Projecte Reciclatge

 

Des de la xarxa Idoi treballem estratègies per a aconseguir una formació integral dels nostres estudiants, per la qual cosa organitzem activitats que contribuïsquen al desenvolupament sostenible de la comunitat, preservant els recursos naturals, respectant la diversitat i promovent la reducció de les desigualtats socials. Per això es crea el projecte matriu "Reciclar es Bello".

El "Projecte de reciclatge de material d'escriptura” s'engloba dins d'aquestes línies d'actuació i desenvolupa una proposta en matèria de comportament educatiu en relació amb el reciclatge, que transmeta els valors d'una comunitat universitària compromesa amb el seu entorn i amb la societat. Específicament, es desitja contribuir a la millora dels racons de reciclatge del campus i fomentar el reciclat del material d'escriptura d'un sol ús.  Aquest reciclat permet que aquest tipus de material no es barrege amb la resta de residus, generant-se així menys brossa no reciclable i recuperant part d'ells com a matèries primeres a reutilitzar.

El projecte naix en 2015 quan es col·loquen dues caixes pilot de reciclatge de material d'escriptura en la Facultat d'Econòmiques i en la Biblioteca 24h de la Universitat d'Alacant.

En l'actualitat el projecte compta amb la col·laboració del Consell d'Estudiants, i amb la supervisió i el vistiplau del Vicerectorat d'Estudiants i del Vicerectorat de Campus i Tecnologia de la Universitat d'Alacant, que ens ha autoritzat ja per a la instal·lació de contenidors en molts punts de la nostra universitat.