JORNADES

PROGRAMA XARXES ICE D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

 

XIX Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària- XARXES 2021

IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2021

Del 10 al 16 de juny de 2021. Universitat d'Alacant

 

 

Del 10 al 16 de juny de 2021 es desenvoluparà en modalitat en línia des de la Universitat d'Alacant XARXES-INNOVAESTIC 2021, corresponents a les XIX Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària (XARXES 2021) i el IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC (INNOVAESTIC 2021).

XARXES-INNOVAESTIC 2021 és un dels projectes pels quals aposta l'Institut de Ciències de l'Educació-ICE (Vicerectorat de Transformació Digital) de la Universitat d'Alacant.

Amb el lema "Nous reptes educatius en l'ensenyament superior enfront del desafiament COVID-19", XARXES-INNOVAESTIC 2021, durant uns dies permet que docents i professionals vinculats a l'Ensenyament Superior puguen compartir experiències, debatre i intercanviar punts de vista, amb l'objectiu de millorar la qualitat educativa.

 

Cal subratllar alguns aspectes:

  • La participació en les Jornades no és obligatòria per a les xarxes aprovades, ni tampoc és obligatori que l'equip de coautors que presente a les Jornades una contribució en format de comunicació oral o pòster siga el mateix que el que conforma una xarxa.
  • Aquest Programa i les Jornades estan relacionades, però no són vinculants entre si. Existeix total independència pel que fa a activitat. De fet, a les Jornades també poden presentar-se participants, tant de la Universitat d'Alacant, com d'altres universitats, institucions i empreses, que no pertanguen a cap xarxa.

 

JORNADES ANTERIORS