Saltar apartados

RESULTATS

 

logo redes icePROGRAMA XARXES-I3CE D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA.

 

Els resultats de la xarxa quedaran plasmats en la memòria final i en la difusió que es faça del treball fet.

Així, i segons la convocatòria, hi haurà dues opcions:

Opció A. La xarxa elabora una memòria extensa on es detalle tot el treball fet a partir del projecte presentat. Aquesta memòria, que serà inèdita i original, contindrà: títol (el mateix que el del projecte), components de la xarxa, e-mail institucional, filiació i tasques desenvolupades en la xarxa, resum i paraules clau, introducció (que contindrà el problema o qüestió específica objecte d'estudi, revisió de la literatura i propòsit o objectius), mètode (que contindrà la descripció del context i dels participants, instruments, procediment), resultats, conclusions, i referències bibliogràfiques. Es facilitarà una plantilla per a la redacció de la memòria.

Opció B. En cas de triar aquesta opció, s'atendran a les dues qüestions següents:

  • La xarxa elabora una memòria breu que contindrà: títol (el mateix que el del projecte), components de la xarxa, e-mail institucional, filiació i tasques desenvolupades en la xarxa, resum i paraules clau, introducció, objectius, mètode, resultats, conclusions i referències bibliogràfiques. Es facilitarà una plantilla per a la redacció de la memòria.
  • Haurà d'haver-hi almenys una publicació científica realitzada en la xarxa. S'entén per publicació científica aquella que no estiga editada en publicacions divulgatives. Així, en el cas de llibres, que siga alguna de les editorials presents en el Scholarly Publishers Indicators Expanded (Scholarly Publishers Indicators (SPI)) (http://ilia.cchs.csic.es/spi/grafico10.html) o equivalent; i en el cas de revistes, que posseïsquen algun tipus d'indexació científica.

No serà necessari que la publicació estiga signada per la totalitat dels components de la xarxa, però el seu contingut versarà sobre el conjunt del projecte presentat. Aquesta publicació es referenciarà al final de la memòria presentada. L'ICE sol·licitarà una còpia de la publicació en cas de no poder tenir accés aquesta a través d'Internet.

En aquesta publicació haurà de constar el  text següent: “El present treball s'emmarca en el si del Programa de Xarxes-I3CE de recerca en docència universitària del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa-Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant (convocatòria 2016-17), Ref.: [la corresponent segons la xarxa]”.

En les dues opcions la memòria haurà d'estar signada pels integrants de la xarxa que han participat en la mateixa. Aquesta composició delimitarà les corresponents certificacions i ajuda econòmica.

D'altra banda, l'ICE inserirà en la seua pàgina web informació dels projectes presentats amb el propòsit d'oferir a la comunitat universitària la diversitat de plantejaments i contribuir a l'enriquiment de totes les persones implicades en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Per a fomentar l'intercanvi d'experiències, la transferència del coneixement i l'impacte dels resultats obtinguts, es consideraran així mateix altres formes de difusió i la possibilitat de participació en Jornades el propòsit de les quals serà compartir la diversitat de plantejaments des dels diferents treballs i propostes de recerca en relació a la temàtica que es plantege.

Les persones integrants de la xarxa es comprometen a compartir els resultats obtinguts en els seus projectes de recerca i la coordinadora o coordinador es compromet a remetre a l'ICE els  documents següents:

  • Elaboració de la memòria final seguint les directrius de la convocatòria i les orientacions de l'ICE.
  • Remetre informe mensual a l'ICE a través d'una fitxa de coordinació i seguiment.

La memòria final i l'informe mensual són documents que permeten avaluar al Programa al llarg de tot el procés i al tancament de l'edició, les necessitats, dificultats i propostes emeses pels grups de xarxes.

Al tancament de l'edició s'avalua el grau de satisfacció de totes i de tots els participants mitjançant la implementació d'una enquesta online amb caràcter voluntari i reservant l'anonimat.

 

 

Tornar

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464