Saltar apartados

2015 Memòria de Recerca IUDESP

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I PAU (IUDESP)

MEMÒRIA 2013

 

I. PERSONAL ADSCRIT

 

DIRECTORA: Ródenas Calataiud, María Carmen

 

SECRETÀRIA: Espinar Ruiz, Eva

 

PDI DOCTOR (Nom i % dedicació):

1. Alaminos Chica, Antonio Francisco (10%)

2. Albert Guardiola, María Carmen (50%)

3. Alcalde Pérez, José (10%)

4. Álvarez-Ossorio Alvariño, Ignacio (10%)

5. Bañuls Soto, José Fernando (50%)

6. Caporale Bizzini, Silvia Julia (10%)

7. Denia Cuesta, Alfonsa (20%)

8. Domenech López, Yolanda De Los Angeles (50%)

9. Espinar Ruiz, Eva (90%)

10. Francés García, Francisco José (90%)

11. García García, José Tomás (90%)

12. Guilló Fuentes, María Dolores (10%)

13. Kostova Karaboytcheva, Miroslava (10%)

14. La Parra Casado, Daniel (90%)

15. López Fernández, Cristina (90%)

16. Martí Sempere, Mónica (10%)

17. Martínez Román, María Asunción (80%)

18. Mateo Pérez, Miguel Ángel (90%)

19. Penalva Verdú, Clemente Antonio (10%)

20. Peris Ferrando, Josep Enric (10%)

21. Ródenas Calataiud, María Carmen (10%)

22. Santacreu Fernández, Oscar Antonio (90%)

23. Silva Reus, José Ángel (10%)

24. Subiza Martínez, María Begoña (10%)

25. Ullán De la Rosa, Francisco Javier (10%)

 

COL·LABORADORS HONORÍFICS:

Arza Porras, Javier

Hernández Sánchez, MªIsabel

Ortiz Arévalo, Pamela

Tortosa Blasco, José María

Verdú Aparicio, Cristina Ana

 

BECARIS DE CONVOCATÒRIA PÚBLICA:

Amaro Cinquenes, Ángel . FPU. Adscrit a la UA

López Monsalve, Begoña Ana. FPU. Adscrit a la UA

 

PAS TÈCNIC:

Bru Mosso, Laura

 

PAS ADMINISTRATIU:

Romero Benito, José Rafael

 

 

II. MEMÒRIA 2013

 

 

1. DIFUSIÓ DE L'ACTIVITAT INVESTIGADORA

 

1.1. PUBLICACIONS

 

1.1.1. LLIBRES

 

1. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. (Ed.) Societat civil i contestació a Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, ISBN: 978-84-92511-41-9, Barcelona, Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB), (2013)

2. ÁLVAREZ-OSSORIO, I.; KEITI, A.; CERROLAZA, I.; GARCÍA-LUENGOS, J. Societat civil i transicions en el Nord d'Àfrica. ISBN: 978-84-9888-554-5, Barcelona, Icària (2013).

3. TORTOSA, J.M., Desigualtat, conflicte, violència. Cinc assajos sobre la realitat mundial, ISBN: 978-9978-14-254-7, Conca, PYDLOS edicions, Universitat de Conca, Equador, (2013)

4. TORTOSA, J.M., Corrupció. Corregida i augmentada, ISBN; 978-84-9888-503-3, Barcelona, Icària, (2013)

 

 

1.1.2. CAPÍTOLS DE LLIBRE

 

5. ALAMINOS A. "Els factors de la desigualtat a Iberoamèrica. Una anàlisi estructural empírica" en Polítiques socials a Iberoamèrica. Entre la precarietat social i el canvi polític, ISBN: 978-607-9085-05-6, Mèxic, Xarxa Iberoamericana per a l'Estudi de Polítiques Socials (RIEPS), pàg. 27-56, (2013)

6. ALAMINOS A.; PENALVA C. "Daily life in Twenty-first Century Spain" en Spain a changing society, ISBN: 978-84-9940-692-3, Madrid, Segle XXI d'Espanya Editors, S. a., pàg. 257-347, (2013)

7. ALAMINOS, A. "La dinamica della struttura identitària europea (1992-2010)" en Metamorfosi sociali: Attori i luoghi del mutamento nella società contemporanea, ISBN: 978-88-498-3703-2, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, pàg. 349-372, (2013)

8. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "La societat civil egípcia després de la Primavera Àrab" en Societat civil i transicions en el Nord d'Àfrica, ISBN: 978-84-9888-554-5, Barcelona, Icària, pàg. 189-232, (2013)

9. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "El desenvolupament de la societat civil àrab i els seus reptes després de les revoltes populars" en Societat civil i contestació a Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, ISBN: 978-84-92511-41-9, Barcelona, Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB), pàg. 17-46, (2013)

10. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "Les relacions entre Síria i Israel: de `territoris per pau` al `realineamiento estratègic" en Les relacions exteriors de Síria, ISBN: 978-607-462-480-9, Mèxic DF, El Col·legi de Mèxic, pàg. 38-62, (2013)

