Naturalesa, finalitat, àmbit d'actuació i dependència Inspecció General de Serveis

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Inspecció General de Serveis   Inspecció General de Serveis
Inspecció General de Serveis

Naturalesa, finalitat, àmbit d'actuació i dependència

La Inspecció General de Serveis de la Universitat d'Alacant es configura com l'òrgan intern encarregat de vetlar pel correcte funcionament de l'activitat universitària.

Exerceix les seues funcions sobre els centres, departaments, instituts, serveis i altres unitats de la Universitat d'Alacant, i també sobre el seu personal, tant docent i investigador, com d'administració i serveis, i els seus estudiants.

Depèn directament de la Rectora o Rector i gaudeix de la necessària autonomia funcional per a dur a terme les seues actuacions en l'àmbit de la Universitat.

Per al compliment de les seues finalitats, actuarà amb total independència respecte de les autoritats i els serveis dels quals supervise el funcionament.