La Universitat d'Alacant utilitza galetes (cookies) pròpies i de tercers per motius de seguretat , i també per millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Recorda que, en utilitzar els nostres serveis, admets el nostre avís legal i pots aceptar la nostra política de galetes prenen el botó de "Acceptar", o rebutjar el seu us prenen el botó "Rebutjar"

Ir a contenido

Universidad de Alicante / Universitat d'Alacant

Realizar búsqueda
MENU
Vida en el campus

IGUALTAT

Marc d'actuació

 • 1.1 Desenvolupar la responsabilitat social corporativa de la Universitat d'Alacant en matèria d'igualtat de gènere, mitjançant l'organització d'activitats pròpies i la col·laboració en les iniciatives que —amb aquest objectiu— organitzen altres institucions i entitats socials.

 • 1.2 Sensibilitzar la comunitat universitària sobre l'absència d'igualtat efectiva entre dones i homes, la persistència del sexisme en la societat i la necessitat de contribuir a la identificació i el rebuig de totes les formes de violència de gènere.

 • 1.3 Sensibilitzar a la comunitat universitària —amb especial èmfasi sobre el col·lectiu d'estudiants— sobre l'existència d'estereotips de gènere vinculats a l'esfera professional, i a la vida personal i familiar, amb la finalitat de contribuir a la construcció d'una societat on dones i homes compartisquen, en igualtat de condicions i amb les mateixes oportunitats, tots els àmbits de la vida pública i privada.

 • 2.1 Promoure, difondre i acreditar el coneixement en matèria d'igualtat de gènere.

 • 2.2 Integrar la perspectiva de gènere en la docència universitària.

 • 3.1 Promoure la participació de les dones en la recerca i en la difusió del coneixement.

 • 3.2 Promoure l'aplicació de la perspectiva de gènere en la recerca, de forma transversal.

 • 3.3 Promoure la recerca en el marc dels estudis de gènere, en els diferents àmbits del coneixement, i difondre'n els resultats.

 • 4.1 Garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes del PDI i del PAS en els processos d'accés i promoció professional en la UA.

 • 4.2 Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en els àmbits de treball del PDI i del PAS.

 • 5.1 Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en els òrgans unipersonals de direcció de la UA.

 • 5.2 Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en tots els òrgans de govern, consultius i de representació de la UA.

 • 6.1 Promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de professorat, PAS i estudiants de la UA.

 • 6.2 Detectar, resoldre i prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe, i la violència de gènere en l'àmbit de la UA.

 • 6.3 Incorporar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals.

 • 7.1 Oferir a la comunitat universitària —a través de la formació—, recursos i eines per a la inclusió de la perspectiva de gènere en l'activitat docent i investigadora i/o administrativa i de gestió

 • 8.1. Sensibilitzar la  comunitat  universitària  sobre  l'absencia d'igualtat efectiva entre dones i homes en l'esport,  i  l'existència  d'estereotips de gènere associats a la seua pràctica.

 • 8.2. Visibilitzar la participació de les dones en l'esport i promoure'n la pràctica entre el col·lectiu  femení.

 • 8.3. Integrar la perspectiva de gènere en la docència universitària en ciències de l'activitat físicau i l'esport.

 • 8.4. Promoure la investigació sobre la situació de les dones en l'activitat física esportiva i difondre'n els resultats.

 • 8.5. Promoure la incorporació de les dones en aquells àmbits de la direcció i la gestió de l'esport en els quals es troben infrarepresentades.

 • 8.6. Detectar, resoldre i prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe, i la violència de gènero en l'activitat esportiva desenvolupada en la UA.

 • 8.7. Incorporar la perspectiva de gènere en els processos de planificació i gestió de l'activitat esportiva oferida per la UA.

Actuacions concretes

Projecte Secundant la Igualtat: Dones de ciència certa

El Vicerrectorat d'Estudiants posa en marxa el programa Secundant la IgUAltat, amb el qual tracta d'apropar la promoció de la igualtat entre dones i homes als centres educatius de secundària de la província d'Alacant.
Dones de ciència certa

El projecte "Dones de ciència certa" engloba una col·lecció de recursos audiovisuals i didàctics, així com una selecció de pàgines web, on es mostra l'aportació de dones que desenvolupen la seua carrera professional a partir de la seua formació en estudis vinculats amb l'àrea de ciències (biologia, medi ambient, química, matemàtiques, etc.). Són recursos que el professorat de secundària podrà portar a les seues aules.

Per a saber-ne més

Propostes didàctiques
Científiques Invisibles

Unitat didàctica que proposa identificar i valorar algunes aportacions de les dones a la ciència, la tecnologia i el benestar de la humanitat, així com estimular un canvi d'actitud respecte (...)

Mostra-les totes

CAMPUS GIGABYTGIRL

Què és?

Convertir el món de la informàtica i les tecnologies de la informació en un projecte de futur per a les dones és l'objectiu de GigabytGirl, una experiència pionera en la universitat espanyola i on un total de 20 alumnes de secundària participen en aquesta activitat organitzada per l'Escola Politècnica Superior i la Unitat d'Igualtat i que està inspirada en campanyes similars dutes a terme pels gegants tecnològics com ara Google o Microsoft.

Normativa d'adaptació curricular

Aquesta normativa desenvolupa el dret específic d'adaptació curricular que l'Estatut d'Estudiants (2015) de la UA reconeix, entre altres, a víctimes de violència de gènere, estudiants que necessiten conciliar i atendre ascendents i descendents.

Protocol d'assetjament

El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, en la seua sessió ordinària del dia 29 de Juny de 2015, va aprovar, per unanimitat, el reglament de protocol de prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual de la Universitat d'Alacant