11. ÁLVAREZ-OSSORIO, I.; GUTIÉRREZ DE TERÁN, I. "The Syrian Ruling Elite and the Failure of Repressive Trend" en Political Regimes in the Arab World: Society and the Exercise of Power, ISBN: 978-0415-62566-1, Oxon, Routledge (UK), pàg. 186-215, (2013)

12. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. i RAMÍREZ, N. "Els Germans Musulmans a Síria: entre la confrontació i la concertació" en L'Islam polític en el Mediterrani. Radiografia d'una evolució, ISBN: 978-84-92511-42-6, Barcelona, Edicions Bellaterra, pàg. 121-150, (2013)

13. FUSTER, B.; AGULLÓ, J.; FUSTER, A.; GUILLÓ, MD. "Metodologies docents aplicades en el curs 2011-2012 en assignatures d'Economia de la Universitat d'Alacant" en XI Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària. Reptes de futur en l'ensenyament superior: docència i recerca per a aconseguir l'excel·lència acadèmica, ISBN: 978-84-695-8104-9, Alacant, Universitat d'Alacant, pàg. 1312-1327, (2013)

14. GANUZA, I. FRANCÈS, F. "A marca dos participants no OP: panorâmica sobre as experiências espanholas" en Esperança Democràtica: 25 Anus d'Orçamentos Participatius no Món, ISBN: 978-972-8262-08-2, Sao Brás d'Alportel, In Boig, pàg. 299-311, (2013)

15. GANUZA, I. FRANCÈS, F. "Participatory budgeting and mobilization in Spain: Who participates and how" en Participatory Budgeting in Àsia and Europe. Key Challenges of Participation, ISBN: 9781137009142, Hampshire, Palgrave Macmillan, pàg. 226-244, (2013)

16. HERNÁNDEZ, M. i ESPINAR, I. "Gènere, lideratge i construcció de pau a Colòmbia: una aproximació des del mètode biogràfic" en Filosofies i praxis de la pau, ISBN: 978-84-9888-540-8, Barcelona, Icària, pàg. 221-246, (2013).

17. MARTÍNEZ ROMÁN, M.A. "Social Workers affecting social policy in Spain" en Social workers affecting social policy. An International perspective, ISBN 9781847429735, Bristol (UK), Policy Press, pàg. 121-142, (2013)

18. TORTOSA-MARTINEZ, J.; MARTÍNEZ-ROMÁN, M.A.; DOMENECH, I.; GARCÍA, J.T.; GÁMEZ, M.J.; PARETS, J. %u201CInclusió social i salut en docència universitària%u201D, en Reptes de futur en l'ensenyament superior: docència i recerca per a aconseguir l'excel·lència acadèmica, ISBN: 978-84-695-8104-9, Alacant, Universitat d'Alacant, (2013)

 

 

1.1.3. ARTICLES

 

19. ALAMINOS A. "La futura vida quotidiana a Espanya: La societat de consum", OBETS. Revista de Ciències Socials , vol. 8, pàg. 15-57, (2013)

20. ALAMINOS A. "Les classes mitjanes a Europa: status i poder en el segle XXI", Società Mutamento Politica , vol. 4, pàg. 29-46, (2013)

21. ALAMINOS, A; PENALVA, C. "Espanya: dels impactes de la crisi a les mobilitzacions de protesta", Equador Debat , pàg. 93-118, (2013)

22. ALCALDE, J. "Random Housing with Existing Tenants", QM&ET Working Paper Sèries , vol. 13, pàg. -, (2013)

23. ALCALDE, J.; DAHM, M. "Competition for Procurement Shares", Games and Economic Behavior, vol. 80, pàg. 193-208, (2013)

24. ALCALDE, J.; SILVA, J.A., "Allocating via Priorities", QM& ET Working Paper Sèries , vol. 13-03, pàg. -, (2013)

25. ALCALDE, J.; SUBIZA, B. "Affirmative Action and School Choice", International Journal of Economic Theory (Online), vol. En premsa, pàg. -, (2013)

26. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "Evolution and Outlook of the Syrian Crisi", Mediterranean Yearbook 2013, pàg. 13-18, (2013)

27. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "El veïnatge conflictiu de Turqu%o04D5a i Síria", Política Exterior, pàg. 65-86, (2013)

28. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "El Consell Nacional Sirià: crònica d'un fracàs anunciat", AFKAR / IDÉES, pàg. 48-49, (2013)

29. CAPORALE, S. "Recollecting Memories, Reconstructing Identities: Narrators as Storytellers in Kazuo Ishiguro%o4341s `When We Were Orphans` and `Never Let Em Go`", Atlantis. Revista de l'Associació Espanyola d'Estudis Anglo-Nord-americans, vol. 35, pàg. 65-80, (2013)

30. FRANCÈS, F.; SANTACREU, O. "Les identitats transitòries: Estratègies de socialització dels residents europeus a la Comunitat Valenciana", Revista Internacional de Sociologia, vol. 71, pàg. 441-466, (2013)

31. GARCÍA, J.T. %u201C¿És possible satisfer les necessitats bàsiques interespecies? L'aprenentatge intercultural de pau estructural no antropocèntrica%u201D, Revestisca Pensament Actual, 12 (8-9): 13-26, (2013).

