PROGRAMA XARXES-I3CE D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

PROGRAMA XARXES ICE D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

 

El Programa Xarxes ICE d'Investigació en docència universitària va nàixer en el curs 2002-2003 en el si de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant.

En aquest curs 2020-21 es delimita el Programa Institucional Innovació, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE), 2016-2020, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant, que abasta tots els programes, subprogrames i projectes dirigits des de l'ICE, per la qual cosa el Programa Xarxes passa a denominar-se Xarxes- I3CE.

Tal com s'indica en la convocatòria 2020-21, el programa Xarxes- I3CE manifesta la vocació de la Universitat d'Alacant, des del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa i a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), per la millora de la qualitat i la innovació educativa en l'Educació Superior. El programa Xarxes- I3CE parteix de la base que la qualitat educativa s'ha d'arrelar en la investigació rigorosa i en la innovació per a millorar la relació docent/discent, la creació i la transferència de coneixement al servei de la millora de l'Educació.

Aquest programa és un vector capital per a fer que un dels eixos essencials de la Universitat, com és la docència, no quede aïllada de la investigació, ni de la transferència, ni de la creació de grups d'investigació especialitzats. Al mateix temps, és necessari crear, promoure i reflexionar sobre les bones pràctiques docents/discents que contribuïsquen, tot això, al desenvolupament d'entorns i formats educatius que puguen contribuir de manera significativa a la innovació educativa.

 

Edicions Xarxes
Nova convocatòria del Programa Xarxes en preparació

Està preparant-se la publicació, amb importants novetats, de la nova convocatòria del Programa Xarxes d'Investigació en Docència Universitària, prevista per al mes de setembre. 

27/07/2021