Xarxa Docent Investigació+ Docència+Innovació

La xarxa docent Investigació + Docència + Innovació, formada per un equip multidisciplinari, desenvolupa un  projecte d'investigació que dirigeix els seus esforços cap a la millora de la docència en general i la qualitat de l'aprenentatge dels estudiants, amb la finalitat de promoure l'intercanvi d'experiències, metodologies i eines entre professionals relacionats amb l'àmbit universitari.