32. GIMÉNEZ-GÓMEZ, J.M.; OSORIO, A.; PERIS, J. I. "From Bargaining Solutions to Claims Rules: A Proportional Approach", QM& ET working papers, vol. 13-02, (2013)

33. GIMÉNEZ-GÓMEZ, J.M.; PERIS, J. I. "A note on Luttens' Minimal rights based solidarity", CREIP working papers , vol. 1, pàg. -, (2013)

34. KOSTOVA, M. "La crisi econòmica a Espanya: permanència i tornada dels immigrants búlgars i romanesos", Revista d'Estudis Europeus, pàg. 83-107, (2013)

35. LA PARRA, D.; GIL, D., JIMÉNEZ, A. "Els processos d'exclusió social i la salut del poble gitano a Espanya", Gaseta Sanitària, 27 (5): 385-386, (2013).

36. LEGIDO-QUIGLEY, H.; OTERO, L.; LA PARRA, D.; ALVAREZ-DARDET, C.; MARTIN-MORENO, J.M.; MCKEE, M. "Will austerity cuts dismantle the Spanish healthcare system?", British Medical Journal, vol. 346, doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f2363 (2013)

37. LEGIDO-QUIGLEY, H.; URDANETA, I.; GONZÁLEZ, A.; LA PARRA, D.; MUNTANER, C.; ÁLVAREZ-DARDET, C.; MARTÍN-MORENO, J.M., MCKEE, M. "Erosion of universal health coverage in Spain", The Lancet, vol. 382, nº 9909, (2013).

38. MARCU, S.; RODRIGUEZ, P.; KOSTOVA, M. "Entre pertinences: mobilitat i sentit de casa dels immigrants de l'Europa de l'Est a Espanya", Revista d'Estudis Europeus, pàg. 127-145, (2013)

39. MATEO-PEREZ, M.A., "Discussions metodològiques sobre el mesurament de la pobresa des de la perspectiva de gènere", Prisma social, pàg. 8-21, (2013)

40. PERIS, J.I.; SUBIZA, B. "A Pareto Efficient Solution for General Exchange Markets with Indivisible Goods" , QM&ET working papers , vol. 13-01, pàg. -, (2013)

41. PERIS, J.I.; SUBIZA, B. "A reformulation of von Neumann-Morgenstern stability: m-stability", Mathematical Social Sciences, vol. 66, pàg. 51-55, (2013)

42. RÓDENAS, C. i MARTÍ, M., "La nova Estadística de Migracions: una bona elecció per part de l'INE", Revista Espanyola de Recerques Sociològiques (REIS), vol. 143, pàg. 113-120, (2013)

43. TORTOSA, J.; CAUS, N.; MARTÍNEZ-ROMÁN, M.A., %u201CVida Trista i Bon Viure. Activitat física i recreació per a adults majors%u201D, Convergència. Revista de Ciències Socials, Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic, acceptat, en premsa

44. VIVES-CASES, C.; TORRUBIANO,J.; GIL, D.; LA PARRA, D.; AGUDELO, A.; DAVÓ, M C.; PÉREZ, M.C.; MARTÍNEZ-ROMÁN, M.A. "Social and immigration factors in intimate partner violence among Ecuadorians, Moroccans and Romanians living in Spain", European Journal of Public Health (EJPH), Advance Access published September 12, 2013. doi:10.1093/eurpub/ckt127.

 

 

1.1.4. ALTRES PUBLICACIONS

 

45. DUFFY, J.; MARTÍNEZ-ROMÁN, M.A.; ZAVIRSEK, D.; TORTOSA-MARTÍNEZ, J. KRSTULOVI%o0106, G.; DOMÈNECH-LÓPEZ, I. %u201CInternational Messages on Service User and Carer Involvement%u201D. DVD, IASSW, Queen's University, Belfast (2013).

46. ESPINAR, I. "Goodall, Jane", en M.Z. Stange, C.K. Oyster i J.I. Sloan (eds.). The multimèdia encyclopedia of women in today's world. (Segona edició), Thousand Oaks, CA: Sage. , pàg. 708-712, (2013)

47. ESPINAR, I. "Models, female", en M. Z. Stange, C. K. Oyster i J. I. Sloan (eds.), The multimèdia encyclopedia of women in today's world. (Segona edició). Thousand Oaks, CA: Sage Publications , pàg. 1250-1255, (2013)

 

 

1.2. PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS

 

2.1. INTERNACIONALS

 

1. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "Reptes soci-polítics en el Territori Palestí Ocupat", CONGRÉS INTERNACIONAL DONES, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA. UN ENFOCAMENT DE DRETS EN L'ACCIÓ HUMANITÀRIA EN EL TERRITORI PALESTÍ OCUPAT, Casa Àrab, Madrid, Març 2013.

2. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "Actors emergents i reconfiguració de l'escena pública en l'Egipte post-Mubarak", TROBADA DEL FÒRUM D'INVESTIGADORS DEL MÓN ÀRAB I MUSULMÀ (FIMAM), Universitat de Salamanca, Maig 2013.

3. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "¿És encara viable un Estat palestí?", SETMANA ÀRAB DE LA PONTIFÍCIA UNIVERSITAT JAVERIANA, Bogotà, Octubre 2013.

4. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "Escenaris futurs en el món àrab", SETMANA ÀRAB EN LA JAVERIANA, Bogotà, Octubre 2013.

5. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "Spain and the Palestinian Question", ANNUAL CONFERENCE OF ARAB RESEARCH CENTERS OF THE ARAB CENTER FOR RESEARCH AND POLICY STUDIES, Doha, Desembre 2013.

6. CAPORALE, S. "On Edward Soia`s `Postmetropolis`", FRAMING URBAN CANADA: THEORETICAL AND CREATIVE SPACES, Institute of English Studies. School of Avanced Studies. University of London, Abril 2013.

7. CAPORALE, S. "Urban Space as Textual Biography: the Example of Anthony De Sa's 'Barnacle Love'", 37TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF AEDEAN, Universitat d'Oviedo, Novembre 2013.

8. DUFFY, J.; MARTINEZ-ROMAN, M.A. I ZAVIRSEK, D. "International messages from service users and carers on social work knowledge", 3RD ENSACT JOINT EUROPEAN CONFERENCE (European Network for Social Action), Istanbul, Abril 2013.

9. GANUZA, I; FRANCÈS, F. "Panorama dos OP i seus desafios na Espanha", SEMINARI INTERNACINAL `DEMOCRÀCIA EM AÇAO`, Lisboa, Desembre 2013.

10. GAUCHE, S., PENALVA, C., SILVEIRA, A. %u201CA Superação do Conflito Trabalho-Família: Naturalidade front ao %u201CBestiola de Sete Cabeças%u201D, XXXVII Encontro dóna ANPAD, Rio de Janeiro (BRASIL), Setembre 2013.

11. GIMÉNEZ-BERTOMEU, V.M.; DOMÉNECH-LÓPEZ, I. "Users and practitioners talk about good practice in the social services", ENSACT JOINT EUROPEAN CONFERENCE, Istanbul, Abril 2013.

12. GIMÉNEZ-BERTOMEU, V.M.; DOMÉNECH-LÓPEZ, I. "What do young users think about social services? Key components of quality in social services from the young people's perspective", ENSACT JOINT EUROPEAN CONFERENCE, Istanbul, Abril 2013.

13. GUILLÓ, M.D.; MAGALHAES, M. "Long-run sustainability in the green Solow model", INTERNATIONAL ATLANTIC ECONOMIC CONFERENCE, Philadelphia, Octubre 2013.

14. LA PARRA, D., GARCÍA, J. T. et al. "Teaching compendium for pre-service training of undergraduate students on social inclusion and health". 1ST EUROPEAN CONFERENCE ON TACKLING HEALTH INEQUALITIES THROUGH HUMAN RESOURCE CAPACITY BUILDING, Pecs, Setembre 2013.

15. MARTINEZ-ROMAN, M.A.; TORTOSA, J; CAUS, N. "Knowing each other by Playing and Listening: Prevention of discriminatory attitudes against user of mental health services", 3RD ENSACT JOINT EUROPEAN CONFERENCE (EUROPEAN NETWORK FOR SOCIAL ACTION), Istanbul, Abril 2013.

16. MARTÍNEZ-ROMÁN, M.A. "Inclusivament policies and practices. Workshop 11" Coordinator. 3RD ENSACT JOINT EUROPEAN CONFERENCE (EUROPEAN NETWORK FOR SOCIAL ACTION), Istanbul, Abril 2013.

17. MARTINEZ-ROMAN, M.A. %u201CSocial Work in%u201DSpain . INTERNATIONAL SEMINAR SOCIAL WORK IN A GLOBALIZING WORLD: VOICES AND EXPERIENCES FROM THREE CONTINENTS, University of Calàbria, 26-31 maig (2013)

18. RÓDENAS, C.; MARTÍ, M.; KOSTOVA, M. "Immigration in estafes of crisi: to stay or to go?", EUROPEAN CONGRESS OF THE REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION, Universitat de Palerm, Agost 2013.

