Saltar apartados

3736

PROPUESTAS FORMATIVAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA TRADUCCIÓN ECONÓMICA 

MODALITAT

MODALITAT IV: Xarxes sobre l'articulació de les TIC en l'Ensenyament Superior

PARTICIPANTS

Departament/centre

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

MATEMÀTIQUES

ALUMNA DE GRAU EN TRAD. I INT.

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID

UNIVERSITAT D'ALCALÁ

ALUMNA DE GRAU EN TRAD. I INT.

Cognoms i Nom

GALLEGO HERNANDEZ, DANIEL EMILIO (Coord.)

CUBARSI ELFERING, JUAN-NORBERT

GALLEGO HERNANDEZ, JOAQUIN

JUAN SORIANO, SANDRA

MARTINEZ-QUINTANILLA YAGO, CARLOS

MONTES FERNANDEZ, ANTONIA

PEREZ BLAZQUEZ, DAVID

ROMÁN MÍNGUEZ, VERÓNICA

SÁNCHEZ RAMOS, MARÍA DEL MAR

ZAPATA BELCHI, LAURA

TEMÀTICA

La recerca gira entorn de dos temes principals relacionats amb dos de les línies prioritàries del projecte Xarxes: metodologies d'aprenentatge i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 1) S'analitza la bibliografia sobre docència en traducció econòmica produïda per docents que treballen en centres espanyols que aborda específicament els escenaris d'ensenyament i aprenentatge en l'aula de traducció econòmica, comercial i financera. 2) Es desenvolupa la plataforma COMENEGO (Corpus Multilingüe d'Economia i Negocis), destinada, entre altres coses, a l'ensenyament-aprenentatge de la traducció econòmica, comercial i financera en qualsevol de les seues modalitats (presencial, semipresencial o virtual), les funcionalitats de la qual han d'encara adaptar-se a les necessitats específiques tant de docents (disseny de classes, activitats, etc.) com de discentes (aprenentatge autònom, resolució de problemes, etc.).

OBJECTIUS

Dos objectius bàsics: 1) Es pretén analitzar el material bibliogràfic sobre metodologies docents aplicades a l'ensenyament de la traducció econòmica. Els resultats d'aquesta recerca haurien de donar un panorama global de l'estat actual de l'ensenyament d'aquest tipus de traducció a Espanya que no solament justifique els aspectes ja estudiats, sinó també de les llacunes que segueix presentant la recerca en docència de la traducció econòmica. 2) Es pretén desenvolupar la plataforma COMENEGO alimentant-la amb nous materials i perfeccionant les seues funcionalitats tècniques de cara tant al docent com al discent. Interès: els resultats d'una enquesta duta a terme per dues dels integrants de la present xarxa al professorat de traducció econòmica de centres espanyols reflecteixen que un dels principals interessos d'aquest col·lectiu és precisament la recerca en docència aplicada a la traducció econòmica (Gallego, Koby & Román, 2016). Per la seua banda, el desenvolupament de la plataforma COMENEGO, molt lligada a la lingüística de corpus, és igualment d'interès actual segons els resultats d'una altra enquesta duta a terme a traductors professionals (Gallego, 2015). L'interès últim del projecte és seguir asseient unes bases de desenvolupament i engegada de metodologies basades en TIC que fomenten l'aprenentatge reflexiu, autònom i col·laboratiu.

METODOLOGIA

La xarxa és un projecte comú als membres del grup de recerca Traducció i Economia creat recentment. Es proposa una metodologia essencialment col·laborativa entre alumnat, PAS i PDI de la UA com d'altres centres. Respecte del primer objectiu, es consulta la base de dades BITRA (Bibliografia de Traducció i Interpretació), així com el professorat d'altres centres espanyols amb l'ànim de compilar aquelles referències que versen sobre metodologies docents en traducció econòmica. L'anàlisi bibliogràfica pretén centrar-se en els aspectes bàsics de tota programació d'aula. Respecte del segon objectiu, es parteix de la reflexió entre professors i alumnes sobre l'ensenyament de la traducció econòmica basada en corpus. El PAS del projecte desenvolupa tecnològicament la plataforma. El PDI identifica fonts de materials amb els quals alimentar la plataforma. L'alumnat alimenta la plataforma amb els recursos en qüestió al mateix temps que vas agafar el professorat en la gestió de materials.

CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE

La contribució del projecte al progrés docent es justifica en la mesura en què a dia d'avui, no existeix cap estat de la qüestió global en matèria de metodologies docents aplicades a la traducció econòmica ni tampoc cap plataforma virtual específica per a la docència i pràctica de la traducció econòmica. Es tracta, doncs, d'un projecte de recerca multidisciplinària que reuneix a alumnes, PAS i PDI, el tema del qual és actual i nou en els estudis aplicats de la traducció.

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464