Saltar apartados

3888

MULTILINGÜÍSMO, NUEVAS TECNOLOGÍAS E INCLUSIÓN: EL USO DE LAS APP EN UN ENTORNO COOPERATIVO CON ALUMNADO INTERNACIONAL. 

MODALITAT

MODALITAT IV: Xarxes sobre l'articulació de les TIC en l'Ensenyament Superior

PARTICIPANTS

Departament/centre

FILOLOGIA ANGLESA

FILOLOGIA ANGLESA

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

QUÍMICA ANAL., NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA

FILOLOGIA ANGLESA

AGROQUÍMICA I BIOQUÍMICA

SECR. DE PROMOCIO CULTURAL I LINGÜÍSTICA

Cognoms i nom

BELDA MEDINA, JOSE RAMON (Coord.)

ALESON CARBONELL, MARIA AMPARO

ALIAGA QUIRANT, MARÍA ISABEL

GIL SEVILLA, PAULA

GRINDLAY LLEDO, GUILLERMO

LLORENS SIMON, EVA MARIA

MARTINEZ ESPINOSA, ROSA MARIA

MARTINEZ OSES, ANA ISABEL

TEMÀTICA

Aprenentatge en un entorn virtual i col·laboratiu de segones llengües (SL) i procés d'orientació acadèmica mitjançant una app de missatgeria instantània (IM app) per part d'estudiants de matrícula oficial de la UA al costat d'estudiants internacionals d'intercanvi durant un període limitat de temps. El projecte consistirà a l'anàlisi de l'aprenentatge de les destreses lingüístiques i coneixements multiculturals així com l'adaptació al nou espai acadèmic d'un grup d'estudiants internacionals d'intercanvi al costat d'estudiants de matrícula oficial en un entorn cooperatiu i informal (IM app).

OBJECTIUS

L'ús de les MALL en l'aprenentatge de SL ha experimentat gran auge en els últims deu anys com demostren diversos estudis (Bere, 2013; Castrillo i Barcena, 2014; Kukulska-Hulme, Norris i Donohue, 2015). En aquest àmbit, l'ús de les aplicacions mòbils de missatgeria (Instant Messaging-IM apps) ha adquirit gran rellevància (Gutiérrez Còlon-Plana , 2013; Bouhnik i Deshen, 2014; Barhoumi, 2015) en l'aprenentatge de SL gràcies a un model comunicatiu, senzill, inter parells, en línia, ubic, informal, obert i cooperatiu per part d'una nova generació d'estudiants comunament denominats nadius digitals (Premsky, 2001). L'originalitat del projecte estreba en la capacitat d'analitzar el possible aprenentatge lingüístic interpar, els seus coneixements multiculturals i l'adaptació i inclusió acadèmica entre estudiants de diferents nacionalitats via aplicació mòbil durant un temps limitat. Els objectius principals són tres: 1) examinar el grau d'aprenentatge d'un idioma estranger i coneixements multiculturals en un entorn informal i col·laboratiu entre estudiants de diferents nacionalitats; 2) investigar el procés d'orientació, adaptació i inclusió d'estudiants locals i internacionals en programes de mobilitat mitjançant una aplicació mòbil (IM); 3) analitzar la percepció i el nivell de satisfacció per part de l'alumnat respecte a l'ús d'una app tant per a l'aprenentatge d'un idioma com en la seua adaptació a un nou entorn educatiu. La justificació del projecte és doble. En primer lloc, ajudar a superar un dels obstacles més importants per part de l'alumnat internacional en la seua adaptació al nou entorn i a un sistema educatiu desconegut. Aquest procés d'adaptació consta de diversos factors: lingüístics, culturals, socials i personals (Snow Andrade, 2006, Qing Gu, 2010). En segon lloc, analitzar el grau de satisfacció respecte a la inclusió en el nou entorn acadèmic i social en la UA.

METODOLOGIA

El projecte es basa en un procés de col·laboració interdisciplinària tant de PDI i PAS com del propi alumnat. La metodologia constarà dels següents elements: en primer lloc, la pre-selecció de l'alumnat i creació d'un grup específic de missatgeria com a mitjà de comunicació entre els integrants del projecte (alumnat, PDI i PAS). En segon lloc, una enquesta sobre els coneixements de SL i les seues expectatives així com la seua motivació per a estudiar en un altre país, Finalment, un qüestionari final de percepció que servisca per a mesurar el grau de satisfacció de l'alumnat en el projecte. L'anàlisi dels diverses enquestes ens oferirà dades quantitatives i la participació en el grup de missatgeria aportarà els dades qualitatives que complementen aquest projecte. El projecte constarà de 5 fases: Fase 1. Preparació del projecte (protocol d'actuació, determinació de continguts i normes, distribució de tasques, materials i enquestes). Fase 2. Reunió presencial informativa amb tots els integrants del projecte a l'inici del segon quadrimestre . Fase 3. Execució del projecte (IM app) durant un temps aproximat, entre dos mesos (mínim) i tres mesos (màxim). Fase 4. Realització dels enquestes de percepció del projecte per part de l'alumnat, entrevistes, anàlisi estadística i valoració de resultats pels integrants de la xarxa. Fase 5. Conclusió del projecte i presentació de resultats (preparació de congrés, publicació, etc). 

CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE

Els resultats poden tenir un doble impacte, tant per als membres integrants del projecte com per a l'alumnat participant. En el primer cas, servirà per a mesurar el grau d'utilitat i satisfacció d'una IM app en l'aprenentatge d'un idioma així com la possibilitat d'emprar-la per a l'adaptació de l'alumnat internacional a un nou entorn educatiu. Depenent dels resultats, es podria aplicar com a model per a altres grups a major escala amb diferents coordinadors i centres, valent-se d'estudiants ajudants, coordinadors, etc. Quant a la millora per a l'alumnat, la interacció i el major coneixement entre estudiants de diversa procedència tant presencial com a virtual poden facilitar una major inclusió acadèmica i foment de la multiculturalitat en un espai educatiu així com incrementar el grau de satisfacció quant a l'experiència acadèmica i personal.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464