19. SANTACREU, O. "Migracions qualificades i expectatives de tornada: el cas espanyol", CONFERÈNCIA FINAL DEL PROJECTE EUROPEU `INTEGRATION OF HIGHLY SKILLED THIRD COUNTRY NATIONALS IN EUROPE: A NEW PROPOSAL FOR CIRCULAR TALENT MANAGEMENT`, Madrid, Març 2013.

 

1. 2. 2. NACIONALS

 

20. ALBERT, M.C., RODRÍGUEZ, M.J.; GONZÁLEZ, M.J. "¿Les barreres continuen? Trajectòries professionals en la Universitat d'Alacant", CONGRÉS NACIONAL DE SOCIOLOGIA, Madrid, Julio 2013.

21. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "Auge i declivi d'Al-Qaeda", L'ISLAM AVUI. FONAMENTS, PRÀCTIQUES I DIMENSIÓ INTERNACIONAL, Escola Diplomàtica, Madrid, Abril 2013.

22. ÁLVAREZ-OSSORIO, I. "De l'autoritarisme al post-islamisme: una transició traumàtica", TRANSICIONS EN EL MUNDO ÀRAB: AUTORITARISMES I ISLAMISMES, Universitat d'Alacant, Novembre 2013.

23. BAÑULS, F. "La bambolla educativa", XI CONGRÉS ESPAÑOL DE SOCIOLOGIA, Madrid, Julio 2013.

24. FRANCÈS, F. J. "Comentarista del grup gt 5.2. Els límits de la participació: per què es fa, com es desenvolupa i quin impacte té sobre el sistema polític", XI CONGRÉS ESPAÑOL DE CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ, Sevilla, Setembre 2013.

25. GANUZA, I; FRANCÈS, F.J. "La deliberació en acció: un estudi comparat dels pressupostos participatius a Brasil i Espanya", XI CONGRÉS ESPAÑOL DE SOCIOLOGIA, Madrid, Julio 2013.

26. GARCÍA, J.T. "La perspectiva de la inclusió social en pràctiques d'aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en problemes, assignatures estructura social i sociologia de les desigualtats. Grau en treball social", I SEMINARI XARXA DOCENT CENTRE COL·LABORADOR DE L'ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT SOBRE INCLUSIÓ SOCIAL I SALUT (INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I PAZ), IUDESP UA, Juny 2013.

27. LA PARRA, D., GARCÍA, J. T. et al. "Potencialitats i accions d'una xarxa docent sobre inclusió social i salut en l'àmbit universitari", JORNADES DE XARXES DE RECERCA EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA, Universitat d'Alacant, Julio 2013.

28. LOPEZ, B. ESPINAR, I. "L'estructura latent de la violència: gènere i infància", CONGRÉS NACIONAL DE SOCIOLOGIA, Madrid, Julio 2013.

29. MARTÍNEZ-ROMÁN, M. A.; DUFFY, J.; ZAVIR%u0160EK, D.; DOMENECH LÓPEZ, I. "Missatges internacionals de les persones usuàries i de les seues famílies", XII CONGRÉS ESTATAL DEL TREBALL SOCIAL, Marbella, Novembre 2013.

30. MARTINEZ-ROMAN, M.A. "No solament cal ser bona/o, sinó semblar-ho. La difusió de resultats del treball social professional", CONGRÉS ESTATAL DE TREBALL SOCIAL, Marbella, Novembre 2013.

 

 

2. PROJECTES PÚBLICS I PRIVATS

 

2.1. PROJECTES PÚBLICS

 

1. "All Citizens Now: Intra-EU Mobility and Political Participation of English, Germans, Poles and Romanians in Western and Sothern European Cities", MOVEACT, 24 mesos, 82.115,25 %u20AC.

 

2. "Ciutat cultures urbanes i literatures sostenibles: representacions de la post-metròpolis anglo-cabell blanc", Ministeri de Ciència i Innovació, ffi2010-20989tall, 34 mesos, 80.000,00 %u20AC, DARIA BEAUTELL, EVA.

 

3. "Civil Engagement in Social Work: Developing Global Models", CIVIL_SW, FP7-PEOPLE-2012-IRSES. PIRSES-GA-2012-318938. 36 mesos, 73.600,00 %u20AC, MARTÍNEZ-ROMÁN, MARÍA ASUNCIÓN (IP Espanya).

 

4. %u201CCoherència de polítiques de desenvolupament en Palestina%u201D Plataforma 2015-AECID, 12 mesos, 24.000,00 %u20AC, BARREÑADA, ISAÍAS.

 

5. "Creació del portal web de recursos per a l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència universitària", Ministeri d'Assumptes Socials, Institut de la Dona, 9/o16, 15 mesos, 2.760,00 %u20AC, SOTA GARCIA, IRENE.

 

6. "Desenvolupament social en l'àmbit comunitari. Com generar Moviment en els Barris i Comunitats", cso2011-15360-i, 25 mesos, 5.000,00 %u20AC, PENALVA VERDU, CLEMENTE ANTONIO.

