Saltar apartados

3795

CREACIÓN DE MATERIALES DOCENTES CON LAS TIC: LA ORALIDAD EN LA CLASE DE LENGUA PARA LA TRADUCCIÓN (ITALIANO/ESPAÑOL; A1/A2) 

MODALITAT

MODALITAT IV: Xarxes sobre l'articulació de les TIC en l'Ensenyament Superior

PARTICIPANTS

Departament/centre

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

FILOLOGIAS INTEGRADES

GRAU TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

S. ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI

ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY

Cognoms i nom

GONZALEZ ROYO, CARMEN (COORD.)

CHIAPELLO, STEFANIA

KHAN, MURYUM

MARTÍN SÁNCHEZ, TERESA

MURA, ANGELA

PASCUAL ESCAGEDO, CONSUELO

PAZ RODRÍGUEZ, MARÍA

PUIGDEVALL, NÚRIA

REGAGLIOLO, ALBERTO

TEMÀTICA

La xarxa actual es basa en les xarxes en les quals hem participat anteriorment i de les quals parteix. En particular, naix de la xarxa 3546 del curs 2015-2016 amb la qual iniciem una labor de prospecció en els materials de CORINÉI, Corpus d'Interlengua Oral Español/Italià, que hem recopilat, estem ampliant i sobre el qual l'equip està investigant. Aquest curs 2016-2017 escometrem la creació de materials docents amb les TIC per a l'estudi de la llengua oral en les classes de llengua estrangera (italià i espanyol), centrant-nos específicament en els nivells de competència A1 i A2 del MCER.

OBJECTIUS

L'objectiu principal és la creació de materials que impliquen l'ús de les TIC d'accés lliure, útils per a la pràctica de l'oralitat dins dels programes acadèmics de les assignatures amb nivells de competència A1 i A2 del MCER per a les llengües que ens afecten (italià i espanyol) en la UA, UNISOB i UNISA en els estudis de grau en Traducció i Interpretació i Llengües Estrangeres. El projecte parteix d'un treball col·laboratiu nadiu/ no-nadiu desenvolupat en cursos anteriors per estudiants italians i espanyols de les universitats implicades. Dels resultats obtinguts pels docents a partir de l'anàlisi aplicada a aquestes produccions recopilades en CORINÉI pretenem elaborar materials útils per a afermar l'oralitat en l'aula i fora d'ella, incrementant l'eficàcia d'un material docent altament específic dirigit als estudiants universitaris del grau en el qual impartim docència.

METODOLOGIA

La metodologia de treball segueix diverses fases fonamentals: 1) Treball telecolaboratiU entre els alumnes nadius i no nadius que han produït converses en els nivells A1 i A2 en italià o en espanyol. 2) Recopilació i classificació en el corpus d'interlengua oral CORINEI 3) Anàlisi de la producció: detecció de fenòmens lingüístics, sociolingüístics, pragmàtics i culturals en els nivells de competència assenyalats. 4) Desenvolupament de tipologies d'exercicis variades dirigides a la pràctica de l'oralitat en àmbit acadèmic. 5) L'ús natural de les TIC sorgeix com un instrument específic fonamental per a aconseguir els objectius que han sigut plantejats.

CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE

La telecolaboració ens ha permès dissenyar i implementar un projecte d'ensenyament/aprenentatge de la llengua oral amb resultats demostrats realment importants en aquests anys, en els graus de Traducció i Interpretació de la UA, UNISOB i UNISA (Teletándem i CORINÉI: https://dti.ua.es/es/teletandem-corinei/). En total sintonia amb els descriptores de les modalitats II i IV d'aquesta convocatòria de xarxes en docència universitària, es fa patent que l'ús de les TIC en el desenvolupament del nostre currículum en tots els nivells de competència impartits ha ampliat horitzons pel que fa al treball d'aula i constitueix així mateix una experiència contrastada per a la hipotètica implantació d'un aprenentatge semi-presencial o no presencial reclamada cada vegada amb major freqüència per l'alumnat en eixida Erasmus, amb adaptacions curriculars de diferents tipus o amb assistència limitada puntual o sistemàtica.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464