis que posen en dubte els supòsits referits als «nadius digitals» (Helsper i Eynon, 2010; Pedró, 2009), argumentant principalment una falta de rigor en la metodologia emprada i una escassa base empírica per a la verificació de tals afirmacions (Bennett, Maton i Kervin, 2008) i, en alguns casos, denunciant que es tracta d'un debat interessat amb objectius diferents als pròpiament investigadors (Bullen et al., 2008; Bullen, Morgan i Qayyum, 2011). En línia amb açò, és objecte de la present recerca mesurar el grau de destresa tecnològica dels estudiants del Grau en Estudis Anglesos i avaluar la seua correspondència en termes estadístics tant amb l'aprenentatge de llengua anglesa com amb la satisfacció amb el sistema universitari en general i el grau en Estudis Anglesos en particular.

METODOLOGÍA

Per a avaluar la influència de l'afinitat tecnològica sobre l'aprenentatge en llengua anglesa s'aplicarà un qüestionari per a mesurar l'afinitat tecnològica i una prova de coneixement lingüístic al principi del curs. A la finalització d'aquest, s'aplicarà novament la prova de coneixement lingüístic juntament amb un qüestionari per a mesurar el grau de satisfacció de l'alumnat amb l'educació universitària en general i el grau en Estudis Anglesos en particular. Una vegada recopilades les dades, s'analitzaran estadísticament els resultats obtinguts per a trobar i establir correlacions significatives entre les diferents variables mesurades. D'aquesta manera, es pretén emprar un mètode experimental en el qual s'analitze la relació entre les variables independents (grau d'afinitat tecnològica i satisfacció de l'alumnat amb la docència universitària) i la variable depenent (grau d'aprenentatge en idioma estranger aconseguit al llarg del curs). En línia amb açò, per a dur a terme aquesta recerca, s'hauran de dur a terme les següents activitats, que seran desenvolupades de forma conjunta pels membres de la Xarxa: Desenvolupament d'un qüestionari per a mesurar el grau d'afinitat tecnològica de l'alumnat. Desenvolupament d'un qüestionari per a mesurar el grau satisfacció de l'alumnat amb l'educació universitària en general i el grau en Estudis Anglesos en particular. Desenvolupament de proves transversals per a l'adquisició de competències lingüístiques, amb especial èmfasi en les destreses comunicatives. Desenvolupament de proves transversals per al mesurament del grau de coneixement lingüístic, amb especial èmfasi en les destreses comunicatives. Anàlisi estadística de les dades obtingudes. Validació de resultats.

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO

S'espera que els resultats obtinguts a través de la recerca proposada oferisquen als membres de la comunitat universitària la possibilitat de prendre decisions concretes respecte a àrees de millora, necessitats específiques de l'alumnat, implementació de Tics per a la docència i propostes de canvis en els graus universitaris. D'altra banda, cal destacar el caràcter senzill de la implementació de la recerca proposada, així com la disposició dels recursos necessaris per a la seua posada en funcionament, eliminant la necessitat d'inversió en recursos de pagament per a l'obtenció de resultats d'interès estadísticament significatius per a la comunitat universitària.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464