 

7. "Desigualtats en el desenvolupament de gènere i el seu efecte en les desigualtats en salut. Construcció d'indicadors socials compostos i la seua aplicació a l'aportació d'informació sobre l'excés de prescripció i consum de medicaments a Espanya", Institut de la Dona (Ministeri d'Igualtat) 112/09, 46 mesos, 50.000,00 %u20AC, RUIZ CANTERO, MARIA TERESA.

 

8. "Economia Laboral i Econometria (ELYE)", Universitat d'Alacant, vigrob-278, 12 mesos, 1.340,00 %u20AC, ITURBE-ORMAECHE CORTAJARENA, IÑIGO.

 

9. %u201CEnfortiment de la societat civil en l'espai euromediterráneo a través del diagnòstic i experiències de formació%u201D. Trobada civil Euromediterráneo-AECID, 12 mesos, 32.000,00 %u20AC.

 

10. "S1-L08-Erasmus Mundus Action 2- Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova" (EMP-AIM). 2011-4053, 48 mesos, 5.000,00 %u20AC, MARTÍNEZ-ROMÁN, MARÍA ASUNCIÓN I MATEO-PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL.

 

11. "Espanya Contemporània (EC)", Universitat d'Alacant, vigrob-081, 12 mesos, 2.420,00 %u20AC, SANTACREU SOLER, JOSE MIGUEL.

 

12. "Estudi de l'estat de salut, estils de vida i accés a serveis de salut de la població gitana a Espanya", Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, pi12/00842, 36 mesos, 61.105,00 %u20AC, GIL GONZALEZ, DIANA MARIA.

 

13. "Estudis Literaris, Culturals i de Gènere en Llengua Anglesa", Universitat d'Alacant, vigrob-217, 12 mesos, 456,00 %u20AC, GOMEZ REUS, MARIA TERESA.

 

14. "Estudis sobre les dones, de gènere i feministes", Universitat d'Alacant, vigrob-181, 12 mesos, 507,00 %u20AC, ESQUEMBRE VALDES, MARIA DEL MAR.

 

15. "Avaluació i indicadors de sensibilitat moral en la comunicació actual dels moviments socials", Ministeri d'Economia i Competitivitat, cso2012-34066, 36 mesos, 50.310,00 %u20AC, ENS ALDAS, ELOISA.

 

16. "Grup d'estudis de pau i desenvolupament (GEPYD)", Universitat d'Alacant, vigrob-149, 12 mesos, 927,00 %u20AC, RODENAS CALATAIUD, MARIA CARMEN.

 

17. "Grup d'estudis sobre comunicació estratègica (I-COM)", Universitat d'Alacant, vigrob-180, 12 mesos, 471,00 %u20AC, PAPI GALVEZ, NATALIA.

 

18. "Grup de recerca en economia del comportament estratègic (GRIECES)", prometeo/2009/068, 60 mesos, 56.500,00 %u20AC, URBÀ SALVADOR, MARIA AMPARO.

 

19. "Grup de Recerca en Estudis Àrabs i Islàmics Sharq Al-Andalus (SAA)", Universitat d'Alacant, vigrob-264, 12 mesos, 1.263,00 %u20AC, BERNABE PONS, LUIS FERNANDO.

 

20. "Grup de Recerca sobre Treball Social i Serveis Socials (GITSSS)", Universitat d'Alacant, vigrob-215, 12 mesos, 190,00 %u20AC, GIMENEZ BERTOMEU, VICTOR MANUEL.

 

21. "La democràcia furtiva: entre la participació i la professionalització", Ministeri d'Economia i Competitivitat, cso2012-38942 , 36 mesos, 14.000,00 %u20AC, FRANCES GARCIA, FRANCISCO JOSE.

 

22. "La participació política com a candidats dels residents europeus a Espanya", Ministeri d'Economia i Competitivitat, cso2012-32930, 36 mesos, 15.912,00 %u20AC, ALAMINOS CHICA, ANTONIO FRANCISCO.

 

23. "Les revoltes àrabs: actors polítics emergents i reconfiguració de l'esfera pública en el Nord d'Àfrica", Ministeri d'Economia i Competitivitat, cso2012-37779, 36 mesos, 35.100,00 %u20AC, ALVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, IGNACIO.

 

24. "Mètodes Quantitatius per a l'Economia", Universitat d'Alacant, vigrob-220, 12 mesos, 593,00 %u20AC, SUBIZA MARTINEZ, MARIA BEGOÑA.

 

25. "Migracions de l'Europa de l'Est a Espanya en el context geopolític fronterer: mobilitat circulatòria i retorne" Ministeri de Ciència i Innovació (ref. CSO2010-14870), 48 mesos, 30.250,00 %u20AC, MARCU, SILVIA

 

26. "OBETS. Revista de Ciències Socials", prc-ua-13, 12 mesos, 1.000,00 %u20AC, SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO.

 

27. "Observatori europeu de tendències socials (OBETS)", Universitat d'Alacant, vigrob-092, 12 mesos, 2.205,00 %u20AC, ALAMINOS CHICA, ANTONIO FRANCISCO.

 

28. "Processos de decisió i interacció en contextos soci-econòmics", Ministeri d'Educació i Ciència, sej2007-62656, 76 mesos, 1.104.367,00 %u20AC, HERRERO BLANCO, CARMEN.

 

29. "Reptes macroeconòmics de les economies actuals", Ministeri d'Economia i Competitivitat, ressò2012-36719, 36 mesos, 85.995,00 %u20AC, PEREZ SEBASTIAN, FIDEL.

 

30. "Seminari Internacional Economia Ecològica i Desenvolupament Social: Reptes del segle XXI per a un sistema sostenible i equitatiu", Ministeri de Ciència i Innovació, ressò2011-15828-i, 24 mesos, 1.500,00 %u20AC, GUILLE FUENTES, MARIA DOLORES.

 

31. "Violència de gènere en dones immigrants. Factors de risc i determinants d'accés als serveis soci sanitaris", Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, pi10/00151, 36 mesos, 111.925,00 %u20AC, VIVES CASES, MARIA DEL CARMEN.

 

 

2.1. PROJECTES PRIVATS

 

32. "An exploration of International Innovation in Service User Involvement across three Countries", International Association of Schools of Social Work, 2012-2013, MARTÍNEZ-ROMÁN, MARÍA ASUNCIÓN (IP Universitat d'Alacant).

 

33. "Anàlisi diagnòstica de la situació sociopolítica a Elda", ANTONIO FRANCISCO ALAMINOS CHICA.

 

34. "Elaboració del manual de l'entrevistador i qüestionari per a l'Enquesta Nacional de Salut a Població Gitana (ENSPG2013.2014)", Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, DANIEL LA PARRA CASADO.

 

35. "Work in partnership on the regular production, dissemination and promotion of the Revestisca Migracions Forçades -the Spanish edition of Forced Migration Review (FMR), the in-house journal of the Refugee Studies Centre", Universitat d'Oxford, EVA ESPINAR RUIZ.

 

 

3. CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS CIENTÍFIQUES ORGANITZADES

 

MARTÍNEZ-ROMÁN, Mº A. Comitè Científic I Congrés Internacional i XI Estatal de Facultats i Escoles de Treball Social, Universitat de Múrcia. Activitats de disseny, edició de llibre, avaluació de comunicacions i ponències

 

 

 

4. ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS FORMATIVES

 

2º Curs SASTIPEN AJ RROMA. Salut i comunitat gitana: reptes i oportunitats. De l'11 al 13 de desembre de 2013. Universitat d'Alacant.

 

Fira de la Cultura Gitana. Del 4 al 7 de novembre. Universitat d'Alacant.

 

Jornades sobre Pau i Solidaritat. Octubre-Novembre de 2013. Seu de la Universitat Politècnica de València a Alcoi.

 

5. TESIS DOCTORALS DEFENSADES

 

BELL MORALES, SANTA ANA. "El context migratori com a determinant de la violència de gènere en dones immigrants". Director: LA PARRA CASADO, DANIEL. Gener 2013.

 

OKEYIM , MATTHEW OKIRI, "The State and Migration of Nigerians into the European Union to Live in Spain". Director: LA PARRA CASADO, DANIEL. Març 2013.

 

ROLDAN MONSALVE, DIEGO, "Estructuració de la família ampliada activa en la criança dels fills i filles de migrants internacionals de les províncies d'Azuay i Cañar (Equador)". Directors: RODENAS CALATAIUD, CARMEN / LA PARRA CASADO, DANIEL. Octubre 2013.

 

 

6. PATENTS

 

7. INVESTIGADORS VISITANTS

 

Dra. Irina L. Pervova, de la School of Sociology, St. Petersburg State University (Russia), en el marc del projecte europeu FP7-PEOPLE-2012-IRSES (Marie Curie Actions), PIRSES-GA-2012-318938. %u201CCivil-SW- Civil Engagement in Social Work: Developing Global Models%u201D. Universitat d'Alacant 1-30 novembre 2013.

 

 

 

 

8. ESTADES DE MEMBRES EN ALTRES CENTRES DE RECERCA

 

ESPINAR, I. Estada de recerca en la Universitat d'Umeå (Suècia) del 06/06/2013 al 14/07/203.

 

MARTÍNEZ-ROMÁN, M.A. Estada de recerca en la Universitat Complutense de Madrid (Espanya) del 19/02/2013 al 26/04/2013.

 

PERIS, J.I. Estada de recerca en la University of Exeter (Regne Unit), del 01/01/2013 al 31/08/2013.

 

SILVA, J.A. Estada de recerca en la Universitat Ben Gurion del Negev, Be'er Sheva (Israel), del 01/11/2013 al 31/01/2014.

 

SUBIZA, B. Estada de recerca en la University of Exeter (Regne Unit), del 01/01/2013 al 31/08/2013.

 

ULLÁN, F.J. Estada de recerca i docència en el Departament de Sociologia del Trinity College, Dublín (Irlanda), del 20/09/2013 al 20/12/2013.

 

 

9. ALTRES ACTIVITATS RELLEVANTS

 

ALCALDE, J. Seminari impartit en la Universitat Rovira i Virgili amb el títol "Allocating via Priorities". Novembre, 2013.

 

ALCALDE, J. Membre d'ANECA, vocal de la Comissió de Ciències Socials i Jurídiques del programa ACADÈMIA per a l'acreditació de Titulars d'Universitat des de setembre de 2012 fins avui.

 

ESPINAR, I. Responsable de l'edició en castellà de la Revestisca Migracions Forçades (Forced Migration Review, Oxford University).

 

FRANCÈS, F. Conferència: Pressupostos participatius. Experiències, models i processos a Espanya. Ajuntament d'Alcoi. 01/10/2013.

 

GARCÍA, J.T. Avaluador del CICODE-UGR (Universitat de Granada) Avaluació de projectes de Cooperació Internacional Universitària al Desenvolupament des de juliol de 2013.

 

HERNÁNDEZ, M.I. Professora en el Màster en Cooperació al Desenvolupament de la Universitat de Castella-la Manxa, sessió %u201CComunicació per a la pau i el desenvolupament%u201D, 25 de maig de 2013

 

HERNÁNDEZ, M.I. Xarra %u201CEls mitjans de comunicació davant el conflicte: de la violència a la construcció de la pau%u201D, Jornades sobre Pau i Solidaritat, Alcoi, 5 de novembre de 2013.

 

HERNÁNDEZ, M.I. Facilitadora de la sessió %u201CMetodologia per a emergir de la veritat. ¿Quin tipus de coneixement emergeix de la metodologia utilitzada? ¿Què significa desvetlar una veritat de dones? en la Jornada de Treball %u201CL'esperança d'altres futurs. Memòria i veritat de dones colombianes%u201D, organitzada per l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), 10 de desembre de 2013.

 

HERNÁNDEZ, M.I. %u201CGaltung, el doctor de la pau%u201D, tribuna publicada el diari Informació el 19 de gener de 2013.

 

HERNÁNDEZ, M.I. Fins a un total de 24 articles publicats l'any 2013 en Eldiario.es.

 

LA PARRA, D. Coordinador del WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and Health (IUDESP).

 

MARTÍNEZ-ROMÁN, Mª A. Comitè Executiu de l'Associació Europea d'Escoles de Treball Social (EASSW).

 

MARTÍNEZ-ROMÁN, Mª A. ANECA. Panell d'Experts en CC Socials i Jurídiques del Programa Acadèmia

 

MARTÍNEZ-ROMÁN, Mª A. AGAUR. Avaluadora de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca de la Generalitat de Catalunya

MARTÍNEZ-ROMÁN, Mª A. Avaluadora externa del Concurs per a promoció docent al rang de Full Professor, École de Service Social - Université de Montréal, Canadà, 2013.

 

MARTÍNEZ-ROMÁN, Mª A. Directora Revestisca, Alternatives-Quaderns de Treball Social. Departament de Treball Social i Serveis Socials, Universitat d'Alacant,

 

MARTÍNEZ-ROMÁN, Mª.A. Consell Científic de les Revistes de Treball Social: Portularia. Revista de Treball Social, O. Huelva. Pedagogia i Treball Social. O. Girona; Atlántida, O. La Llacuna, Tenerife. Serveis Socials i Política Social, Consell General del Treball Social, Madrid. Socialinis Darbas (SW), Mykolas Romeris University, Vilnius (Lituània). Revestisca Universitat d'Orient, Santiago de Cuba. del Comitè de Redacció d'OBETS-Revista de Ciències Socials, IUDESP, O. Alacant Consell Assessor de la Col·lecció Polítiques de Benestar Social, València, Tirant el Blanch. Comitè Editorial de la Col·lecció Àgora, Editum, O. de Múrcia. Revisora de les Revistes: Portularia. Revista de Treball Social (O. Huelva), Quaderns de Treball Social, O. Complutense. Azarbe (O. Murcia). Revista Llatina de Sociologia, O. de La Corunya.

 

RÓDENAS, C. Avaluadora externa per a la Revista d'Història Econòmica.

 

RÓDENAS, C. Membre de la Comissió d'avaluació de Ciències Socials i Jurídiques 3 de Grau dels programes d'avaluació VERIFICA i MONITOR de l'ANECA (1 juny 2012 fins a desembre 2013 )

 

SANTACREU FERNANDEZ, O.A. Director Revestisca, "OBETS. Revista de Ciències Socials", Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Paz, Universitat d'Alacant

 

ULLÁN, F.J. Curs impartit en la Chitkara University, Chandigarh (Índia), 20 hores.

 

 

IUDESP UA - Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau, Seu Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464